Visi įkainiai

Papildomų paslaugų susijusių su pervedimais įkainiai

Paslaugos pavadinimas Įkainis
Piniginių lėšų įskaitymas į sąskaitą pagal instrukcijas Nemokamai
Mokestis už klaidingą sąskaitos papildymą, kai jis atliktas eurais iš kito banko nei nurodoma instrukcijoje 0,41 EUR
Mokestis už klaidingą sąskaitos papildymą, kai papildymo mokėjimas atliekamas ne pagal instrukcijas, nurodant neteisingą mokėjimo paskirtį 1,00 EUR
Mokestis už klaidingą sąskaitos papildymą, kai papildymo mokėjimas atliekamas ne ta valiuta (išskyrus eurais) ir (arba) ne į tą banką, kuris yra nurodytas papildymo instrukcijose 1,00 % nuo pervedamos sumos,
bet nedaugiau nei 13,03 EUR + faktinės banko išlaidos
Mokestis už lėšų grąžinimą, kai mokėjimas negali būti įskaitytas į gavėjo sąskaitą (pvz. dėl neteisingai nurodytų mokėjimo duomenų) 1,00 EUR + faktinės banko išlaidos
Tarptautinio pervedimo duomenų patikslinimas/atšaukimas**/tyrimas, kai pervedimas išsiųstas iš Paysera sistemos 1,45 EUR + faktinės banko išlaidos
(nuo 10,00 EUR iki 80,00 EUR)*
SEPA ir SEPA Instant pervedimų atšaukimas** 2,00 EUR (kai neišsiųstas iš Paysera)
10,00 EUR (kai išsiųstas iš Paysera)
Skubaus pervedimo EUR Lietuvoje atšaukimas** 1,45 EUR + faktinės banko išlaidos (nuo 0,29 EUR iki 29,00 EUR)*
Banko korespondento patvirtinimas apie tarptautinio pervedimo įvykdymą arba pranešimo kopijos pateikimas (SWIFT kopija) nuo 10,00 EUR iki 20,00 EUR
PLAIS (Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos) mokestis 1,02 EUR + 0,15 EUR (Paysera
priverstinio lėšų nurašymo mokestis)

* Mokesčiai priklauso nuo banko tarpininko taikomų įkainių.

** Pervedimo atšaukimo atveju: lėšų grąžinimas priklauso nuo gavėjo patvirtinimo grąžinti lėšas. Lėšų grąžinimo terminas gali užtrukti iki mėnesio (SEPA iki 10 dienų). Gali būti grąžinama ne visa pinigų suma, tai priklauso nuo gavėjo banko ar bankų korespondentų taikomų komisinių mokesčių. Komisinis mokestis už pervedimo atšaukimo inicijavimą nuskaičiuojamas visada.

Visi įkainiai