Operatori: Cyta-Vodafone, MTN 
Valūta: EUR 
Tekošā mēneša maksājumi tiek izmaksāti 120 dienu laikā no mēneša beigām. 

Procentuāli no SMS cenas bez PVN. 

SMS cena sūtītājam SMS cena sūtītājam bez PVN Izmaksas %
1,31 EUR 1,10 EUR 0,36 EUR 33,10 %
4,04 EUR 3,39 EUR 1,24 EUR 36,50 %