Такси по държава и категории на Paysera проект

Получаване на плащания в други държави

# Комисионната се състои от таксата, начислявана от банката или системата, и комисионната за категорията на Paysera проект.
Крайната комисионна се изчислява чрез сумиране на процент и фиксираната такса. Процентът не може да бъде по-нисък от минималния или по-висок от максималната такса.
Тип плащане Описание Процент Минимална такса Максимална такса   Фиксирана такса

Услуга Paysera BankLink
Няма резервация на плащане. 1,0 % - 0,40 EUR + -

Разплащателни карти
Повече информация... от 1,1 % - - + -

Система Webmoney
Резервация на плащане – 1ч.
Може да се активира само за юридически лица, които не са регистрирани в каталога Megastock. Спазването на условията за ползване на Webmoney е задължително.
0,8 %  0,01 USD 50,00 USD + -

SafetyPay система
Резервация на плащане - 24 ч. 
Методът на плащане е наличен в следните държави: Австрия, Колумбия, Коста Рика, Германия, Мексико, Никарагуа, Панама, Перу, Испания, Бразилия.
3,0 % - - + 0,25 EUR

Международен превод в EUR
Няма резервация на плащане. - - - + 0,58 EUR

Международен превод в USD
Няма резервация на плащане. - - - + 2,18 EUR

Допълнителни системи
Резервация на плащане - 24 ч.
Активират се по заявка и отделно от останалите методи на плащане.
 
Повече информация...
от 0,3 % - - + -