Visos šalys

RUMUNIJA 

Operatoriai: Orange, Telenor, Vodafone
Valiuta: EUR 
Surinktos įmokos išmokamos per 60 dienų nuo einamojo mėnesio pabaigos.

Procentas pateikiamas nuo SMS kainos be PVM

Operatorius SMS kaina su PVM SMS kaina be PVM Išmokėjimas %
Vodafone 1,08 EUR  0,90 EUR 0,31 EUR 34,44 %
Orange  EUR 34,44 %
Telekom 0,31 EUR 34,44 %
Vodafone 3,57 EUR 3,00 EUR 1,14 EUR 38,00 %
Orange 1,02 EUR 34,00 %
Telekom 1,14 EUR 38,00 %