Mbledhja e pagesave ne Luksemburg

# Tarifa e komisionit përbëhet nga një tarifë komisioni e ngarkuar nga një bankë ose sistem dhe tarifa e Paysera.

Shërbimi për inicimin e pagesave (PIS)

Lloji i pagesës Përshkrimi Përqindja Tarifa minimale Tarifa maksimale Tarifa fikse

ING Shërbimi fillestar i pagesave
Pagesa kreditohet në 3-5 min. (në raste të rralla deri në 1 BD*)
Më shumë informacione...
0,00 % - 0,00 EUR -

Revolut Shërbimi fillestar i pagesave
Pagesa kreditohet në 3-5 min. (në raste të rralla deri në 1 BD)
Më shumë informacione...
0,00 % - 0,00 EUR -

* Nëse një pagesë e automatizuar e PIS dështon për shkak të problemeve teknike në Paysera ose në bankën e zgjedhur, paguesit do të pajisen me udhëzime për të kryer pagesën.
Meqenëse pagesa do të kryhet midis bankave të vendeve të ndryshme të SEPA, ajo do të kreditohet në 1 ditë pune.

Shërbimi i linkut bankar dhe metodat tjera të pagesave

Tipi i Pagesës Përshkrimi Përqindja Tarifa Minimale Tarifa Maksimale

Paysera Bank Link shërbimi
Ska rezervime pagesës.
Tarifa do t’i kthehet klientit Paysera si një bonus i parave për blerjen.

Pagesa kreditohet deri në 1 min.
1,0 % - 0,50 
Banka e Luksemburgut ngaTrustly
Bankat e Luksemburgut
Nuk ka rezervim të pagesës.
Pagesa kreditohet në 1 BD (në raste të rralla deri në 3 BD)
1,0 % 0,20 EUR -