Metodat e pagesës sipas vendit dhe tarifës së Paysera

Mbledhja e Pagesave në vendet e tjera

# Tarifa e komisionit përbëhet nga një tarifë komisioni e ngarkuar nga një bankë ose sistem dhe një tarifa e Paysera.
Pagesa përfundimtare e komisionit llogaritet duke shtuar përqindjen dhe tarifën fikse. Përqindja nuk mund të jetë më e ulët se minimumi ose më e lartë se tarifa maksimale.
Tipi i pagesës Përshkrimi Përqindja Tarifa minimale Tarifa maksimale Tarifa fikse

Paysera Bank Link shërbimi
Ska rezervime pagesës.
Tarifa do t’i kthehet klientit Paysera si një bonus i parave për blerjen.
1,0 % - 0,50  -

SafetyPay systemi
Rezervimi i pagesës - 24 orë.  
Metoda e pagesës që janë në dispozicion në vendet në vijim: Austri, Kolumbi, Kosta Rika, Gjermani, Meksikë, Nikaragua, Panama, Peru, Spanjë, Brazil.
3,0 % - - 0,25 EUR