Të gjitha shtetet

SLLOVĖNIA 

Operatorët: Mobitel, Si.mobil, Tušmobil 
Valuta: EUR 
Pagesat e muajit aktual transferohen brenda 90ditëve nga fundi i muajit.

Përqindja jepet nga çmimi i SMS, pa përfshirë TVSH-në 

Operatori Çmimi SMS plus TVSH Çmimi SMS pa TVSH Pagesa %
Mobitel 0,49 EUR 0,40 EUR 0,18 EUR 43,80 %
Si.mobil 0,49 EUR 0,40 EUR 0,18 EUR 43,80 %
Tušmobil 0,49 EUR 0,40 EUR 0,20 EUR 48,80 %
Operator SMS price incl. VAT SMS price excl. VAT Payout %
Mobitel 0,99 EUR 0,81 EUR 0,37 EUR 45,80 %
Si.mobil 0,99 EUR 0,81 EUR 0,36 EUR 44,50 %
Tušmobil 0,99 EUR 0,81 EUR 0,43 EUR 53,20 %
Operator SMS price incl. VAT SMS price excl. VAT Payout %
Mobitel 1,99 EUR 1,63 EUR 0,76 EUR 46,70 %
Si.mobil 1,99 EUR 1,63 EUR 0,76 EUR 46,70 %
Tušmobil 1,99 EUR 1,63 EUR 0,88 EUR 54,10 %