Metodat e pagesës sipas vendit dhe tarifës së Paysera

Mbledhja e pagesave në Republiken Çeke

# Tarifa e komisionit përbëhet nga një tarifë komisioni e ngarkuar nga një bankë ose sistem dhe tarifa e Paysera.
Tipi i pagesës Përshkrimi Përqindja Tarifa minimale Tarifa maksimale Tarifa fikse

Paysera Bank Link shërbimi
Ska rezervime pagesës.
Tarifa do t’i kthehet klientit Paysera si një bonus i parave për blerjen.

Pagesa kreditohet deri në 1 min.
1,0 % - 0,50  -
Bankat e Republikes Çeke nga Trustly
Bankat nga Republika Çeke
Rezervimi i pagesës - 24 orë.
Pagesa kreditohet në 1 BD (në raste të rralla deri në 3 BD)
1,0 % 0,20 EUR - -

Webmoney systemi
Rezervimi i pagesës - 1 orë.
Aktivizohet vetëm për persona juridikë që nuk janë të regjistruar në katalogun Megastock. Detyrues për t'iu përmbajtur kushteve të përdorimit të Webmoney.
0,8 % 0,01 USD 50,00 USD -

Sisteme shtesë
Rezervimi i pagesës - 24 orë.
Aktivizohet sipas kërkesës dhe veçmas nga metodat e tjera të pagesës.
 
Më shumë informata...
from 0,3 % - - -