Обратно към списъка

Такси за допълнителни услуги, свързани с преводи

Повечето услуги на Paysera се предоставят на клиентите в размера на тяхната себестойност. Обикновено себестойността включва само таксите, начислявани от нашите партньори, но понякога предоставянето на услуги изисква и много човешки ресурси и това налага допълнително таксуване.

Такса за Услуга
Заверяване на парични средства по сметката, съгласно инструкции Безплатно
Такса за невалидно захранване на сметка в евро от банка, различна от посочената в инструкциите 0,41 EUR
Такса за невалидно захранване на сметка при некоректно попълнено основание за превод (не в съответствие с инструкциите) 1,00 EUR
Такса за невалидно захранване на сметка, когато е извършено във валута (с изключение на евро) и/или банка, различна от посочената в инструкциите 1,00 %от сумата на превода,
но не повече от 13,03 EUR + действителните банкови разходи
Такса за възстановяване на средства, когато плащането не може да бъде заверено по сметката на получателя (напр. поради некоректни данни за плащането) 1,00 EUR + действителните банкови разходи
Уточняване на данни/отмяна***/проверка на международен превод, когато преводът вече е излъчен от системата Paysera 1,45 EUR + действителните банкови разходи
(от 10,00 EUR до 80,00 EUR)*
Отмяна на SEPA превод** 2,00 EUR когато все още не е излъчен от системата на Paysera
10,00 EUR когато преводът е излъчен от системата на Paysera, но не са изминали 10 календарни дни от момента на излъчването му
21,45 EUR когато преводът е излъчен от системата на Paysera и са изминали 10 календарни дни от момента на излъчването му
Отмяна на спешен превод в EUR в Литва** 1,45 EUR + действителните банкови разходи (от 0,29 EUR до 29,00 EUR)*
Потвърждение за изпълнение на международен превод от банката кореспондент или предоставяне на копие от уведомлението (SWIFT копие) от 10,00 EUR до 20,00 EUR
Такса на информационна система на ограниченията на паричните потоци (PLAIS) 1,02 EUR + 0,15 EUR (Paysera
такса за принудителен дебит)

* Цената зависи от таксите, прилагани от банката кореспондент.

** В случай на отмяна на превод: срокът за възстановяване на суми зависи от потвърждението на получателя за връщането на средствата. Връщането на средства може да отнеме до един месец (SEPA - до 10 дни). Може да не бъде възстановена цялата сума, това зависи от банката на получателя и/или таксите, начислени от банките кореспонденти. Комисионната за иницииране на отмяна на превод се начислява винаги.

Обратно към списъка