Konta administrēšana un identifikācija juridiskām personāmUzņēmuma konta atvēršanas komisijas maksas Paysera sistēmā ir atkarīgas no uzņēmuma darbības un reģistrācijas valsts.

Iespējamie varianti:
Lai izmantotu Paysera pakalpojumus, vispirms jāveic Klienta identifikācija.

Konta atvēršana uzņēmumiem, kas reģistrēti SEPA valstīs, Albānijā vai Kosovā, ir pilnīgi bez maksas, turpretim uzņēmumiem, kas reģistrēti ārpus SEPA valstīm, tiek piemērota komisijas maksa 10 EUR.

Konta atvēršanas komisijas maksa uzņēmumiem, kam ir "Starptautiska uzņēmuma" iezīmes vai kas veic darbības, raksturīgas "Finanšu pakalpojumu sniedzējam"**, neatkarīgi no reģistrācijas valsts ir 100 EUR.
ŠĪ komisijas maksa ietver visas izmaksas, kas saistītas ar maksas informācijas saņemšanu no neatkarīgiem reģistriem, kā arī padziļinātu klienta identifikāciju.

Konta atvēršanas maksa citiem uzņēmumiem, kam nav iepriekš minētās iezīmes, atkarīga no reģistrācijas valsts.

Konta administrēšanas maksa tiek piemērota gadījumā, ja klients nav izmantojis kontu vismaz 2 gadus. Šī maksa tiek izmantota administratīvo izdevumu segšanai, līdz neizmantotais konts ir tukšs un tiek automātiski slēgts. Klients vienmēr tiek informēts par ieturamo maksu uz visām mums zināmajām klienta e-pasta adresēm.

Lielākā daļa Paysera pakalpojumu klientiem tiek sniegti par pašizmaksu. Sakarā ar neizbēgamiem papildu izdevumiem, kas saistīti ar uzņēmumu ārpus SEPA zonas, starptautisku uzņēmumu un finanšu pakalpojumu sniedzēju kontu atvēršanu un administrēšanu, šiem kontiem tiek piemērotas atvēršanas un administrēšanas maksas.

Cenrādis juridiskām personāmUzņēmums ir reģistrēts kādā no SEPA valstīm, Albānijā vai Kosovā un nav "Starptautisks uzņēmums" vai "Finanšu pakalpojumu sniedzējs"

Pakalpojums Maksa
Konta atvēršana vai slēgšana sistēmā bez maksas
Konta atvēršana vai slēgšana Paysera filiālē (tikai Lietuvā) 3,00 EUR
Konta administrēšana (mēnesī) bez maksas
Konta administrēšana (mēnesī) Latvijā reģistrētam uzņēmumam 4,50 EUR
Konta administrēšana (mēnesī) Igaunijā vai Apvienotajā Karalistē reģistrētam uzņēmumam 3,00 EUR
Pagaidu konta atvēršana Bulgārijas uzņēmumam
Maksa par dokumentu izskatīšanu tiek maksāta vienu reizi pirms konta atvēršanas un nav atkarīga no pozitīva lēmuma.
10 EUR Bulgārijas pilsoņiem un/vai uzņēmumiem, ja direktors(-i) un/vai akcionārs(-i) (fiziskas personas un uzņēmumi) ir no Bulgārijas.

 

70 EUR ES/EEZ valstu pilsoņiem un uzņēmumiem, ja direktors(i) un/vai akcionārs(-I) (fiziskas personas un uzņēmumi) ir no ES/EEZ valstīm.

 

150 EUR ārpus ES/EEZ valstu pilsoņiem un uzņēmumiem, ja direktors(-I) un/vai akcionārs(-I) (fiziskas personas un uzņēmumi) NAV no ES/EEZ valstīm.

Pagaidu konta atvēršana Latvijas uzņēmumam
Maksa par dokumentu izskatīšanu tiek maksāta vienu reizi pirms konta atvēršanas un nav atkarīga no pozitīva lēmuma.
10 EUR Latvijas pilsoņiem un/vai uzņēmumiem, ja direktors(-i) un/vai akcionārs(-i) (fiziskas personas un uzņēmumi) ir no Latvijas.

 

70 EUR ES/EEZ valstu pilsoņiem un uzņēmumiem, ja direktors(i) un/vai akcionārs(-I) (fiziskas personas un uzņēmumi) ir no ES/EEZ valstīm.

 

150 EUR ārpus ES/EEZ valstu pilsoņiem un uzņēmumiem, ja direktors(-I) un/vai akcionārs(-I) (fiziskas personas un uzņēmumi) NAV no ES/EEZ valstīm.

Pagaidu konta atvēršana Zviedrijas uzņēmumam
Maksa par dokumentu izskatīšanu tiek maksāta vienu reizi pirms konta atvēršanas un nav atkarīga no pozitīva lēmuma.
10 EUR Zviedrijas pilsoņiem un/vai uzņēmumiem, ja direktors(-i) un/vai akcionārs(-i) (fiziskas personas un uzņēmumi) ir no Zviedrijas.
Konta administrēšana, ja klients nav pieslēdzies savam kontam vai nav veicis nevienu maksājumu 2 gadu laikā*** 5,00 EUR
Maksa par bankrotējuša vai likvidēta uzņēmuma līdzekļu pārskaitīšanu/administrēšanu 50,00 EUR

Uzņēmums NAV reģistrēts kādā no SEPA valstīm, Albānijā vai Kosovā un nav "Starptautisks uzņēmums"* vai "Finanšu pakalpojumu sniedzējs"**

Pakalpojums Maksa
Konta atvēršana un slēgšana sistēmā vai Paysera filiālē* juridiskām personām 10,00 EUR
Konta administrēšana (mēnesī) 3,00 EUR
Konta administrēšana, kad klients nav pieslēdzies savam kontam vai nav veicis nevienu maksājumu 2 gadu laikā*** 5,00 EUR

"Starptautisks uzņēmums"* vai "Finanšu pakalpojumu sniedzējs"**

Pakalpojums Maksa
Konta atvēršana un slēgšana sistēmā vai Paysera filiālē* juridiskām personām (tikai Lietuvā) 100,00 EUR
Konta administrēšana (mēnesī) 10,00 EUR
Konta administrēšana, ja klients nav pieslēdzies savam kontam vai nav veicis nevienu maksājumu 2 gadu laikā*** 10,00 EUR
*Starptautisko uzņēmumu kategorijā ietilpst uzņēmumi, kuri:
  • veic faktisku saimniecisko darbību starptautiskā vidē vai vairāku valstu teritorijās, taču neveic šādu darbību reģistrācijas valstī, vai darbība ir ierobežota saskaņā ar reģistrācijas dokumentiem vai šīs valsts likumdošanu, un (vai)
  • klientam tiek piemēroti ievērojami nodokļu atvieglojumi, un (vai)
  • normatīvajos aktos šādiem uzņēmumiem netiek pieprasīts sagatavot un iesniegt finanšu pārskatus, tai skaitā gada pārskatus, uzraudzības iestādēm.

** Finanšu pakalpojumu sniedzējs ir uzņēmums, kas sniedz finanšu pakalpojumus. Šajā kategorijā ietilpst kredītiestādes, finanšu un maksājumu elektronisko pakalpojumu iestādes, valūtas maiņas uzņēmumi, kolektīvās finansēšanas platformas, apdrošināšanas un FX brokeri un citi. Atverot kontu, ar šiem uzņēmumiem tiek parakstīts papildu līgums.


*** Ja kontā nav līdzekļu vai tie tiek pilnībā iztērēti komisijas maksām, konts tiks slēgts. Klients tiks informēts 2 nedēļas pirms komisijas maksu ieturēšanas un vēl vienu reizi pirms konta slēgšanas.

Klienta identifikācija

Identifikācija nepieciešama, lai varētu izmantot visas Paysera konta iespējas. Jebkurš izvēlētais identifikācijas veids ir bezmaksas,

Klienta identifikācijas veids Svarīga informācija
Klienta identifikācija Paysera filiālē (tikai Lietuvā) Uzņēmuma vadītājam jāuzrāda sava ID karte vai pase. Ja uzņēmums nav reģistrēts Lietuvā, vadītājam jāiesniedz arī uzņēmuma reģistrācijas dokuments un vadītāja (direktora) apstiprinājuma vēstule (kurā norādīts vadītāja vārds, uzvārds)
Klienta identifikācija, dokumentus iesniedzot Paysera sistēmā vai pa e-pastu Lai atvērtu uzņēmuma kontu, vadītājam vai pilnvarotajai personai vispirms jāatver privātais konts Paysera sistēmā. Lai to izdarītu, vadītājam jāiesniedz personu apliecinošs dokuments (ID karte vai pase).
Lai reģistrētos pa e-pastu, vadītājam jāsazinās ar Klientu atbalstu, rakstot uz [email protected]
Klienta identifikācija ar e-parakstu (tikai Lietuvā) Lai atvērtu uzņēmuma kontu, vadītājam vai pilnvarotajai personai vispirms jāatver privātais konts Paysera sistēmā; tam var tikt izmantots e-paraksts.

Vēlamies vērst jūsu uzmanību uz to, ka mūsu pakalpojumu sniegšanā mēs vadāmies pēc riska novērtēšanas pieejas un cenšamies pareizi īstenot principu "Zini savu klientu", tāpēc pirms Paysera konta atvēršanas mēs varam prasīt iesniegt papildu dokumentus un (vai) rakstiskus paskaidrojumus, kas nav minēti iepriekš.Kad klients (lietotājs) lauž Vispārīgo līgumu, konta atlikums bez maksas var tikt pārskaitīts uz bankas kontu, kas atvērts uz klienta vārda Lietuvas Republikā, vai izmaksāts skaidrā naudā klientu apkalpošanas centrā "Paysera LT" Pilaitės pr. 16, Viļņā.
Atpakaļ uz sarakstu