Такси по държава и категории на Paysera проект

Получаване на плащания в Швеция

# Комисионната, която се удържа се формира от: % комисионна на банката според платежния метод + % комисионна на Paysera за съответната категория проект.
Крайната комисионна се изчислява чрез сумиране на процент и фиксираната такса. Процентът не може да бъде по-нисък от минималния или по-висок от максималната такса.
Тип плащане Описание Процент Минимална такса Mаксимална такса Фиксирана такса

Услуга Paysera Bank Link
Няма резервация на плащане.
Таксата ще бъде възстановена на клиента на Paysera като cashback за покупката.
1,0 % - 0,50  -
Banks of Sweden by Trustly
Банки на Швеция
Няма резервация на плащане. 1,0 % 0,20 EUR 2,00 EUR -

Разплащателни карти
Повече информация... от 0,75 % - - -

Система Webmoney
Резервация на плащане – 1 час.
Може да се активира само за юридически лица, които не са регистрирани в каталога Megastock. Спазването на условията за ползване на Webmoney е задължително.

Плащането се заверява в рамките на 1-3 мин.
0,8 % 0,01 USD 50,00 USD -

Допълнителни системи
Резервация на плащане - 24 часа.
Активират се по заявка и отделно от останалите методи на плащане.
 
Повече информация...
от 0,3 % - - -