Такси за получаване на плащания с карти

Такса на системата Paysera

Брой операции за последните 30 дни Оборот за последните 30 дни Разплащателна карта, издадена в ЕС Разплащателна карта, издадена извън ЕС Минимална такса
0 - 50 операции 0 - 2 500 EUR 1,45% 2,90% 0,15 EUR
51 - 150 операции 2501 - 7 500 EUR 1,40% 2,80% 0,15 EUR
151 - 250 операции 7501 - 12 500 EUR 1,35% 2,70% 0,15 EUR
251 - 500 операции 12 501 - 25 000 EUR 1,30% 2,60% 0,15 EUR
501 - 750 операции 25 001 - 37 500 EUR 1,25% 2,50% 0,15 EUR
>750 операции >37 500 EUR Предоставена е специална оферта. Моля, свържете се с отдел „Обслужване на клиенти“
Обработка на плащания с карта Минимална такса
1,45 % Карти, издадени в ЕС 0,15 EUR
2,45% Карти, издадени извън ЕС 0,15 EUR
Брой транзакции през последните 30 дни Оборот през последните 30 дни Карти, издадени в ЕС Карти, издадени извън ЕС Минимална такса
0 - 50 транзакции 0 - 2 500 EUR 2,90% 5,80% 0,15 EUR
51 - 150 транзакции 2501 - 7 500 EUR 2,80% 5,60% 0,15 EUR
151 - 250 транзакции 7501 - 12500 EUR 2,70% 5,40% 0,15 EUR
251 - 500 транзакции 12 501 - 25 000 EUR 2,60% 5,20% 0,15 EUR
501 - 750 транзакции 25 001 - 37 500 EUR 2,50% 5,00% 0,15 EUR
>750 транзакции >37 500 EUR Предоставена е специална оферта. Моля, свържете се с отдел „Обслужване на клиенти“

Други такси

Услуга Такса
Такса за активиране на услуга
(налични валути: EUR, USD)
0,00 EUR
Такса за възстановяване на суми по искане на клиента 0,00 EUR, ако връщането на сумата се изпълни до полунощ в същия ден
0,50 EUR, ако връщането на сумата се изпълни на следващия ден
Такса за обработка на chargeback 30,00 EUR

Важно! При получаване на плащания с карта всяко получено плащане се резервира: 100% - за три дни и 5% - за три месеца. В зависимост от вида на проекта, за резервираната сума може да бъде приложен друг срок и процент.