Kaip pažįstame savo klientus?Kas yra KYC ir kodėl tai turėtumėte žinoti?

Kaip finansinė institucija privalome užtikrinti pinigų plovimo ir terorizmo prevenciją, kad mūsų paslaugomis nesinaudotų piktavaliai, keliantys grėmę visuomenei. Pastebėti ir atpažinti įtartinus veiksmus galime tik žinodami, kas yra mūsų klientas, jam būdingas mokėjimo operacijas ir jo lėšų kilmės šaltinį.
KYC – tai visi veiksmai, leidžiantys pažinti savo klientą ir pastebėti jam neįprastą elgesį. Pirmiausia, tai mūsų prašymas klientams pateikti savo asmeninius duomenis, atsakyti į su jų finansinėmis operacijomis susijusius klausimus, tuomet – kliento stebėjimas ir analizė, o esant įtarimui, atitinkamų veiksmų ėmimasis.

Kokios informacijos jūsų klausiame?

  • Asmeninė informacija: kontaktiniai duomenys, pilietybė, gyvenamoji vieta.
  • Jūsų finansiniai duomenys: lėšų šaltiniai, naudos gavėjai, disponuojamos sumos ir jų paskirtis.
  • Jeigu esate verslo klientas: vykdomos ekonominės veiklos rūšis ir apimtis, teritorija, verslo partneriai ir rizikos pobūdis.
  • Esant reikalui, klausiame apie konkrečios mokėjimo operacijos detales.

Užtikriname, kad bet kokia kliento pateikta informacija yra saugoma ir naudojama tik kliento pažinimo ir pinigų plovimo prevencijos tikslais.

Kaip dažnai klausiame? 

Pirmas klausimynas pateikiamas registruojantis sistemoje. Vėliau, siekiant turėti kuo naujesnes žinias apie klientą, šią informaciją ar tam tikrus klausimus prašome reguliariai atnaujinti – įprastai tokie klausimai užduodami kas metus. Trečias atvejis – kai pastebime neįprastą veiklą. Tada užduodame papildomus klausimus apie lėšų šaltinius, operacijų paskirtį ir pan. Tokiais atvejais iš kliento tikimės kuo išsamesnių atsakymų  ir kaip galima greičiau. 

Ko tikėtis, jeigu neatsakysiu į klausimus? 

KYC veiksmai yra įprasti bet kokioje finansinėje institucijoje, todėl iš klientų tikimės atsakingo požiūrio. Tais atvejais, kai atsisakoma ar delsiama pateikti informaciją, tai traktuojame kaip įtartiną veiklą ir tai gali daryti įtaką paslaugų teikimui: jos gali būti sustabdytos laikinai arba visiškai nutraukiant paslaugų teikimo sutartį.