Metodat e pagesës sipas vendit dhe tarifës së Paysera

Mbledhja e pagesave në Republiken Çeke

# Tarifa e komisionit përbëhet nga një tarifë komisioni e ngarkuar nga një bankë ose sistem dhe tarifa e Paysera.
Tipi i pagesës Përshkrimi Përqindja Tarifa minimale Tarifa maksimale Tarifa fikse

Paysera Bank Link shërbimi
Ska rezervime pagesës.
Tarifa do t’i kthehet klientit Paysera si një bonus i parave për blerjen.

Pagesa kreditohet deri në 1 min.
1,0 % - 0,50  -