Informata për llogaritë

Përgatitja e letrave dhe dokumenteve në lidhje me llogaritë


Dokumentet përgatiten në të gjitha gjuhët e mbështetura.
 
Shërbimi Tarifa
Gjenerimi i gjendjes së llogarisë permes Internetit në Sistem Falas
Gjendja e llogarisë deri në 25 faqe konfirmohet me vulë dhe nënshkruhet nga "Paysera LT", UAB 2,00 EUR
çdo faqe shtesë kushton 0,03 EUR
Konfirmim me shkrim për një transfer të përfunduar nga "Paysera LT", UAB 2,00 EUR
Kopja e një transferi të konfirmuar me vulë dhe të nënshkruar nga "Paysera LT", UAB 1,00 EUR
Gjendja në llogaritë e hapura dhe bilanci i tyre i konfirmuar me vulë dhe i nënshkruar nga "Paysera LT", UAB 1,00 EUR
Deklarata për auditim 10,00 EUR
Gjendje dhe dokumente të tjera 2,00 EUR
Dërgimi i letrave dhe dokumenteve me postë të regjistruar 2,00 EUR