Такси по държава и категории на Paysera проект

Получаване на плащания в други държави

# Комисионната, която се удържа се формира от: % комисионна на банката според платежния метод + % комисионна на Paysera за съответната категория проект.
Крайната комисионна се изчислява чрез сумиране на процент и фиксираната такса. Процентът не може да бъде по-нисък от минималния или по-висок от максималната такса.
Тип плащане Описание Процент Минимална такса Максимална такса Фиксирана такса

Услуга Paysera Bank Link
Няма резервация на плащане.
Таксата ще бъде възстановена на клиента на Paysera като cashback за покупката.
1,0 % - 0,50  -

Разплащателни карти
Повече информация... от 0,75 % - - -

Система Webmoney
Резервация на плащане – 1ч.
Може да се активира само за юридически лица, които не са регистрирани в каталога Megastock. Спазването на условията за ползване на Webmoney е задължително.

Плащането се заверява в рамките на 1-3 мин.
0,8 %  0,01 USD 50,00 USD -

SafetyPay система
Резервация на плащане - 24 ч. 
Методът на плащане е наличен в следните държави: Австрия, Колумбия, Коста Рика, Германия, Мексико, Никарагуа, Панама, Перу, Испания, Бразилия.
3,0 % - - 0,25 EUR

Допълнителни системи
Резервация на плащане - 24 ч.
Активират се по заявка и отделно от останалите методи на плащане.
 
Повече информация...
от 0,3 % - - -