Mbledhja e pagesave nëpërmjet sistemeve të pagesave shtesë

Tarifat bankare

Metoda e pagesës Përqindja Tarifa minimale

Bankë e Gjermanisë
0,80 % 0,35 EUR
eps
Bankë e Austrisë
1,50 % 0,20 EUR

Sistemi SafetyPay
2,50 % 0,28 EUR

+

Tarifa e sistemit Paysera

Numri i operacioneve për 30 ditët e fundit Qarkullimi për 30 ditët e fundit Përqindja Minimumi Maksimumi
0–50 transfere EUR 0 –2,500 1,20 % 0,10 EUR 0,50 EUR
51–150 transfere EUR 2,501–7,500 1,10 % 0,10 EUR 0,45 EUR
151–250 transfere EUR 7,501–12,500 0,90 % 0,10 EUR 0,40 EUR
251–500 transfere EUR 12,501–25,000 0,75 % 0,10 EUR 0,35 EUR
501–750 transfere EUR 25,001–37,500 0,50 % 0,10 EUR 0,30 EUR
>750 transfere >EUR 37,500 Jepet një ofertë speciale, ju lutem kontaktoni Qendrën e Shërbimit të Klientit
Numri i transaksioneve të 30 ditëve të fundit Qarkullimi për 30 ditët e fundit Përqindja Minimumi Maksimumi
0–50 transfere EUR 0–2,500 2,40 % 0,10 EUR 1,00 EUR
51–150 transfere EUR 2,501–7,500 2,20 % 0,10 EUR 0,90 EUR
151–250 transfere EUR 7,501–12,500 EUR 1,80 % 0,10 EUR 0,80 EUR
251–500 transfere EUR 12,501–25 000 1,50 % 0,10 EUR 0,70 EUR
501–750 transfere EUR 25,001–37,500 1,00 % 0,10 EUR 0,60 EUR
>750 transfere >EUR 37,500 Jepet një ofertë speciale, ju lutem kontaktoni Shërbimin për Klient