Saskaitų tvarkymas ir administravimas privatiems

Sąskaitos aptarnavimo mokestis pradedamas taikyti klientui tuomet, kai klientas sąskaita visiškai nesinaudoja bent 2 metus. Šis mokestis taikomas siekiant padengti nenaudojamos sąskaitos administravimo išlaidas tol, kol sąskaita taps tuščia ir bus automatiškai uždaryta. Apie planuojamą taikyti mokestį klientas iš anksto informuojamas visais žinomais jo el. pašto adresais.

Paslaugos pavadinimas Įkainis
Sąskaitos atidarymas ar uždarymas sistemoje privatiems asmenims nemokamai
Sąskaitos atidarymas ar uždarymas Paysera skyriuje* privatiems asmenims 3,00 EUR
Sąskaitos aptarnavimas nemokamai
Sąskaitos aptarnavimas fiziniams asmenims, kai klientas 2 metus nebuvo prisijungęs prie savo sąskaitos ar atlikęs bent vienos mokėjimo operacijos** 2,00 EUR
Metinės palūkanos už lėšų laikymą, kai Paysera sąskaitoje laikoma lėšų suma viršija 10 tūkst. EUR -0,50 %**

Kliento identifikacija

Identifikacija reikalinga, norint naudotis visomis Paysera sąskaitos galimybėmis.
 

Paslaugos pavadinimas Įkainis
Kliento identifikacija Skyriuje* Nemokamai
Kliento identifikacija siunčiant dokumentus el. paštu arba sistemoje Nemokamai
Kliento identifikacija elektroniniu parašu*** Nemokamai
* Atvykstant į skyrių su savimi reikia turėti šiuos dokumentus:
Fiziniams asmenims: asmens tapatybės kortelė arba pasas.
Juridiniams asmenims: vadovo asmens tapatybės kortelė arba pasas.
Jei įmonė registruota ne Lietuvos Respublikoje, papildomai reikia turėti: įmonės registracijos dokumentą ir vadovo paskyrimo dokumentą (dokumentą, kuriame yra nurodytas įmonės vadovas).

**Kainos įsigalioja nuo 2017-03-01. Jeigu pinigų sąskaitoje nebus ar neliks po apmokestinimo sąskaita bus uždaryta. Apie sąskaitos apmokestinimą klientas bus informuotas 2 savaites iki apmokestinimo pradžios ir dar kartą kai sąskaita bus uždaroma.
***Paslauga teikiama Lietuvoje.

Prašome atkreipti dėmesį, kad prieš atidarant Paysera sąskaitą, vadovaujamės rizika pagrįstu vertinimu bei siekiame kliento atžvilgiu deramai įgyvendinti „Pažink savo klientą” principą, finansinė institucija (Paysera), gali paprašyti pateikti ir kitus (nei nurodyti aukščiau) papildomus dokumentus ir (arba) papildomus rašytinius paaiškinimus.


Klientui (naudotojui) nutraukus Bendrąją sutartį, pinigų likutis gali būti pervedamas nemokamai į kliento vardu atidarytą Lietuvos Respublikoje esančio banko sąskaitą arba išmokėtas grynais, klientui atvykus į „Paysera LT“ UAB skyrių Mėnulio g.7, Vilniuje.