Mbledhja e pagesave ne Bullgari

# Tarifa e komisionit përbëhet nga një tarifë komisioni e ngarkuar nga një bankë ose sistem dhe tarifa e Paysera.

Shërbimi i inicimit të pagesave (PIS)

Lloji i pagesës Përshkrimi Përqindja Tarifa minimale Tarifa maksimale Tarifa fikse

ING Shërbimi i inicimit të pagesave
Pagesa kreditohet në 1 BD
Më shumë informacione...
0,00 % - 0,00 EUR -

Postbank Shërbimi i inicimit të pagesave
Pagesa kreditohet në 30 min.
Më shumë informacione...
0,00 % - 0,00 EUR -

DSK Bank OTP GROUP Shërbimi i inicimit të pagesave
Pagesa kreditohet në 1 BD
Më shumë informacione...
0,00 % - 0,00 EUR -

United Bulgarian Bank Shërbimi i inicimit të pagesave
Pagesa kreditohet në 1 BD
Më shumë informacione...
0,00 % - 0,00 EUR -

Allianz Bank Shërbimi i inicimit të pagesave
Pagesa kreditohet në 30 min.
Më shumë informacione...
0,00 % - 0,00 EUR -

Fibank Shërbimi i inicimit të pagesave
Pagesa kreditohet në 30 min.
Më shumë informacione...
0,00 % - 0,00 EUR -

Bulgarian American Bank Shërbimi i inicimit të pagesave
Pagesa kreditohet në 30 min.
Më shumë informacione...
0,00 % - 0,00 EUR -

Bulgarian Development Bank Shërbimi i inicimit të pagesave
Pagesa kreditohet në 1 BD
Më shumë informacione...
0,00 % - 0,00 EUR -

D Commerce Bank Shërbimi i inicimit të pagesave
Pagesa kreditohet në 1 BD
Më shumë informacione...
0,00 % - 0,00 EUR -

Investbank Shërbimi i inicimit të pagesave
Pagesa kreditohet në 1 BD
Më shumë informacione...
0,00 % - 0,00 EUR -

ProCredit Bank Shërbimi i inicimit të pagesave
Pagesa kreditohet në 1 BD
Më shumë informacione...
0,00 % - 0,00 EUR -

TBI Bank Shërbimi i inicimit të pagesave
Pagesa kreditohet në 1 BD
Më shumë informacione...
0,00 % - 0,00 EUR -

Tokuda Bank Shërbimi i inicimit të pagesave
Pagesa kreditohet në 1 BD
Më shumë informacione...
0,00 % - 0,00 EUR -

Ziraat Bank Shërbimi i inicimit të pagesave
Pagesa kreditohet në 1 BD
Më shumë informacione...
0,00 % - 0,00 EUR -

UniCredit Bulbank Shërbimi i inicimit të pagesave
Pagesa kreditohet në 1 BD
Më shumë informacione...
0,00 % - 0,00 EUR -

Raiffensen Shërbimi i inicimit të pagesave
Pagesa kreditohet në 1 BD
Më shumë informacione...
0,00 % - 0,00 EUR -

Revolut Shërbimi i inicimit të pagesave
Pagesa kreditohet deri në 1 BD
Më shumë informacione...
0,00 % - 0,00 EUR -

Shërbimi i linkut bankar dhe metodat tjera të pagesave

Lloji i pagesës Përshkrimi Përqindja Tarifa minimale Trifa maksimale Tarifa fikse

Paysera Bank Link shërbimi
Nuk ka rezervim pagese.
Tarifa do t'i kthehet klientit Paysera si një bonus parash për blerjen..

Pagesat kreditohen në 1 min.
1,0 % - 0,50 EUR -

Expressbank 
Udhëzimet e transferit - wizard 
Nuk ka rezervim pagesave.
Pagesa kreditohet në 1 BD
0,00 % - 0,00 EUR -

Allianz Bank 
Udhëzimet e transferit - wizard 
Nuk ka rezervim të pagesave.
Pagesat kreditohen për 30 min.
0,00 % - 0,00 EUR -

United Bulgarian Bank 
Udhëzimet e transferit- wizard 
Asnjë rezervim pagese.
Pagesa kreditohet në 1 BD
0,00 % - 0,00 EUR -

Eurobank 
Udhëzimet e transferit - wizard 
Asnjë rezervim pagese.
Pagesat kreditohen në 30 min.
0,00 % - 0,00 EUR  -

Fibank 
Udhëzimet e transferit - wizard 
Asnjë rezervim pagese.
Pagesat kreditohen në 30 min.
0,00 % - 0,00 EUR  -