Metodat e pagesës sipas vendit dhe tarifës së Paysera

Mbledhja e pagesave në Ukrain

# Tarifa e komisionit përbëhet nga një tarifë komisioni e ngarkuar nga një bankë ose sistem dhe komisioni i Paysera.
Tipi i pagesës Përshkrimi Përqindja Tarifa minimale Tarifa maksimale Tarifa fikse

Paysera Bank Link shërbimi
Ska rezervime pagesës.
Tarifa do t’i kthehet klientit Paysera si një bonus i parave për blerjen.

Pagesat kreditohen në 1 min.
1,0  - 0,50  -

Webmoney system
Rezervimi i pagesës - 1 orë.
Aktivizohet vetëm për persona juridik që nuk janë të regjistruar në katalogun Megastock. Detyrues për t'iu përmbajtur kushteve të përdorimit të Webmoney.

Pagesat kreditohen në 1-3 min.
0,8 % 0,01 USD 50,00 USD -