Mbledhja e pagesave në Lituani

# Tarifa e komisionit përbëhet nga tarifa e ngarkuar nga një bankë ose sistem dhe tarifa e Paysera.

Shërbimi i inicimit të pagesave(PIS)

-
Lloji i pageses Përshkrimi Përqindja Tarifa minimale Tarifa maksimale Tarifa fikse

Swedbank Shërbimi i inicimit të pagesave
Pagesa kreditohet në 3-5 min. (në raste të rralla deri në 30 min.*)
Më shumë informacione...
0.00 % 0.00 EUR -

SEB Shërbimi i inicimit të pagesave
Pagesa kreditohet në 3-5 min. (në raste të rralla deri në 30 min.*)
Më shumë informacione...
0.00 % - 0.00 EUR -

Luminor Shërbimi i inicmit të pagesave
Pagesa kreditohet në 30 min. (në raste të rralla deri në 1 BD*)
Më shumë informacione...
0.00 % - 0.00 EUR -

Citadele Shërbimi i inicimit të pagesave
Pagesa kreditohet në 3-5 min. (në raste të rralla nga 2 orë deri në 1 BD**)
Më shumë informacione...
0.00 % - 0.00 EUR -

Šiaulių banko Shërbimi fillestar i pagesave
Pagesa kreditohet në 3-5 min. (në raste të rralla deri në 60 min.*)
Më shumë informacione...
0.00 % - 0.00 EUR -

Urbo bankas Shërbimi i inicimit të pagesave
Pagesa kreditohet në 3-5 min. (në raste të rralla nga 2 orë deri në 1 BD**)
Më shumë informacione...
0.00 % - 0.00 EUR -

Unionet e kreditit Lituanez shërbimi i inicimit të pagesave
Pagesa kreditohet në 3-5 min. (në raste të rralla deri në 30 min.*)
Më shumë informacione...
0.00 % - 0.00 EUR -

Revolut Shërbimi i inicimit të pagesave
Pagesa kreditohet në 3-5 min. (në raste të rralla deri në 1 BD)
Më shumë informacione...
0.00 % - 0.00 EUR -

* Nëse një pagesë e automatizuar e PIS dështon për shkak të problemeve teknike në Paysera ose në bankën e zgjedhur, paguesit do të pajisen me udhëzime për të kryer pagesën.

** Nëse një pagesë e automatizuar PIS dështon për shkak të bankës së zgjedhur që kryen pagesa vetëm në orë të caktuara ose për shkak të problemeve teknike në Paysera, paguesit do të pajisen me udhëzime për të kryer pagesën.
Meqenëse pagesa do të kryhet midis llogarive në banka të ndryshme, ato do të kreditohen në ditët e punës (pagesa të tilla kreditohen 5 herë në ditë pune nga 9 AM deri në 05:40 PM).

Shërbimi i linkut bankar

Tipi i pagesëse Përshkrimi Përqindja Tarifa minimale Tarifa maksimale Tarifa fikse

Paysera Bank Link shërbimi
Nuk ka rezervim pagesave.
Tarifa do t'i kthehet klientit Paysera si një kthim parash për blerjen.

Pagesat kreditohen në 1 min.
1.0 % - 0.50 EUR -

SEB Bank Link shërbimi
Nuk ka rezervim pagesave.
Pagesat kreditohen në 3-5 min.
1.3 % 0.14 EUR 0.75 EUR -

Luminor Bank Link shërbimi
Nuk ka rezervim pagesave.
Pagesat kreditohen në 3-5 min.
3.0 % 0.06 EUR  4.34 EUR -

Banka Šiaulių  Bank Link shërbimi
Nuk ka rezervim të pagesave.
Pagesat kreditohen në 3-5 min.
3.0 % 0.06 EUR 4.34 EUR -

Urbo bankas Bank Link shërbimi
Nuk ka rezervim pagesave.
Pagesat kreditohen në 3-5 min.
3.0 % 0.06 EUR 4.34 EUR -

Citadele Bank Link shërbimi
Nuk ka rezervim pagesave.
Pagesat kreditohen në 3-5 min.
3.0 % 0.06 EUR 4.34 EUR -

Sindikatat e kreditit Lituanez Bank Link shërbimi
Rezervim pagese - 48 orë
Pagesa kreditohet në 3-5 min.
3.0 % - 1.45 EUR -

Metodat tjera të pagesave

Tipi i pagesëse Përshkrimi Përqindja Tarifa minimale Tarifa maksimale Tarifa fikse

Financim i përgjithshëm i blerjeve me qira online
Rezervim pagese - 24 orë
Pagesa kreditohet në 1 orë
- - - -

Inbank Lizingas
Rezervimi i pagesës - 24 orë
Pagesa kreditohet për 1 orë
- - - -

MOKI3
Rezervimi i pagesës - 24 orë
Pagesa kreditohet në 1 orë
2.5 % - - -

Perlas Pagesat me para në dorë (kesh)
Rezervim pagese - 24 orë
Pagesa kreditohet dy herë në ditë pune: në 12:30 pasdite dhe 1:30 të mëngjesit
- - - -

Pagesa në para(kesh) në një bankë
Rezervim pagese - 24 hours
Pagesa kreditohet nga 30 min. deri në 1 DP
- - - 0.29 EUR