Sutelktinio finansavimo ir P2P skolinimo savitarnos sprendimo įdiegimas

#
UAB „Paysera LT“ nuo 2021 m. rugsėjo mėn. įgyvendina projektą, kurio tikslas - įsigyti ir įdiegti modernią specializuotą sutelktinio finansavimo (crowdfunding) ir P2P (peer-to-peer) skolinimo platformą, ją integruoti su įmonės turimomis sistemomis ir kitais klientų savitarnos sprendimais.
Projekto rezultatas – bus įsigyta savitarnos sprendimo programinė įranga. Taip pat veiklos rezultatas bus savitarnos sprendimo įdiegimas ir sukonfigūravimas ir bus užtikrinta programinės įrangos priežiūra 36 mėn. nuo jos įdiegimo.
UAB „Paysera LT“, optimaliai išnaudodama laiką ir resursus, įgyvendins projektą maksimaliai siekdama projekte numatytų ir užsibrėžtų tikslų bei rezultatų.
Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė
Projekto pavadinimas - Sutelktinio finansavimo ir P2P skolinimo savitarnos sprendimo įdiegimas
Projekto vykdytojas: UAB „Paysera LT“
Projekto vykdymo pradžia: 2021 m. rugsėjo 19 d.
Projekto vykdymo pabaiga: 2022 m. rugpjūčio 09 d.