Metodat e pagesës sipas vendit dhe tarifës së Paysera

Mbledhja e pagesave në Suedi

# Tarifa e komisionit përbëhet nga një tarifë komisioni e ngarkuar nga një bankë ose një sistem dhe tarifa e Paysera.
Tarifa përfundimtare e komisionit llogaritet duke shtuar përqindjen dhe tarifën fikse. Përqindja nuk mund të jetë më e ulët se minimumi ose më e lartë se pagesa maksimale.
Tipi i pagesës Përshkrimi Përqindja Tarifa minimale Tarifa maksimale Tarifa fikse

Paysera Bank Link shërbimi
Ska rezervime pagesës.
Tarifa do t’i kthehet klientit Paysera si një bonus i parave për blerjen.

Pagesa kreditohet deri në 1 min.
1,0 % - 0,50  -
Bankat e Suedis nga Trustly
Bankat e Suedis
Ska rezervim pagese.
Pagesa kreditohet në 1 BD (në raste të rralla deri në 3 BD)
1,0 % 0,20 EUR 2,00 EUR -