Informata për llogaritë

Përgatitja e dokumenteve në lidhje me llogaritë


Dokumentet përgatiten në të gjitha gjuhët e mbështetura.
 
Shërbimi Tarifa
Gjenerimi i gjendjes së llogarisë permes Internetit në Sistem Falas
Gjendja e llogarisë deri në 25 faqe konfirmohet me vulë dhe nënshkruhet nga "Paysera LT", UAB 2,00 EUR
çdo faqe shtesë kushton 0,03 EUR
Konfirmim me shkrim për një transfer të përfunduar nga "Paysera LT", UAB 2,00 EUR
Kopja e një transferi të konfirmuar me vulë dhe të nënshkruar nga "Paysera LT", UAB 1,00 EUR
2,00 EUR për kompanitë Bullgare
Gjendja në llogaritë e hapura dhe bilanci i tyre i konfirmuar me vulë dhe i nënshkruar nga "Paysera LT", UAB 1,00 EUR
5,00 EUR për kompanitë Bullgare
Deklarata për auditim 10,00 EUR
25,00 EUR për kompanitë Bullgare
Gjendje dhe dokumente të tjera 2,00 EUR
Dërgimi i letrave dhe dokumenteve me postë të regjistruar në Evropë 3,00 EUR
Dërgimi i dokumenteve me postë me rekomandim jashtë Evropës me postë 7,00 EUR
Dërgimi i dokumentave me DHL Kontaktoni Shërbimin ndaj Klientit për çmime
Lëshimi i Certifikatës së Mbylljes së Llogarisë për kompanitë Bullgare 10 EUR

SHËRBIMET për kompanitë e regjistruara në Gjeorgji ose persona fizikë me adresë banimi në Gjeorgji

Emri i shërbimit Tarifa
Lëshimi i gjendjes në çdo llogari bankare (llogari aktive) 10 GEL
Lëshimi i gjendjes në çdo llogari bankare (llogari e mbyllur) 20 GEL
Lëshimi i një njoftimi për praninë/mungesën e borxhit në bankë (llogari aktive) 10 GEL
Lëshimi i një njoftimi për praninë/mungesën e borxhit në bankë (llogari e mbyllur) 20 GEL
Njoftim nga banka sipas nevojave të klientit 20 GEL
Merrni një deklaratë nga programi bankar (llogari aktive) falas
Merrni një deklaratë nga programi bankar (llogari e mbyllur) falas
Receipt of a deposit/loan statement (valid) falas
Marrja e deklaratës së depozitës/huasë (e vlefshme) 5 GEL
Merrni një ekstrakt në anglisht (përkthim) (llogari aktive) 30 GEL
Merrni një ekstrakt në anglisht (përkthim) (llogari e mbyllur) 40 GEL
Merrni një deklaratë nga programi bankar (për transaksione më të vjetra se 2 vjet) (llogari aktive) 10 GEL
Merrni një deklaratë nga programi bankar (për transaksione më të vjetra se 2 vjet) (llogari e mbyllur) 20 GEL
Dokument për transaksione deri në 1 muaj më parë falas
Dokument për transaksione brenda një periudhe nga 1 muaj deri në 2 vjet (llogari aktive) 5 GEL
Dokument për transaksione brenda një periudhe nga 1 muaj deri në 2 vjet (llogari e mbyllur) 10 GEL
Lëshimi i një dokumenti nga një llogari tranziti – për transaksione deri në 2 vjet më parë 20 GEL
Lëshimi i një dokumenti nga një llogari tranziti – për transaksione mbi 2 vjet më parë 30 GEL
Kërkoni një kopje të çdo dokumenti nga arkivi 30 GEL
Kontrolli i banknotave > 5 banknota 0.1 % min.10 GEL
Pranimi i valutës së huaj të dëmtuar N/A
Pranimi i monedhave dollarë amerikanë dhe euro N/A