Informācija par kontu

Dokumentu sagatavošana


Dokumenti tiek sagatavoti visās atbalstītajās valodās.
 
Pakalpojums Komisija
Konta izraksta izveidošana sistemā (caur internetu) Bezmaksas
Parakstīts un apzīmogots konta izraksts līdz 25 lapām 2,00 EUR
katra papildu
lapa maksā 
0,03 EUR
Rakstisks apliecinājums par veiktu pārskaitījumu 2,00 EUR
Parakstīta un apzīmogota maksājuma uzdevuma kopija 1,00 EUR
Parakstīta un apzīmogota izziņa par konta atvēršanu un tā atlikumu 1,00 EUR
Audita izziņa 10,00 EUR
Citas izziņas un dokumenti 2,00 EUR
Dokumentu nosūtīšana ierakstītā vēstulē 2,00 EUR