Operatorët: Orange, Vodafone, Cosmote Romania. 
Valuta: EUR 
Pagesat e muajit aktual transferohen brenda 60 ditëve nga fundi i muajit.
Çmimi i mesazhit të përgjigjes 0,04 EUR

Përqindja jepet nga çmimi i SMS, pa përfshirë TVSH-në 

Çmimi SMS me TVSH Çmimi SMS pa TVSH Hapi I Pagesa % Hapi II pagesa % Hapi III pagesa %
% % %
% % %