Udhëzime për Përdorimin e Logos Paysera

Para se të shkarkoni logotipin Paysera, ju lutemi lexoni udhëzimet e përdorimit të logotipit Paysera. Sigurohuni që të shkarkoni logotipin e saktë, në varësi të qëllimit të përdorimit.

📥 Paysera logo