Tarifat për tregti të metaleve të çmuaraTarifat e parashikuara për blerjen, shitjen dhe tërheqjen fizike të arit mund të ndryshohen në çdo kohë pa njoftim, në varësi të ndryshimeve të tregut.

Tarifat për tërheqje fizike të arit të blerë në degën Paysera*

* Tabelat ofrojnë tarifa për tërheqjen shufra ose monedha ari që janë blerë tashmë në qendrën e shërbimit të klientit në Vilnius. Ju gjithashtu mund të porosisni dorëzimin e arit të blerë në çdo vend në botë. Nëse doni të dini se sa kushton dërgimi i arit në adresën tuaj, ju lutem kontaktoni Qendrën për Shërbim ndaj Klientit.
Çmimi për ari po luhatet. Mund ta kontrolloni duke hyrë në aplikacionin tuaj mobil Paysera dhe duke zgjedhur Më shumë > Metalet e çmuara, ose duke hyrë në bankën tuaj online Paysera dhe duke zgjedhur Valutat > Këmbimi valutor > XAU

Shenim. Ju gjithashtu mund të porosisni ari më dorëzim të paguar në të gjithë botën.

Shufra ari

Pesha Prodhues nga vlera Tarifa për blerje të arit (në ditët e punës nga ora 8 e mëngjesit deri në ora 6 pasdite (UTC + 3))
1 Valcambi,
Valcambi Green,
Valcambi Round
25,0 % 1,01 %
1,02 %
1,02 %
2,5 Valcambi, Valcambi Green, Valcambi Round 20,0 % 1,01 %
1,01 %
1,01 %
5 Valcambi, Valcambi Green, Valcambi Round 12,0 % 1,01 %
1,01 %
1,04 %
10 Valcambi, Valcambi Green, Valcambi Round 6,0 % 1,05 %
1,05 %
1,04 %
20 Valcambi, Valcambi Green, Valcambi Round 4,5 % 1,04 %
1,04 %
1,05 %
31,1 1 oz. Valcambi, Valcambi Green, Valcambi Round luitas 3,0 % 1,01 %
1,01 %
1,01 %
50 Valcambi, Valcambi Green, Valcambi Round 2,5 % 1,01 %
1,01 %
1,01 %
100 Valcambi, Valcambi Green, Valcambi Round 2,0 % 1,01 %
1,01 %
1,01 %
250 Valcambi, Valcambi Green, Valcambi Round 1,5 % 1,01 %
500 Valcambi, Valcambi Green, Valcambi Round 1,0 % 1,01 %
1000 Valcambi, Valcambi Green, Valcambi Round 0,9 % 1,01 %

Monedha ari

Peshë Emri i monedhes nga vlera
1 ounce (31,1 g) American Buffalo 8,5 %
1 ounce (31,1 g) Britannia 4,5 %
1 ounce (31,1 g) American Gold Eagle 8,5 %
1 ounce (31,1 g) Canadian Maple Leaf 4,5 %
1 ounce (31,1 g) Krugerrand i Afrikës së Jugut 5,0 %
1 ounce (31,1 g) Filarmonia Austriake 5,0 %

Blerja dhe shitja e arit

Valuta Tarifa për blerje të arit
(në ditët e punës nga ora 8 e mëngjesit deri në ora 6 pasdite (UTC + 3))*
Tarifa për të shitur ari
(në ditët e punës nga 8 e mëngjesit deri në 6 pasdite (UTC + 3))*
EUR, USD, BGN, RUB, SEK, PLN, GBP, USD, CHF, AUD, SGD, DKK, NOK, ILS, RON, HKD, NZD, CNY, CZK, HUF, CAD, JPY, TRY, HRK, ZAR, KZT 1,00 % 0,00  %
THB, MXN, INR, RSD, GEL Çmimi do të shfaqet në momentin e blerjes. Çmimi do të shfaqet në momentin e shitjes.

* Tarifat për tregtinë e arit jashtë orarit të punës janë më të larta për shkak të mbylljes së tregut të metaleve të çmuara. Çmimi i saktë i blerjes ose shitjes së metaleve të çmuar do t'i shfaqet klientit në momentin e blerjes ose shitjes në aplikacionin mobil ose bankar në internet.

Ruajtja fizike e metaleve të çmuara në Lituani

Shërbimi Tarifa
Tarifa mujore për ruajtjen e metaleve të çmuara
llogaritur për herë të parë në dhjetor 2021* sipas sasisë mesatare të metaleve të magazinuara.
Tarifa ngarkohet nga llogaria e metaleve të çmuara.
0,01 % nga vlera

* Tarifa e ruajtjes shtyhet deri në një njoftim të dytë.

** Nga vlera e sasisë mesatare të metalit të ruajtur. Tarifa ngarkohet nga llogaria e metaleve të çmuara.