Mbledhja e pagesave në Kosovë

#

Tarifa e komisionit përbëhet nga një tarifë komisioni e ngarkuar nga një bankë ose sistem dhe një tarifa e Paysera.

Shërbimi për linkun bankar dhe metodat tjera të pagesave

Lloji i pageses Përshkrimi Përqindja Tarifa minimale Tarifa minimale Tarifa fikse

Shërbimi Bank Link i Paysera
Pa rezervim pagese. Tarifa do t'i kthehet klientit Paysera si një kthim parash për blerjen.
Pagesa kreditohet në 1 min.
1,0 % - 0,50 EUR -

Instruksionet e transferit në bankën BPB - wizard
Pa rezervim pagese.
Pagesa kreditohet në 1 DP
0,00 % - 0,00 EUR -

Instruksionet e transferit në bankën ProCredit - wizard
Pa rezervim pagese.
Pagesa kreditohet në 1 DP
0,00 % - 0,00 EUR -

Instruksionet e transferit në bankën Raiffeisen - wizard
Pa rezervim pagese.
Pagesa kreditohet në 1 DP
0,00 % - 0,00 EUR -

Instruksionet e transferit në bankën NLB - wizard
Pa rezervim pagese.
Pagesa kreditohet në 1DP
0,00 % - 0,00 EUR -

Instruksionet e transferit në bankën TEB - wizard
Pa rezervim pagese.
Pagesa kreditohet në 1DP
0,00 % - 0,00 EUR -

Instruksionet e transferit në bankën BKT - wizard
Pa rezervim pagese
Pagesa kreditohet në 1 DP
0,00 % - 0,00 EUR -

Instruksionet e transferit në Işbank - wizard
Pa rezervim pagese.
Pagesa kreditohet në 1DP
0,00 % - 0,00 EUR -

Instruksionet e transferit në Bankën Ekonomike - wizard
Pa rezervim pagese.
Pagesa kreditohet në 1DP
0,00 % - 0,00 EUR -

Instruksionet e transferit në bankën Ziraat - wizard
Pa rezervim pagese.
Pagesa kreditohet në 1DP
0,00 % - 0,00 EUR -

Instruksionet e transferit në Bankën Komerciale - wizard
Pa rezervim pagese.
Pagesa kreditohet në 1DP
0,00 % - 0,00 EUR -

Webmoney
Rezervimi i pagesës - 1 orë
Aktivizohet vetëm për personat juridikë të cilët nuk janë regjistruar në katalogun Megastock. Është e detyrueshme pajtimi me kushtet e përdorimit të WebMoney.

Koha e kreditimit - 1-3 min
0,8 % 0,01 USD 50,00 USD -

SafetyPay  
Pa rezervim pagese.
Koha e kreditimit të pagesës - deri në 1 DP (në raste të rralla deri në 3 DP)
3.0 % 0.25 EUR - -

Sistemet shtesë
Payment reservation - 24 h
Activated on request and separately from other payment methods  

More information...
0,3 % -  - -