Saskaitų tvarkymas ir administravimas verslui

Verslo sąskaitos atidarymo mokestis Paysera sistemoje priklauso nuo įmonės veiklos ir šalies, kurioje ji registruota.

Galimi variantai:
Norint naudotis Paysera paslaugomis, reikia atlikti Kliento identifikaciją.

Visoms įmonėms, registruotoms SEPA šalyse, Kosove arba Albanijoje, sąskaitos atidarymas yra visiškai nemokamas, o registruotoms ne SEPA šalyse taikomas 10 EUR mokestis.

Įmonėms, kurios atitinka „Tarptautinėms įmonėms*“ priskiriamus požymius arba kurių veikla priskiriama „Finansinių paslaugų teikėjui**“, nepriklausomai nuo registracijos šalies, vienkartinis sąskaitos atidarymo mokestis – 100 EUR.
Į šį mokestį įskaičiuotos visos išlaidos, susijusios su apmokestintu informacijos gavimu iš nepriklausomų registrų, taip pat ženkliai nuodugnesniu ir todėl daugiau žmogiškųjų išteklių reikalaujančiu kliento pažinimo procesu.

Visoms kitoms įmonėms, kurios neatitinka aukščiau pateiktų požymių, sąskaitos atidaromos priklausomai nuo jų registracijos šalies.

Sąskaitos aptarnavimo mokestis pradedamas taikyti klientui tuomet, kai klientas sąskaita visiškai nesinaudoja bent 2 metus. Šis mokestis taikomas siekiant padengti nenaudojamos sąskaitos administravimo išlaidas tol, kol sąskaita taps tuščia ir bus automatiškai uždaryta. Apie planuojamą taikyti mokestį klientas iš anksto informuojamas visais žinomais jo el. pašto adresais.

Daugumą paslaugų Paysera teikia klientams už savikainą. Dėl neišvengiamų papildomų išlaidų, susijusių su verslo sąskaitos atidarymu ir palaikymu kai sąskaita atidaroma ne SEPA šalyje, tarptautinei įmonei ar finansinių paslaugų teikėjui, tokioms sąskaitoms taikomi sąskaitos atidarymo ir aptarnavimo mokesčiai.
Lėšų laikymas sąskaitoje

Nuo 2020 metų spalio 22 dienos užsiregistravusiems klientams, jeigu jų Paysera sąskaitoje laikoma lėšų suma viršija 50 000 EUR (arba sumos ekvivalentą kita valiuta), gali būti taikomos neigiamos metinės palūkanos nuo -0,5 proc. Apie šio mokesčio taikymą klientui pranešama prieš 5 d.d. nuo mokesčio taikymo pradžios.

Paslaugų įkainiai versluiĮmonė registruota vienoje iš SEPA šalių, Kosove arba Albanijoje ir nėra „Tarptautinė įmonė*“ arba „Finansinių paslaugų teikėjas**“

Paslaugos pavadinimas Įkainis
Sąskaitos atidarymas ar uždarymas sistemoje verslui nemokamai
Sąskaitos atidarymas ar uždarymas Paysera skyriuje* verslui 3,00 EUR
Sąskaitos aptarnavimas nemokamai
Sąskaitos aptarnavimas (mėnesinis) Latvijos įmonei 3,00
Sąskaitos aptarnavimas verslo klientams, kai klientas 2 metus nebuvo prisijungęs prie savo sąskaitos ar atlikęs bent vienos mokėjimo operacijos** 5,00 EUR
Metinės palūkanos už lėšų laikymą, kai Paysera sąskaitoje laikoma lėšų suma viršija 10 tūkst. EUR -0,50 % nuo viršytos sumos****

Įmonė NĖRA registruota vienoje iš SEPA šalių, Kosove arba Albanijoje ir nėra „Tarptautinė įmonė*“ arba „Finansinių paslaugų teikėjas**“

Paslaugos pavadinimas Įkainis
Sąskaitos atidarymas ar uždarymas sistemoje ar Paysera skyriuje* verslui 10,00 EUR
Sąskaitos aptarnavimas 1,00 EUR
Sąskaitos aptarnavimas verslo klientams, kai klientas 2 metus nebuvo prisijungęs prie savo sąskaitos ar atlikęs bent vienos mokėjimo operacijos** 5,00 EUR
Metinės palūkanos už lėšų laikymą, kai Paysera sąskaitoje laikoma lėšų suma viršija 10 tūkst. EUR -0,50 % nuo viršytos sumos****

„Tarptautinė įmonė”* arba „finansinių paslaugų tiekėjas”

Paslaugos pavadinimas Įkainis
Sąskaitos atidarymas ar uždarymas sistemoje ar Paysera skyriuje* verslui 100,00 EUR
Sąskaitos aptarnavimas 10,00 EUR
Sąskaitos aptarnavimas verslo klientams, kai klientas 2 metus nebuvo prisijungęs prie savo sąskaitos ar atlikęs bent vienos mokėjimo operacijos** 10,00 EUR
Metinės palūkanos už lėšų laikymą, kai Paysera sąskaitoje laikoma lėšų suma viršija 10 tūkst. EUR  % nuo viršytos sumos****

„Tarptautinė įmonė”* - tai įmonė, kuri:

  1. faktinę ekonominę veiklą vykdo tarptautinėje aplinkoje ar kelių valstybių teritorijoje, tačiau savo registracijos šalyje tokios veiklos nevykdo arba jos vykdymas yra ribojamas steigimo dokumentais ar tos šalies jurisdikcijoje, ir (arba);

  2. kientui taikomos reikšmingos mokesčių lengvatos, ir (arba);

  3. teisės aktai nereikalauja ruošti ir teikti finansinės atskaitomybės dokumentų atitinkamos šalies priežiūros institucijoms, įskaitant ir metines finansines ataskaitas.

 

*Kainos įsigalioja nuo 2017-03-01. Jeigu pinigų sąskaitoje nebus ar neliks po apmokestinimo sąskaita bus uždaryta. Apie sąskaitos apmokestinimą klientas bus informuotas 2 savaites iki apmokestinimo pradžios ir dar kartą kai sąskaita bus uždaroma.

Kliento identifikacija

Identifikacija reikalinga, norint naudotis visomis Paysera sąskaitos galimybėmis.
 

Paslaugos pavadinimas Įkainis
Kliento identifikacija Skyriuje* Nemokamai
Kliento identifikacija siunčiant dokumentus el. paštu arba sistemoje Nemokamai
Kliento identifikacija elektroniniu parašu*** Nemokamai
* Atvykstant į skyrių su savimi reikia turėti šiuos dokumentus:
Fiziniams asmenims: asmens tapatybės kortelė arba pasas.
Juridiniams asmenims: vadovo asmens tapatybės kortelė arba pasas.
Jei įmonė registruota ne Lietuvos Respublikoje, papildomai reikia turėti: įmonės registracijos dokumentą ir vadovo paskyrimo dokumentą (dokumentą, kuriame yra nurodytas įmonės vadovas).

**Kainos įsigalioja nuo 2017-03-01. Jeigu pinigų sąskaitoje nebus ar neliks po apmokestinimo sąskaita bus uždaryta. Apie sąskaitos apmokestinimą klientas bus informuotas 2 savaites iki apmokestinimo pradžios ir dar kartą kai sąskaita bus uždaroma.
***Paslauga teikiama Lietuvoje.

Prašome atkreipti dėmesį, kad prieš atidarant Paysera sąskaitą, vadovaujamės rizika pagrįstu vertinimu bei siekiame kliento atžvilgiu deramai įgyvendinti „Pažink savo klientą” principą, finansinė institucija (Paysera), gali paprašyti pateikti ir kitus (nei nurodyti aukščiau) papildomus dokumentus ir (arba) papildomus rašytinius paaiškinimus.


Klientui (naudotojui) nutraukus Bendrąją sutartį, pinigų likutis gali būti pervedamas nemokamai į kliento vardu atidarytą Lietuvos Respublikoje esančio banko sąskaitą arba išmokėtas grynais, klientui atvykus į „Paysera LT“ UAB skyrių Mėnulio g.7, Vilniuje.
Visi įkainiai