Kāpēc tiek prasīta personas informācija? 

Zini savu klientu

Klienti sagaida, ka finanšu iestāde sniegs atbilstošus un kvalitatīvus pakalpojumus un garantēs viņu līdzekļu drošību. Lai īstenotu šos aspektus, finanšu iestādes visā pasaulē piemēro principu "Zini savu klientu", un mēs neesam izņēmums. 

Rīkojoties saskaņā ar šo principu, mēs regulāri lūdzam saviem klientiem sniegt informāciju par viņu finansiālo darbību un pastāvīgi atjaunināt savus personas datus. Šis process nav saistīts ar aizdomām par noziedzīgu darbību un tiek piemērots visiem mūsu klientiem bez izņēmuma. Informācijas vākšana pasargā no finanšu krāpniekiem un identitātes zagļiem, kā arī palīdz garantēt jūsu līdzekļu un interešu drošību. 

#
#
Ir svarīgi saprast, ka katra anketa tiek aizpildīta individuāli un atbildes mainīsies atkarībā no Jūsu darbības jomas, ienākumu līmeņa utt.  

1. Līdzekļu avoti.

Lūdzu, izvēlieties savu ienākumu avotu. Varat izvēlēties vairākas atbildes. Piemēram, ja jūs saņemat algu, bet ienākumus gūstat arī kā pašnodarbinātais, lūdzu, izvēlieties abus. 

Ja esat izvēlējies tādas iespējas kā "pašnodarbinātais" vai "citi avoti", noteikti precizējiet savu atbildi – kāda ir jūsu darbības joma un vai jums ir citi ienākumu avoti. 

2. Plānotais mēneša apgrozījums.

Lūdzu, izvēlieties plānoto mēneša apgrozījumu. Piemēram, ja nopelnāt ap 800 EUR un jums nav citu ienākumu avotu, izvēlieties līdz 1000 EUR. 

3. Līdzdalība politiskajā darbībā. 

Lūdzu, norādiet, vai jūsu darbs ir saistīts ar politiku – iespējams, strādājat Saeimā, politiskā partijā u.tml. Izvēlieties "jā", ja strādājāt šāda veida darbu pirms mazāk nekā gada.

4. Radinieki.

Varbūt jūsu radinieki strādā politiskā vidē? Ieņem nozīmīgus amatus starptautiskās un valstiskās institūcijās? Izvēlieties "jā", ja viņi ieņēma šādus amatus pirms mazāk nekā gada (piemēram, pirms astoņiem mēnešiem).

5. Patiesais labuma guvējs.

Gala saņēmējs ir konta turētājs un persona, kurai pieder nauda kontā. Lūdzu ņemt vērā, ka kontu varat atvērt tikai savām, nevis citu vajadzībām.

Personas dati

Kontakti, pilsonība, dzīvesvieta, darbības joma utt. 

Finanšu dati 

Līdzekļu avoti, gala saņēmēji, pieejamās summas un to mērķis.

Jautājumi uzņēmumiem 

Saimnieciskās darbības veids, darbības joma un teritorija, biznesa partneri un riska veids.

Konkrēti maksājumi 

Informācija par konkrētu maksājumu.

  • Reģistrācijas laikā 
  • Apmēram reizi gadā informācijas atjaunināšanai
  • Ja tiek konstatēta neparasta darbība, tiek veikts lielāks maksājums vai atkārtotu nelielu darījumu gadījumā. Šādos gadījumos mēs varam uzdot papildu jautājumus par darījuma mērķi, naudas avotu utt.

Klienti, kuri nesniedz prasīto informāciju, dažos gadījumos vairs nevarēs izmantot konkrētus finanšu pakalpojumus. 

Jo ātrāk atbildat uz visiem mūsu jautājumiem un iesniedzat nepieciešamos dokumentus un informāciju, un jo sīkāku informāciju sniedzat, jo ātrāk mēs varam izpildīt jūsu pārskaitījumu, atcelt konta ierobežojumus vai vienkārši piešķirt jums pilnu piekļuvi Paysera pakalpojumiem. 

Klientu personīgo informāciju mēs glabājam atbildīgi un neizmantojam citiem mērķiem, kas nav saistīti ar drošību. 

Tomēr mēs sadarbojamies ar tiesībaizsardzības iestādēm, kurām ir tiesības vērsties finanšu pakalpojumu iestādēs un pieprasīt informāciju par klienta finanšu darbību.

Zini savu klientu (angl. KYC (Know Your Customer)) princips ir visas darbības, kas ļauj mums un citām finanšu iestādēm iepazīt mūsu klientus un atpazīt viņiem neraksturīgu rīcību. 

Anketas. Visiem klientiem bez izņēmumiem ir jāaizpilda klienta anketa, taču tas nenozīmē, ka ir aizdomas par kādu noziedzīgu darbību. 

Informācija. Klientiem var tikt lūgts sniegt dažādu informāciju: sākot ar kontaktinformāciju un beidzot ar konkrētu informāciju par finanšu darījumiem. Šī informācija ir rūpīgi aizsargāta un netiek izmantota mārketinga mērķiem vai citiem mērķiem, kas nav saistīti ar drošību. 

Līdzekļu aizsardzība. Šāda veida preventīvie pasākumi tiek veikti, lai aizsargātu mūsu klientu un citu cilvēku līdzekļus un intereses no finanšu krāpniekiem.

Likumi. Visas finanšu iestādes reglamentē likumi, kas regulē "Zini savu klientu" procesu. Pastāvīga klientu informācijas uzraudzība un atjaunināšana ir neatņemama sastāvdaļa cīņā pret naudas atmazgāšanu un teroristu finansēšanu. 

#

Jautājumi?

Ja jūsu konts tika ierobežots vai slēgts vai vēlaties zināt, kā no tā izvairīties, izlasiet mūsu rakstu par drošības pasākumiem, ko pielietojam mēs un daudzas citas finanšu iestādes.

Jautājumu gadījumā sazinieties ar Paysera Klientu atbalsta centru.