Metodat e pagesës sipas vendit dhe tarifës së Paysera

Mbledhja e pagesave në Rumani

# Tarifa e komisionit përbëhet nga një tarifë komisioni e ngarkuar nga një bankë ose sistem dhe tarifa e Paysera.

Shërbimi për inicimin e pagesave (PIS)

Lloji i pagesës Përshkrimi Përqindja Tarifa minimale Tarifa maksimale Tarifa fikse

Intesa Sanpaolo Shërbimi fillestar i pagesave
Pagesa kreditohet në 1 BD
Më shumë informacione...
0,00 % - 0,00 EUR -

Shërbimi i linkut bankar dhe metodat tjera të pagesave

Tipi i pagesës Përshkrimi Përqindja Tarifa minimale Tarifa maksimale Tarifa fikse

Paysera Bank Link shërbimi
Ska rezervime pagesës.
Tarifa do t’i kthehet klientit Paysera si një bonus i parave për blerjen.

Pagesa kreditohet deri në 1 min.
1,0  - 0,50  -

Webmoney sistemi
Rezervimi i pagesës - 1 orë.
Aktivizohet vetëm për persona juridikë që nuk janë të regjistruar në katalogun Megastock. Detyrues për t'iu përmbajtur kushteve të përdorimit të Webmoney.

Pagesa kreditohet në 1-3 min.
0,8 % 0,01 USD 50,00 USD -