Mbledhja e pagesave në Portugali

# Tarifa e komisionit përbëhet nga një tarifë komisioni e ngarkuar nga një bankë ose sistem dhe komisioni i Paysera.

Shërbimi i inicimit të pagesave(PIS)

Lloji i pagesës Përshkrimi Përqindja Tarifa minimale Tarifa maksimale Tarifa fikse

ING Shërbimi i inicimit të pagesave
Pagesa kreditohet në 3-5 min. (në raste të rralla deri në 1 BD*)
Më shumë informacione...
0,00 % - 0,00 EUR -

Revolut Shërbimi i inicimit të pagesave
Pagesa kreditohet në 3-5 min. (në raste të rralla deri në 1 BD)
Më shumë informacione...
0,00 % - 0,00 EUR -

* Nëse një pagesë e automatizuar e PIS dështon për shkak të problemeve teknike në Paysera ose në bankën e zgjedhur, paguesit do të pajisen me udhëzime për të kryer pagesën.
Meqenëse pagesa do të kryhet midis bankave të vendeve të ndryshme të SEPA, ajo do të kreditohet në 1 ditë pune.

Shërbimi për linkun bankar dhe metodat tjera të pagesave

Lloji i pagesës Përshkrimi Përqindja Traifa minimale Tarifa maksimale

Shërbimi Bank Link i Paysera
Pa rezervim pagese
Tarifa do t'i kthehet klientit Paysera si një kthim parash për blerjen.

Koha e kreditimit të pagesës - deri në 1 min.
1,0 % - 0,50 EUR

SafetyPay
Pa rezervim pagese.
Koha e kreditimit të pagesës - deri në 1 DP (në raste të rralla deri në 3 DP)
3.0 % 0.25 EUR - -