Информация за сметки

Подготовка на документи за сметките


Документите са подготвени на литовски, английски или руски.
 
Услуга Такса
Генериране на извлечение по сметка по Интернет в системата Безплатно
Извлечение по сметка до 25 страници, заверено с печат и подписано от "Paysera LT" UAB 2,00 EUR
всяка допълнителна
страница трува 
0,03 EUR
Писмено потвърждение от "Paysera LT" UAB за изпълнен превод 2,00 EUR
Копие от превод, заверен с печат и подписан от "Paysera LT" UAB 1,00 EUR
Извлечение за открити сметки и техния баланс, заверено с печат и подписано от "Paysera LT" UAB 1,00 EUR
Други извлечения и документи 2,00 EUR
Изпращане на документи чрез препоръчана поща 2,00 EUR