Управление на сметка и идентификация на физически лица

Таксата за управление на сметка се начислява само когато клиентът изобщо не използва сметката за период от поне 2 години. Тази такса се използва за покриване на административните разходи на неизползваната сметка, докато сметката остане без налични средства и бъде закрита автоматично. Клиентът винаги бива информиран на всичките ни известни имейл адреси за таксата, която ще бъде начислена.

Услуга Такса
Откриване или закриване на сметка в системата или в офис на Paysera безплатно
Управление на сметка безплатно
Управление на сметка, когато клиентът не е влизал в своята сметка и не е извършил поне една платежна операция в рамките на 2 години* 2,00 EUR
*Цените са в сила от 1-ви март 2017 г. Ако сметката е без налични средства или средствата са изчерпани след таксите, сметката ще бъде закрита. Клиентът ще бъде информиран 2 седмици преди сметката да бъде таксувана и още веднъж преди закриването на сметката.


Идентификация на клиент

Идентификацията е необходима за достъп до всички възможности на Paysera сметка. Всеки избран метод за идентификация е безплатен.

Метод за идентификация на клиент Важна информация
Идентификация на клиент в офис на Paysera Трябва да предоставите лична карта или паспорт.
Идентификация на клиент чрез качване на документи за самоличност в системата Ще можете да сканирате документите си за самоличност (лична карта или паспорт), необходими за идентификация с мобилното приложение на Paysera
Идентификация на клиент с електронен подпис (само за Литва) За да потвърдите самоличността си можете да използвате електронния си подпис, вместо документ за самоличност.
Бихме искали да обърнем внимание на факта, че при предоставянето на нашите услуги се ръководим от подхода за оценка на риска и се стремим да прилагаме правилно принципа „Опознай своя клиент“, поради което преди откриване на Paysera сметка може да Ви помолим да предоставите допълнителни документи и/или писмени обяснения, различни от посочените по-горе.След като клиентът (потребителят) прекрати Генералното споразумение, остатъкът по сметката му може да бъде преведен по банкова сметка (в банка в Литва), открита на името на клиента, или да се изплати в брой в офиса на "Paysera LT" UAB, находящ се в гр. Вилнюс, ул. Pilaitės № 16.