Mbledhja e pagesave në Letoni

# Tarifa e komisionit përbëhet nga një tarifë komisioni e ngarkuar nga një bankë ose sistem dhe tarifa e Paysera.

Shërbimi për Inicimin e Pagesave(PIS)

Lloji i pagesës Përshkrimi Përqindja Tarifa minimale Tarifa maksimale Tarifa fikse

Swedbank Shërbimi i inicimit të pagesavee
Pagesa kreditohet në 3-5 min. (në raste të rralla nga 2 orë deri në 1 BD*)
Më shumë informacione...
0,00 % - 0,00 EUR -

SEB Shërbimi i inicimit të pagesave
Pagesa kreditohet në 3-5 min. (në raste të rralla deri në 1 BD**)
Më shumë informacione...
0,00 % - 0,00 EUR -

Luminor Shërbimi i inicimit të pagesave
Pagesa kreditohet në 1 BD
Më shumë informacione...
0,00 % - 0,00 EUR -

Citadele Shërbimi i inicimit të pagesave
Pagesa kreditohet në 3-5 min. (në raste të rralla deri në 1 BD**)
Më shumë informacione...
0,00 % - 0,00 EUR -

Revolut Shërbimi i inicimit të pagesave
Pagesa kreditohet në 3-5 min. (në raste të rralla deri në 1 BD)
Më shumë informacione...
0,00 % - 0,00 EUR -

* Nëse një pagesë e automatizuar e PIS dështon për shkak të bankës së zgjedhur që kryen pagesa vetëm në orë të caktuara ose për shkak të problemeve teknike në Paysera, paguesit do të pajisen me udhëzime për të kryer pagesën.
Meqenëse pagesa do të kryhet midis llogarive në banka të ndryshme, ato do të kreditohen në ditët e punës (pagesa të tilla kreditohen 5 herë në ditë pune nga 9 AM deri në 05:40 PM).

** Nëse një pagesë e automatizuar e PIS dështon për shkak të problemeve teknike në Paysera ose në bankën e zgjedhur, paguesit do të pajisen me udhëzime për të kryer pagesën.
Meqenëse pagesa do të kryhet midis bankave të vendeve të ndryshme të SEPA, ajo do të kreditohet në 1 ditë pune.

Shërbimi i linkut bankar dhe metodat tjera të pagesave

Lloji i pageses Përshkrimi Përqindja Tarifa minimale Tarifa maksimale Tarifa fikse

Paysera Bank Link service
Nuk ka rezervim pagesave.
Tarifa do t'i kthehet klientit Paysera si një kthim parash për blerjen.

Pagesa kreditohet deri në një minut.
1,0 % - 0,50 EUR -

Citadele  Shërbimi Bank Link
Nuk ka rezervim pagesave.
Pagesa kreditohet 3-5 min.
1,5 % 0,07 EUR - -

Metodat tjera të pagesave

Tipi i pagesëse Përshkrimi Përqindja Tarifa minimale Tarifa maksimale Tarifa fikse

Inbank leasing
Rezervim pagese  - 24 orë
Pagesa kreditohet në 1 orë
- % - - -