Такси по държава и категории на Paysera проект

Получаване на плащания в Естония

# Крайната комисионна, която се удържа се формира от: % комисионна на банката според платежния метод + % комисионна на Paysera за съответната категория проект.
Тип плащане Описание Процент Минимална такса Максимална такса Фиксирана такса

Услуга Paysera BankLink
Няма резервация на плащане. 1,0 % - 0,40 EUR -

Swedbank Услуга BankLink
Няма резервация на плащане. 2,0 %  0,20 EUR - -

Swedbank Услуга по иницииране на плащане
До получаване на потвърждение от банката. Повече информация... 1,0 % 0,05 EUR 0,20 EUR -

SEB Услуга BankLink
Няма резервация на плащане. 1,0 % 0,13 EUR 3,20 EUR -

SEB Услуга по иницииране на плащане
До получаване на потвърждение от банката. Повече информация... 1,0 % 0,05 EUR 0,20 EUR -

Nordea Услуга по иницииране на плащане
До получаване на потвърждение от банката. Повече информация... 1,0 % 0,05 EUR 0,20 EUR -

Cooper Pank Услуга BankLink
Резервация на плащане - 24 ч.
Изисква се описание на проекта на естонски език.
- - - 0,15 EUR

LHV Услуга по иницииране на плащане
До получаване на потвърждение от банката. Повече информация... 1,0 % 0,05 EUR 0,20 EUR -

Разплащателни карти
Повече информация... от 1,1 % - - -

Система Webmoney
Резервация на плащане – 1ч.
Може да се активира само за юридически лица, които не са регистрирани в каталога Megastock. Спазването на условията за ползване на Webmoney е задължително.
0,8 % 0,01 USD 50,00 USD -

Международен превод в EUR
Няма резервация на плащане. - - - 0,58 EUR

Международен превод в USD
Няма резервация на плащане. - - - 2,18 EUR

Допълнителни системи
Резервация на плащане - 24 ч.
Активират се по заявка и отделно от останалите методи на плащане.
 
Повече информация...
от 0,3 % - - -