Такси за получаване на плащания чрез допълнителни платежни системи

Разгледайте специалното ни предложение за първите 3 месеца тук.

Комисионни по методи

Метод на плащане Процент Минимална такса

Банки на Германия
0,80 % 0,35 EUR
Instant transfer
Банки на Германия
0,70 % 0,19 EUR
ideal
Банки на Холандия
0,30 % 0,35 EUR
eps
Банки на Австрия
1,50 % 0,20 EUR

Платежна система на Нова Зенландия и Австралия
0,95 % 0,55 EUR

Система SafetyPay
2,50 % 0,28 EUR

+

Категории на Paysera проекти и такси

Видовете търговци се разделят в няколко категории в зависимост от риска. Това се прави с цел намаляване на риска по отношение на репутацията на Paysera, както и допълнителни правни разходи в случай на евентуални спорове. Таксите за съответния проект намаляват автоматично при по-голям брой транзакции и обем на плащания.  

Уебсайтове за търговия с физически стоки: дрехи, обувки, парфюми, домакински уреди, бижута и други стоки (с изключение на стоки, разпределени към 3-та категория). Туристически агенции, застрахователни компании и уебсайтове на организации за социално подпомагане, признати в световен мащаб или на национално ниво, също могат да бъдат причислени към тази категория (УНИЦЕФ, Червеният кръст и т.н.).

Оборот за последните 30 дни или брой транзакции Процент Максимум   Фиксирана такса

За първите три месеца,
независимо от оборота (за първите стъпки)

0,60 %
(0,75 % от 01.07)
0,60 EUR
(0,15 EUR от 01.07)
+ 0,12 EUR
(0,07 EUR от 01.07)

0 - 1 000 EUR
до 100 операции
(Тази стъпка ще бъде премахната от 01.07)

0,60 % 0,50 EUR + 0,14 EUR

1 000 - 3 000 EUR (0 - 3 000 от 01.07)
101 - 200 операции (0 - 200 операции от 01.07)

0,55 %
(0,90 % от 01.07)
0,40 EUR + 0,13 EUR
(0,07 EUR от 01.07)

3 000 - 15 000 EUR
201 - 1 000 операции

0,50 %
(0,85 % от 01.07)
0,30 EUR + 0,12 EUR
(0,07 EUR от 01.07)

15 000 - 30 000 EUR
1 001 - 2 000 операции

0,45 %
(0,80 % от 01.07)
0,20 EUR + 0,11 EUR
(0,07 EUR от 01.07)

30 000 - 75 000 EUR
2 001 - 5 000 операции

0,40 %
(0,75 % от 01.07)
0,15 EUR + 0,10 EUR
(0,07 EUR от 01.07)

75 000 - 150 000 EUR
5 001 - 10 000 операции

0,35 %
(0,70 % от 01.07)
0,12 EUR + 0,09 EUR
(0,07 EUR от 01.07)

150 000 - 300 000 EUR
10 001 - 20 000 операции

0,30 %
(0,65 % от 01.07)
0,10 EUR + 0,08 EUR
(0,07 EUR от 01.07)

над 300 000 EUR
над 20 000 операции

0,25 %
(0,60 % от 01.07)
0,07 EUR + 0,07 EUR

Уебсайтовете за търговия с виртуални стоки или услуги: подаръчни ваучери, виртуални кредити, легална музика, филми и др., както и всички проекти на paysera.tickets. Проекти, като уебсайтове за игри, рекламни портали и т.н., също могат да бъдат причислени към тази категория.

Оборот за последните 30 дни или брой транзакции Процент Максимум   Фиксирана такса

За първите три месеца,
независимо от оборота (за първите стъпки)

1,30 %
(1,25 % от 01.07)
1,75 EUR
(0,75 EUR от 01.07)
+ 0,12 EUR
(0,07 EUR от 01.07)

0 - 1 000 EUR
до 100 операции
(Тази стъпка ще бъде премахната от 01.07)

1,50 % 2,50 EUR + 0,14 EUR

1 000 - 3 000 EUR (0 - 3 000 от 01.07)
101 - 200 операции (0 - 200 операции от 01.07)

1,40 % 2,00 EUR + 0,13 EUR
(0,07 EUR от 01.07)

3 000 - 15 000 EUR
201 - 1 000 операции

1,30 %
(1,35 % от 01.07)
1,75 EUR
(1,50 EUR от 01.07)
+ 0,12 EUR
(0,07 EUR от 01.07)

15 000 - 30 000 EUR
1 001 - 2 000 операции

1,20 %
(1,30 % от 01.07)
1,20 EUR
(1,00 EUR от 01.07)
+ 0,11 EUR
(0,07 EUR от 01.07)

30 000 - 75 000 EUR
2 001 - 5 000 операции

1,10 %
(1,25 % от 01.07)
0,60 EUR
(0,75 EUR от 01.07)
+ 0,10 EUR
(0,07 EUR от 01.07)

75 000 - 150 000 EUR
5 001 - 10 000 операции

1,00 %
(1,20 % от 01.07)
0,40 EUR
(0,60 EUR от 01.07)
+ 0,09 EUR
(0,07 EUR от 01.07)

150 000 - 300 000 EUR
10 001 - 20 000 операции

0,90 %
(1,15 % от 01.07)
0,30 EUR
(0,50 EUR от 01.07)
+ 0,08 EUR
(0,07 EUR от 01.07)

над 300 000 EUR
над 20 000 операции

0,80 %
(1,10 % от 01.07)
0,20 EUR
(0,35 EUR от 01.07)
+ 0,07 EUR
Уебсайтове за търговия с високорискови стоки или услуги: еротични стоки, хранителни добавки (с изключение на аптеки и големи признати фирми), подслушвателно оборудване и т.н.
Оборот за последните 30 дни или брой транзакции Процент Максимум   Фиксирана такса

За първите три месеца,
независимо от оборота (за първите стъпки)

7,65 % 10,50 EUR + 0,12 EUR
(0,07 EUR от 01.07)

0 - 1 000 EUR
до 100 операции
(Тази стъпка ще бъде премахната от 01.07)

9,00 % 15,00 EUR + 0,14 EUR
(0,07 EUR от 01.07)

1 000 - 3 000 EUR (0 - 3 000 от 01.07)
101 - 200 операции (0 - 200 операции от 01.07)

8,10 % 12,00 EUR + 0,13 EUR
(0,07 EUR от 01.07)

3 000 - 15 000 EUR
201 - 1 000 операции

7,65 % 10,50 EUR + 0,12 EUR
(0,07 EUR от 01.07)

15 000 - 30 000 EUR
1 001 - 2 000 операции

7,20 % 9,00 EUR + 0,11 EUR
(0,07 EUR от 01.07)

30 000 - 75 000 EUR
2 001 - 5 000 операции

6,90 % 6,00 EUR + 0,10 EUR
(0,07 EUR от 01.07)

75 000 - 150 000 EUR
5 001 - 10 000 операции

6,60 % 5,10 EUR + 0,09 EUR
(0,07 EUR от 01.07)

150 000 - 300 000 EUR
10 001 - 20 000 операции

6,30 % 4,50 EUR + 0,08 EUR
(0,07 EUR от 01.07)

над 300 000 EUR
над 20 000 операции

6,00 % 3,90 EUR + 0,07 EUR

Специално предложение за първите 3 месеца

Независимо от оборота (за първите три стъпки), за първите три месеца ще се прилагат следните цени на Paysera:

За проекти от категория 1
Процент - 0,50 %
Максимум - 0,50 EUR
Фиксирана такса - 0,12 EUR
За проекти от категория 2
Процент - 1,30 %
Максимум - 1,75 EUR
Фиксирана такса - 0,12 EUR
 
За проекти от категория 3
Процент - 7,65 %
Максимум - 10,50 EUR
Фиксирана такса - 0,12 EUR