Si t'i përdorni shërbimet Paysera sigurtë ?

Sistemi Paysera është plotësisht i sigurt, megjithatë, siguria e llogarisë dhe e të dhënave varet edhe nga veprimet e juaja të kryera në internet. Rekomandimet e mëposhtme do të ndihmojnë për të siguruar veprimet tuaja të kryera në llogarinë Paysera dhe në internet në përgjithësi.

Llogaria

Mund të kyçeni në sistemin Paysera nëpërmjet aplikacionit mobil (duke futur fjalëkalimin ose duke u kyçur duke përdorur të dhëna biometrike) ose nëpërmjet versionit të desktopit.

Kyçuni përmes versionit të desktopit duke kryer hapat e mëposhtëm:

1. Shkoni tek https://www.paysera-ks.com click KYÇUNI dhe ju do të ridrejtoheni https://bank.paysera.com/xk/login.

2. Zgjidhni metodën e identifikimit - adresën e postës elektronike ose numrin e telefonit. Vendosni të dhënat e zgjedhura.  

3. Zgjidhni metodën e hyrjes në llogari:

  • nëpërmjet aplikacionit mobil. Kur e përdorni për t'u identifikuar, do t'ju duhet të konfirmoni kodin në aplikacion (ai duhet të përputhet me kodin e shfaqur në dritaren e shfletuesit). Hapni aplikacionin Paysera dhe rrëshqitni një shirit konfirmimi nëse kodi i shfaqur në ekranin e identifikimit përputhet me kodin në aplikacion. Touch ID ose Face ID rekomandohet të përdoren për identifikimin e aksesit të aplikacionit për siguri më të lartë.
  • duke futur një fjalëkalim. Pas hyrjes në të, ju do të hyni në llogarinë tuaj dhe do të jeni në gjendje të shihni informacionin e llogarisë tuaj, por nuk do të jeni në gjendje të përdorni asnjë funksion. Për të menaxhuar plotësisht llogarinë tuaj, duhet të konfirmoni hyrjen: në menynë e sipërme në të majtë, klikoni mbi Konfirmimi i hyrjes dhe zgjidhni metodën – nëpërmjet aplikacionit mobil ose SMS. Ju lutemi vini re se shërbimi SMS përfshin tarifa shtesë.
#
#

Ju lutemi, vini re disa rregulla sigurie shumë të rëndësishme kur hyni në llogari përmes versionit të desktopit:

  • hapni një dritare të re të shfletuesit dhe shkruani adresën https://www.paysera.x (vetëm domenet e mëposhtme mund të futen në vend të x: lt, com, lv, bg, ee, pl, es, de, ro, al, ge). Në këndin e sipërm djathtas, klikoni Kyçuni dhe do të drejtoheni te https://bank.paysera.com/xk/login. Sigurohuni që lidhja të jetë e koduar (kyçja është e dukshme dhe adresa fillon me "https", sigurohuni që shkronja "s" të vendoset në fund - në disa raste, është e dukshme vetëm nëse shiriti i adresës është klikuar), dhe për një lidhje të sigurt, një certifikatë elektronike lëshohet vetëm për kompaninë Paysera, siç tregohet në foto.

Sistemi Paysera nuk është i arritshëm në adresat e tjera të internetit madje edhe shumë të ngjashme, p.sh .: www.payssera.com, bank.paysera.anotherdomain.com, paysera.myf1ntech.com/paysera/login, etj.

Nëse në këto lloj adresash arrini në një faqe interneti që është shumë e ngjashme me faqen zyrtare të Paysera, ka shumë të ngjarë që të keni përfunduar në një kurth. Në këtë rast, mos futni asnjë të dhënë dhe njoftoni Qendrën e Shërbimit të Klientit Paysera menjëherë.

  • gjithmonë dilni nga llogaria juaj. Shmangni hyrjen në llogarinë tuaj në kompjuterët publik ose në pajisjet e personave të tjerë sepse ato mund të përmbajnë fjalëkalime të vjedhura nga malware ose të dhëna të tjera.
  • ju rekomandojmë të kontrolloni IP adresat nga të cilat është çasur llogaria juaj të paktën një herë në muaj. Këtë mund ta bëni duke klikuar Parametrat> Parametrat e profilit > Historia e hyrjes. Nëse keni dyshime, kontrolloni nëse ka pasur ndonjë transaksion ose hyrje nga një IP tjetër. Sistemi i lejon klientit të vendosë adresa IP në llogarinë e tij nga e cila do të jetë e disponueshme identifikimi në llogarinë e klientit: Parametrat> Parametrat e profilit > Masat shtesë të sigurisë. Nëse keni ndonjë dyshim, ju lutemi kontaktoni menjëherë Qendrën e Shërbimit të Klientit.
  • mos i transferoni askujt kredencialet e hyrjes në llogari. Nëse dikush ju ka ofruar të hapni një llogari Paysera në emër të tij ose të një personi tjetër ose të kryeni veprime financiare, kontaktoni Qendrën e Shërbimit të Klientit dhe do të këshilloheni për hapat e ardhshëm.
  • përditësoni menjëherë të dhënat tuaja personale dhe të kontaktit nëse ato ndryshojnë. Në rast incidentesh sigurie ose për t'ju dhënë informacione të rëndësishme, punonjësit e Paysera mund t'ju duhet t'ju kontaktojnë menjëherë dhe/ose t'ju identifikojnë siç duhet.
  • personat e regjistruar rishtazi në sistemin Paysera duhet t'i kushtojnë vëmendje formularit të regjistrimit. Fotografia në të djathtë përshkruan se si duket në sistemin Paysera.
#

Fjalëkalimi i llogarisë

Fjalëkalimi i llogarisë duhet të jetë unik dhe të përbëhet nga të paktën 8 karaktere, shkronja të mëdha dhe të vogla, shifra dhe karaktere të veçanta.

Ju lutemi, mos përdorni informacionin tuaj personal ose informacionin e anëtarëve të familjes suaj në fjalëkalim, për shembull, datën e lindjes, emrat ose mbiemrat e anëtarëve të familjes ose miqve tuaj, emrat e kafshëve shtëpiake ose numrat dhe shkronjat që mund të hamendësohen lehtësisht. .

Ju lutemi, përpiquni të mbani mend fjalëkalimin dhe mos e mbani në fletore, në telefon ose diku tjetër. Ne sugjerojmë përdorimin e aplikacioneve për ruajtjen e fjalëkalimeve dhe mbajtjen e fjalëkalimit tuaj të koduar.

Mos përdorni të njëjtin fjalëkalim në sisteme të tjera, sepse ai mund të përdoret gjithashtu për të hyrë në llogarinë tuaj Paysera. Nëse dyshoni se persona të tjerë e dinë fjalëkalimin tuaj, ndryshoni atë menjëherë dhe kontrolloni nëse ka pasur hyrje të paautorizuara në llogari dhe nëse ka pasur ndonjë transaksion pagese të vërtetë ose të tentuar.

Ne ju rekomandojmë të ndryshoni fjalëkalimin të paktën çdo 3-6 muaj.

#

Pajisjet inteligjente

Përdorni vetëm ato pajisje inteligjente që janë blerë dhe importuar zyrtarisht, softueri i sistemit operativ të të cilave nuk është modifikuar (hakuar) dhe në të cilat nuk janë instaluar aplikacione nga burime të tjera përveç Google Play dhe App Store.

Kur një pajisje inteligjente nuk është në përdorim, ajo duhet të kyçet me një kod, fjalëkalim ose me mjete të tjera. Kodi i kyçjes së pajisjes dhe PIN kodi i aplikacionit Paysera nuk duhet të përputhen me pjesë të numrit tuaj të telefonit, targave të makinës, datëlindjeve ose numrave të tjerë të rëndësishëm për ju - të gjitha kodet duhet të jenë unike dhe duhet të përdoren Face ID ose Touch ID.

Softueri i parainstaluar dhe softveri tjetër i aplikacionit duhet të përditësohen menjëherë pasi lëshimi i përditësimeve të shpallet nga prodhuesi i softuerit. Përditësimet e prodhuesit synojnë jo vetëm për të eliminuar keqfunksionimet, por edhe për të rregulluar zbrazëtirat në siguri, dhe ky është një nga garantuesit e sigurisë së operacioneve të kryera me pajisjen tuaj.

Në të gjitha pajisjet që përdorni për t'u lidhur me llogarinë Paysera, instaloni softuer antivirus. Ne rekomandojmë gjithashtu instalimin e një muri mbrojtës, veçanërisht në kompjuterë, pasi kjo do të parandalonte hyrjen në kompjuter nga interneti.

#

Veprime të tjera në internet

Kini kujdes kur siguroni të dhënat tuaja personale në internet, sigurohuni që t'i keni në një uebfaqe të besueshme.

Përpara se të bëni blerje në internet, kontrolloni reputacionin e dyqaneve në forumet e blerësve dhe në faqet e internetit të vlerësimit. Një emër i sapo regjistruar i dyqanit (domain), mungesa e emrit të vërtetë të kompanisë, numrit të regjistrimit dhe informacionit të kontaktit mund të tregojnë besueshmërinë e ulët të dyqanit. Ju lutemi vini re gjithashtu adresën e faqes së internetit – nëse fillon me diçka tjetër përveç karaktereve https:// dhe nëse shkronja “s” është e pranishme.

Kur bëni blerje në internet, shpesh sugjerohen pagesa me kartelë dhe kërkohen të dhënat e kartelës. Blini atje, ku disponohen logot speciale që konfirmojnë sigurinë e pagesave: 3D Secure, Verified by Visa dhe Mastercard SecureCode.

Mos klikoni në lidhjet e internetit që janë të panjohura ose shkurtuara, mos zbuloni burimin e vërtetë, shfaqjen në rrjetet sociale ose që dërgohen me SMS ose email. Mos hapni dokumente të panjohura, mos instaloni softuer nga burime të panjohura dhe mos vizitoni faqe interneti të pasigurta.

#
#

Siguri e çertifikuar

Siguria e sistemit Paysera konfirmohet nga standardi ndërkombëtar i teknologjive të sigurisë dhe përpunon PCI DSS (Standardi i Sigurisë së të Dhënave të Industrisë së Kartelës së Pagesave). Ky standard sigurie rregullon kërkesat për kompanitë që pranojnë pagesa me kartelë dhe përpunojnë të dhënat e klientëve. Standardi më i lartë i nivelit 1, i destinuar për kryerjen e sigurt të mbi 6 milionë transaksioneve me kartela në vit, është instaluar në sistemin Paysera.

#

Në rast të ndonjë situate të dyshimt: një mesazh i dyshimt në emër të Paysera, operacione të dyshimta, humbje të të dhënave hyrëse ose hyrje të të dhënave në faqen e internetit të rreme, etj., Ju lutemi kontaktoni Qendrëen e Shërbimit të Klientëve menjeherë. Ne gjithmonë do të ndihmojmë në gjetjen e një zgjidhjeje!