Tarifat e kartelës për pagesa Visa

Administrimi i kartelës

Ofrohen të gjitha shërbimet e zakonshme të kartelave, përveç rasteve kur nuk ka mundësi teknike ose shërbime të tilla do të rrisnin në mënyrë të paarsyeshme çmimin e kartelës, pasi shumica e shërbimeve të kartelave ofrohen me çmimin e kostos, pra me tarifat të cilat ngarkohemi nga partnerët tanë.

Emri i shërbimit Tarifa
Lëshimi i kartelave për klientë individual 320 EUR
FALAS për qytetarët lituanez, letonezë, estonezë dhe ukrainas
Lëshimi i kartelave për klientë të biznesit 5 EUR
FALAS për kompanitë e regjistruara në Lituani, Letoni, Estoni, Ukrainë, Rumani dhe Bullgari
Dërgesa e kartelës Falas me postë të paregjistruar në Lituani, Letoni dhe Estoni ose në varësi të llojit të zgjedhur të dorëzimit (+ tarifë për lëshimin e kartelës)
Lëshimi i kartelës në mënyrë urgjente Jo i disponueshëm
Aktivizimi i kartelës Falas
Tarifa mujore e kartelës së parë (e paguar paraprakisht për muajin e ardhshëm) 1,00 EUR
Tarifa mujore e kartelës së dytë (dhe në vijim) (kur kartela është e lidhur me të njëjtën llogari si e para) Falas
Anulimi i porosisë së kartelës 3,00 EUR
Refuzimi i kartelës së aktivizuar Falas
Shkëmbimi i kartelës (nëse humbet) Çmimi është i njëjtë me porosinë e një kartele të re
Pagesa në dyqanet e BE -së, në EUR Falas
Pagesa në dyqane në Bullgari, në BGN Falas
Pagesa në dyqanet e BE -së në monedha të tjera 0,10 EUR + 0,70 %*
Pagesa në dyqane jashtë BE-së në monedha të tjera 0,10 EUR + 1,20 %*
Sigurimi nga aksidentet Jo i disponueshëm
Kartelë me një dizajn të personalizuar Jo i disponueshëm

Tërheqjet deponimet në ATM

Emri i shërbimit Tarifa
Cash withdrawal in Lithuania in EUR 0,15 EUR + 1 %
Tërheqjet e parave të gatshme në shtetet e BE (eurozone) në EUR 1,00 EUR
Tërheqja e parave në Bullgari, në BGN 1,00 EUR
Tërheqja e parave të gatshme në shtetet e BE-së në valuta të ndryshme nga EUR ose në EUR në shtetet jashtë zones së BE-së 1,00 EUR + 1,80 %*
Tërheqjet e parave të gatshme në vendet jashtë BE në të gjitha valutat 1,50 EUR + 1,80 %*
Deponimi i keshit Nuk aplikohet
Kontrollimi i gjendjes 0,30 EUR

Limitet për operacionet

Emri i shërbimit Limiti
Limiti ditor për transaksione 10 000 EUR
Limiti ditor për terheqje të parave të gatshme 600 EUR**
Pagesa në stacionet e karburantit të vetë-shërbimit në Lituani, Latvia, dhe Estonia deri në 3 transaksione në ditë
shuma minimale e një transaksioni – 1,00 EUR

* Tarifa e këmbimit të valutës në përqindje nga kursi Visa.

** Limiti maksimal ditor i tërheqjes duke përdorur kartelën Visa mund të rritet deri në 2000 EUR. Nëse keni nevojë të ndryshoni limitin e tërheqjes në kartelën tuaj, ju lutemi kontaktoni Shërbimin ndaj Klientit.

Informacion shtesë

  • Afati i vlefshmërisë së kartelës është 4 vjet.
  • Barkodi i printuar në kartelë përdoret për të mbushur llogarinë në lokacionet e shërbimit me partner në Lituani.
  • Pas skadimit, kartela e re porositet automatikisht nëse të paktën një transaksion me kartelë është kryer në tre muajt e fundit.
  • Lëshuesi i kartelës – UAB “Finansinės paslaugos “Contis”, kodi i kompanisë 304406236, është i regjistruar në Regjistrin e Personave Juridik të Republikës së Lituanisë dhe selia e saj ndodhet në Gedimino pr. 20, Vilnius, Lituani. Ajo zotëron licencën e institucionit të parasë elektronike nr. 53, datë 23.07.2019, lëshuar nga Banka e Lituanisë, e cila vepron si autoriteti mbikëqyrës dhe ndodhet në Gedimino pr. 6, LT-01103, Vilnius, Lituani, nr. telefoni. +370 800 50 500.
  • Kartela është një produkt i parasë elektronike dhe megjithëse UAB "Finansinės paslaugos "Contis" mbikëqyret nga Banka e Lituanisë, ajo nuk mbulohet nga Sistemi i Sigurimit të Depozitave të Republikës së Lituanisë. UAB "Finansinės paslaugos "Contis" siguron që çdo fond të marra nga ju mbahen në një llogari të veçuar në mënyrë që në rastin e pamundur që UAB "Finansinės paslaugos "Contis" të bëhet e falimentuar, fondet tuaja do të mbrohen nga pretendimet e bëra nga kreditorët.
  • Kur tërhiqni mjete në EUR, zgjidhni "Vazhdo pa konvertim", përndryshe do të ngarkoheni me tarifa shtesë për konvertimin e monedhës. Meqenëse kartela e pagesës Visa lëshohet në Mbretërinë e Bashkuar, ATM-të do t'ju kërkojnë automatikisht të tërhiqni para në £ sterlina (GBP).