Инструкции за ползването на логото на Paysera

Преди да изтеглите логото на Paysera, моля прочетете инструкциите за ползване на логото. Уверете се, че сте изтеглили правилното лого, в зависимост от целта на използване.

Инструкции за ползването на логото на Paysera (.pdf, 1,58 MB)