Mbledhja e pagesave në Estoni

# Tarifa e komisionit përbëhet nga një tarifë komisioni e ngarkuar nga një bankë ose sistem dhe një tarifa e Paysera.

Shërbimi për inicimin e pagesave(PIS)

Lloji i pagesës Përshkrimi Përqindja Tarifa minimale Tarifa maksimale Tarifa fikse

Swedbank Shërbimi i inicimit të pagesave
Pagesa kreditohet në 3-5 min. (në raste të rralla deri në 30 min.*)
Më shumë informacione...
0,00 % - 0,00 EUR -

SEB Shërbimi i inicimit të pagesave
Pagesa kreditohet në 3-5 min. (në raste të rralla deri në 1 BD**)
Më shumë informacione...
0,00 % - 0,00 EUR -

Luminor Shërbimi fillestar i pagesave
Pagesa kreditohet në 1 BD
Më shumë informacione...
0,00 % - 0,00 EUR -

Coop pank Shërbimi i inicimit të pagesave
Pagesa kreditohet në 3-5 min. (në raste të rralla deri në 1 BD**)
Më shumë informacione...
0,00 % - 0,00 EUR -

LHV Shërbimi fillestar i pagesave
Pagesa kreditohet në 3-5 min. (në raste të rralla deri në 1 BD**)
Më shumë informacione...
0,00 % - 0,00 EUR -

Citadele Shërbimi i inicimit të pagesave
Pagesa kreditohet në 3-5 min. (në raste të rralla deri në 1 BD**)
Më shumë informacione...
0,00 % - 0,00 EUR -

Revolut Shërbimi i inicimit të pagesave
Pagesa kreditohet në 3-5 min. (në raste të rralla deri në 1 BD)
Më shumë informacione...
0,00 % - 0,00 EUR -

* Nëse një pagesë e automatizuar e PIS dështon për shkak të problemeve teknike në Paysera ose në bankën e zgjedhur, paguesit do të pajisen me udhëzime për të kryer pagesën.

** Nëse një pagesë e automatizuar e PIS dështon për shkak të problemeve teknike në Paysera ose në bankën e zgjedhur, paguesit do të pajisen me udhëzime për të kryer pagesën.
Meqenëse pagesa do të kryhet midis bankave të vendeve të ndryshme të SEPA, ajo do të kreditohet në 1 ditë pune.

Shërbimi për linkun bankar dhe metodat tjera të pagesave

Lloji i pagesës Përshkrimi Perqindja Tarifa minimale Tarifa maksimale Tarifa fikse

Paysera Bank Link shërbimi
Asnjë pagesë e rezervuar.
Tarifa do t'i kthehet klientit Paysera si një kthim parash për blerjen.

Pagesa kreditohet në 1 min.
1,0 % - 0,50 EUR -

SEB Bank Link service
Nuk ka rezervim pagese.
Pagesa kreditohet në 3-5 min.
1,0 % 0,13 EUR 3,20 EUR -

Metodat tjera të pagesave

Lloji i pagesës Përshkrimi Përqindja Tarifa minimale Tarifa maksimale Tarifa fikse

Indivy pay next month
Rezervim pagese - 24 orë
Pagesa kreditohet në 1 orë
2,5 % % - - -

Indivy pay in 3 parts
Rezervim pagese - 24 orë
Pagesa kreditohet në 1 orë
2,5 % % - - -

Inbank hire purchase
Rezervim pagese - 24 orë
Pagesa kreditohet në 1 orë
- % - - -