Metodat e pagesës sipas vendit dhe tarifës së Paysera

Mbledhja e pagesave në Danimark

# Tarifa e komisionit përbëhet nga një tarifë komisioni e ngarkuar nga një bankë ose sistem dhe komisioni tarifa e Paysera.
Tipi i Pagesës Përshkrimi Përqindja Tarifa Minimale Tarifa Maksimale Tarifa fikse

Paysera Bank Link shërbimi
Ska rezervime pagesës.
Tarifa do t’i kthehet klientit Paysera si një bonus i parave për blerjen.

Pagesa kreditohet deri në 1 min.
1,0 % - 0,50  -
Bankat e Danimarkes ngaTrustly
Bankat e Danimarkes
No payment reservation.
Pagesa kreditohet në 1 BD (në raste të rralla deri në 3 BD)
1,0 % 0,20 EUR 2,00 EUR -