Llogari rrjedhëseTransfero para në bankë, shumë më lirë
Këmbim valutor me norma shumë të favorshme
Shijo transferta ndërkombëtare jashtëzakonisht të shpejta