Tarifat për mbledhjen e pagesave me kartela pagese

Tarifa e sistemit Paysera

Numri i operacioneve për 30 ditët e fundit Qarkullimi për 30 ditët e fundit Kartela për pagesa e lëshuar në BE Kartela për pagesa e lëshuar jashtë BE-së Minimum
0 - 50 transaksione 0 - 2 500 EUR 1,45 % 2,90 % 0,15 EUR
51 - 150 transaksione 2501 - 7 500 EUR 1,40 % 2,80 % 0,15 EUR
151 - 250 transaksione 7501 - 12 500 EUR 1,35 % 2,70 % 0,15 EUR
251 - 500 transaksione 12 501 - 25 000 EUR 1,30 % 2,60 % 0,15 EUR
501 - 750 transaksione 25 001 - 37 500 EUR 1,25 % 2,50 % 0,15 EUR
>750 transaksione >37 500 EUR Ju ofrohet një ofertë speciale, ju lutemi kontaktoni Qendrën e Shërbimit ndaj Klientit
Përpunimi i pagesës me kartelë Tarifa minimale
1,45 % Kartelat e lëshuara brenda EU 0,15 EUR
2,45 % Kartelat e lëshuara jashtë EU 0,15 EUR
Numri i operacioneve për 30 ditët e fundit Qarkullimi për 30 ditët e fundit Kartela për pagesa e lëshuar në BE Kartela për pagesa e lëshuar jashtë BE-së Minimum
0 - 50 transaksione 0 - 2 500 EUR 2,90 % 5,80 % 0,15 EUR
51 - 150 transaksione 2501 - 7 500 EUR 2,80 % 5,60 % 0,15 EUR
151 - 250 transaksione 7501 - 12 500 EUR 2,70 % 5,40 % 0,15 EUR
251 - 500 transaksione 12 501 - 25 000 EUR 2,60 % 5,20 % 0,15 EUR
501 - 750 transaksione 25 001 - 37 500 EUR 2,50 % 5,00 % 0,15 EUR
>750 transaksione >37 500 EUR Ju ofrohet një ofertë speciale, ju lutemi kontaktoni Qendrën e Shërbimit ndaj Klientit

Tarifat e tjera

Shërbimi Tarifa
Tarifa e aktivizimit të shërbimit
(valutat e disponueshme: EUR, USD)
0,00 EUR
Tarifa për rimbursimin e parave me kërkesë të klientit 0,00 EUR, nëse rimbursimi kryhet në të njëjtën ditë deri në mesnatë
0,50 EUR, nëse rimbursimi kryhet ditën tjetër
Procesi për kthim të mjeteve 30,00 EUR

E rëndësishme! Çdo pagesë e marrë rezervohet kur pranoni pagesa me kartelë: 100% - për tre ditë dhe 5% - për tre muaj. Në varësi të llojit të projektit, një term dhe përqindje tjetër mund të zbatohet për shumën e rezervuar.