Tarifat e kreditimit të parave

Tarifa për rimbushjen e llogarisë Paysera me kartelë (nëpërmjet Ecommpay) është 1% nga shuma totale e rimbushjes.

Tarifa për rimbushjen e llogarisë Paysera me kartela Mastercard dhe Maestro (përmes Quipu) është 2,9 % e shumës së rimbushjes, por jo më pak se 0,25 EUR.

Nuk ka asnjë tarifë për rimbushjen e llogarisë tuaj Paysera, përveç nëse pagesa në hyrje kryhet nëpërmjet sistemit TARGET2. Në këtë rast, aplikohet një tarifë kreditimi: për shumat deri në 9,999.99 EUR, tarifa është 3,00 EUR, nga 10,000 EUR ose më shumë, tarifa është 4,00 EUR.

Përveç kësaj, ndonjëherë banka e dërguesit ngarkon një tarifë shtesë për transferimin. Meqenëse varet nga shumë faktorë, siç është vendi, monedha dhe banka dërguese, mund ta shihni vetëm duke gjeneruar udhëzime transferimi.

Për të mësuar se cila tarifë do të aplikohet për ju, ju lutemi identifikohuni në llogarinë tuaj Paysera dhe në menunë e majtë zgjidhni Shtoni fonde ( 1 ). Në dritaren e re zgjidhni vendin ( 2 ) dhe monedhën ( 3 ) të transferimit, dhe klikoni mbi Përditësoni udhëzimet ( 4 ).

#

Sistemi do t'ju tregojë një listë të bankave nga e cila mund të vini deri në llogarinë tuaj Paysera. Pasi të zgjidhni një bankë ( 1 ) dhe të vendosni shumën e transferimit në fushën nën listë, sistemi do të shfaqë tarifën e komisionit ( 2 ) për kreditimin e parave.

#