Mbledhja e pagesave në Slloveni

# Tarifa e komisionit përbëhet nga tarifa e ngarkuar nga një bankë ose sistem dhe tarifa e Paysera.

Shërbimi i inicimit të pagesave(PIS)

Lloji i pageses Përshkrimi Përqindja Taifa minimale Tarifa maksimale Tarifa fikse

Shërbimi i inicimit të pagesave të Bankës UniCredit
Pagesa kreditohet deri në 1 BD
Më shumë informacione...
0,00 % - 0,00 EUR -

Intesa Sanpaolo Shërbimi i inicimit të pagesave
Pagesa kreditohet në 1 BD
Më shumë informacione...
0,00 % - 0,00 EUR -

Revolut Shërbimi i inicimit të pagesave
Pagesa kreditohet në 3-5 min. (në raste të rralla deri në 1 BD)
Më shumë informacione...
0,00 % - 0,00 EUR -

Shërbimi për linkun bankar dhe metodat tjera të pagesave

Lloji i pagesës Përshkrimi Përqindja Tarifa minimale Tarifa maksimale Tarifa fikse

Shërbimi Paysera Bank Link
Nuk ka rezervim pagese.
Tarifa do t'i kthehet klientit Paysera si një kthim parash për blerjen.

Pagesa kreditohet në 1 min.
1,0 % - 0,50 EUR -