Saskaitų tvarkymas ir identifikacija versluiVerslo sąskaitos atidarymo mokestis Paysera sistemoje priklauso nuo įmonės veiklos ir šalies, kurioje ji registruota.

Galimi variantai:
Norint naudotis Paysera paslaugomis, reikia atlikti Kliento identifikaciją.

Visoms įmonėms, registruotoms SEPA šalyse, Kosove arba Albanijoje, sąskaitos atidarymas yra visiškai nemokamas, o registruotoms ne SEPA šalyse taikomas 10 EUR mokestis.

Įmonėms, kurios atitinka „Tarptautinėms įmonėms*“ priskiriamus požymius arba kurių veikla priskiriama „Finansinių paslaugų teikėjui**“, nepriklausomai nuo registracijos šalies, vienkartinis sąskaitos atidarymo mokestis – 100 EUR.
Į šį mokestį įskaičiuotos visos išlaidos, susijusios su apmokestintu informacijos gavimu iš nepriklausomų registrų, taip pat ženkliai nuodugnesniu ir todėl daugiau žmogiškųjų išteklių reikalaujančiu kliento pažinimo procesu.

Metinis komisinis mokestis -0,50 % už lėšų virš 100 EUR laikymą Paysera sąskaitoje, kai sąskaita turėjo būti uždaryta, bet klientas nepateikė kitos sąskaitos pinigų likučio pervedimui. Mokestis netaikomas Paysera Albania ir Kosovo klientams.

Visoms kitoms įmonėms, kurios neatitinka aukščiau pateiktų požymių, sąskaitos atidaromos priklausomai nuo jų registracijos šalies.

Sąskaitos aptarnavimo mokestis pradedamas taikyti klientui tuomet, kai klientas sąskaita visiškai nesinaudoja bent 2 metus. Šis mokestis taikomas siekiant padengti nenaudojamos sąskaitos administravimo išlaidas tol, kol sąskaita taps tuščia ir bus automatiškai uždaryta. Apie planuojamą taikyti mokestį klientas iš anksto informuojamas visais žinomais jo el. pašto adresais.

Daugumą paslaugų Paysera teikia klientams už savikainą. Dėl neišvengiamų papildomų išlaidų, susijusių su verslo sąskaitos atidarymu ir palaikymu kai sąskaita atidaroma ne SEPA šalyje, tarptautinei įmonei ar finansinių paslaugų teikėjui, tokioms sąskaitoms taikomi sąskaitos atidarymo ir aptarnavimo mokesčiai.

Paslaugų įkainiai versluiĮmonė registruota vienoje iš SEPA šalių, Kosove arba Albanijoje ir nėra „Tarptautinė įmonė*“ arba „Finansinių paslaugų teikėjas**“

Paslaugos pavadinimas Įkainis
Sąskaitos atidarymas ar uždarymas sistemoje verslui nemokamai
Sąskaitos atidarymas ar uždarymas Paysera skyriuje* verslui 3,00 EUR
Sąskaitos aptarnavimas nemokamai
Sąskaitos aptarnavimas (mėnesinis) Latvijos, Estijos, Jungtinės Karalystės įmonėms 3,00 EUR
Kaupiamosios sąskaitos atidarymas Bulgarijos įmonei
Mokestis mokamas už dokumentų peržiūrą vieną kartą iki santykių užmezgimo pradžios ir nepriklauso nuo teigiamo sprendimo.
10 EUR Bulgarijos piliečiams ir (arba) įmonėms – kai direktorius (-ai) ir (arba) akcininkas (-ai) (fiziniai asmenys ir įmonės) yra iš Bulgarijos.

 

50 EUR ES / EEE piliečiams ir įmonėms – kai direktorius (-ai) ir (arba) akcininkas (-ai) (fiziniai asmenys ir įmonės) yra iš ES / EEE šalių.

 

100 EUR ne ES / EEE piliečiams ir įmonėms – kai direktorius (-ai) ir (arba) akcininkas (-ai) (fiziniai asmenys ir įmonės) NĖRA iš ES / EEE šalių.>

Sąskaitos aptarnavimas verslo klientams, kai klientas 2 metus nebuvo prisijungęs prie savo sąskaitos ar atlikęs bent vienos mokėjimo operacijos*** 5,00 EUR
Metinis komisinis mokestis už lėšų laikymą, kai Paysera sąskaitoje laikoma lėšų suma viršija 50 000 EUR -0,50 % nuo sumos virš 50 000 EUR****

**** Mokestis netaikomas Paysera Albania klientams.

Įmonė NĖRA registruota vienoje iš SEPA šalių, Kosove arba Albanijoje ir nėra „Tarptautinė įmonė*“ arba „Finansinių paslaugų teikėjas**“

Paslaugos pavadinimas Įkainis
Sąskaitos atidarymas ar uždarymas sistemoje ar Paysera skyriuje* verslui 10,00 EUR
Sąskaitos aptarnavimas 3,00 EUR
Sąskaitos aptarnavimas verslo klientams, kai klientas 2 metus nebuvo prisijungęs prie savo sąskaitos ar atlikęs bent vienos mokėjimo operacijos*** 5,00 EUR
Metinis komisinis mokestis už lėšų laikymą, kai Paysera sąskaitoje laikoma lėšų suma viršija 50 000 EUR -0,50 % nuo sumos virš 50 000 EUR****

„Tarptautinė įmonė*” arba „Finansinių paslaugų teikėjas**“

Paslaugos pavadinimas Įkainis
Sąskaitos atidarymas ar uždarymas sistemoje ar Paysera skyriuje* verslui 100,00 EUR
Sąskaitos aptarnavimas 10,00 EUR
Sąskaitos aptarnavimas verslo klientams, kai klientas 2 metus nebuvo prisijungęs prie savo sąskaitos ar atlikęs bent vienos mokėjimo operacijos*** 10,00 EUR
Metinis komisinis mokestis už lėšų laikymą, kai Paysera sąskaitoje laikoma lėšų suma viršija 50 000 EUR -0,50 % nuo sumos virš 50 000 EUR****
* „Tarptautinė įmonė” – tai įmonė, kuri:
  • faktinę ekonominę veiklą vykdo tarptautinėje aplinkoje ar kelių valstybių teritorijoje, tačiau savo registracijos šalyje tokios veiklos nevykdo arba jos vykdymas yra ribojamas steigimo dokumentais ar tos šalies jurisdikcijoje, ir (arba);
  • klientui taikomos reikšmingos mokesčių lengvatos, ir (arba);
  • teisės aktai nereikalauja ruošti ir teikti finansinės atskaitomybės dokumentų atitinkamos šalies priežiūros institucijoms, įskaitant ir metines finansines ataskaitas.

**„Finansinių paslaugų teikėjas“ – tai įmonė, kuri teikia finansines paslaugas. Tokių įmonių grupei priklauso kredito, finansų, mokėjimo, elektroninių paslaugų įstaigos, valiutos keityklos, sutelktinio finansavimo platformos, draudimo brokeriai, FX brokeriai ir kt. Atidarant Paysera sąskaitą, su šiomis įmonėmis pasirašoma papildoma sutartis.


*** Jeigu pinigų sąskaitoje nebus ar neliks po apmokestinimo, sąskaita bus uždaryta. Apie sąskaitos apmokestinimą klientas bus informuotas likus 2 savaitėms iki apmokestinimo pradžios ir dar kartą, kai sąskaita bus uždaroma.


**** Mokestis skaičiuojamas pagal vidutiniškai sąskaitoje laikomą sumą per kalendorinį mėnesį ir nuskaičiuojamas kartą per mėnesį.


Kliento identifikacija

Identifikacija reikalinga, norint naudotis visomis Paysera sąskaitos galimybėmis. Kliento identifikacija bet kuriuo pasirinktu būdu atliekama nemokamai.

Kliento identifikacijos būdas Svarbi informacija
Kliento identifikacija atvykstant į Paysera skyrių Reikia turėti vadovo asmens tapatybės kortelę arba pasą. Jeigu įmonė registruota ne Lietuvos Respublikoje, papildomai reikia turėti: įmonės registracijos dokumentą ir vadovo paskyrimo dokumentą (dokumentą, kuriame nurodytas įmonės vadovas)
Kliento identifikacija siunčiant dokumentus el. paštu arba Paysera sistemoje Norint atsidaryti verslo sąskaitą Paysera sistemoje, pirmiausia joje asmeninę paskyrą turi susikurti įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Šiam žingsiniui atlikti reikia pateikti vadovo tapatybę patvirtinantį dokumentą (tapatybės kortelę ar pasą).
Norint registruotis el. paštu, reikėtų susisiekti su mūsų konsultantais el. paštu
Kliento identifikacija elektroniniu parašu (paslauga teikiama tik Lietuvoje) Norint atsidaryti verslo sąskaitą Paysera sistemoje, pirmiausia joje asmeninę paskyrą turi susikurti įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Šiam žingsiniui atlikti galima panaudoti el. parašą.

Norime atkreipti dėmesį, kad teikdami savo paslaugas vadovaujamės rizika pagrįstu vertinimu bei siekiame kliento atžvilgiu deramai įgyvendinti „Pažink savo klientą“ principą, todėl, prieš atidarant Paysera sąskaitą, galime paprašyti pateikti ir kitus nei aukščiau nurodyti papildomus dokumentus ir (arba) papildomus rašytinius paaiškinimus.Klientui (naudotojui) nutraukus Bendrąją sutartį, pinigų likutis gali būti pervedamas nemokamai į kliento vardu atidarytą Lietuvos Respublikoje esančio banko sąskaitą arba išmokėtas grynais, klientui atvykus į „Paysera LT“ UAB skyrių Pilaitės pr. 16, Vilniuje.
Visi įkainiai