Pdf
Atpakaļ uz sarakstu

Atjaunināts: 27/07/2020

Dārgmetālu tirdzniecība Paysera sistēmā*

Vispārīgais līgums – Vispārīgais maksājumu veikšanas pakalpojumu līgums (privātpersonām / uzņēmumiem).

Dārgmetāli – zelts (XAU), sudrabs (XAG) un platīns (XPT). Dārgmetāli nav elektroniska nauda.

Zelts – dažādu valstu izdoti sertificēti zelta stieņi vai zelta monētas (XAU), kuru tīrā zelta svaru mēra Trojas uncēs (oz) vai gramos (g). Sertificēti zelta izstrādājumi ir citādi zināmi kā Investīciju zelts, kam piemēro PVN likmi 0.

Zelta objekts – zelta stienis vai zelta vienība. 

Klienta īpašumtiesības – īpašumā esošās dārgmetālu vienības vai to daļas. 

1. Šie dārgmetālu tirdzniecības un uzglabāšanas noteikumi ir Vispārīgā līguma Pielikums, kas piemērojams Klientam, kuram ir Paysera konts, kurš ir saņēmis vai iegādājies dārgmetālu Paysera sistēmā, kā arī, lai saglabātu Klienta īpašumtiesības Paysera sistēmā.

2. Uz Klientu attiecas visi Vispārīgajā līgumā un papildus šajā Pielikumā esošie noteikumi. Šajā Līgumā lietotajiem terminiem ir tāda nozīme, kā noteikts Vispārīgajā līgumā.

3. Klientam, kuram ir Paysera konts, ir iespēja iegādāties dārgmetālus no Paysera LT, UAB, izmantojot viņa Paysera kontu elektroniskajai naudai, kas Klientam ir par Paysera noteikto cenu (tiek pārdota atbilstoši svara vērtībai). Mazākais dārgmetālu daudzums, kas tiek piedāvāts iegādei, ir 0,00001 Trojas unces.

4. Iegādājoties dārgmetālu, Klients maksā maiņas 1 cenu bez papildu maksas un Paysera 1% uzcenojuma. Paysera maiņas cenai piemēros papildu 1% uzcenojumu, lai kontrolētu valūtas cenu svārstību risku brīvdienās un darba dienās no plkst. 18:00 līdz 8:00.

5. Pēc tirdzniecības darījuma pabeigšanas Klienta īpašumtiesības tiek parādītas Klienta Paysera kontā – dārgmetālu daudzums, kas viņam pieder (un stienis/monēta, ja Klients to izvēlējies), un monetārā vērtība (maiņas cena) galvenajā valūtā. Ja klients iegādājas tikai stieņa daļu, Klienta kontā tiek parādīts visa stieņa siluets ar atzīmētu daļu, kuru iegādājies Klients.

6. Pēc tirdzniecības darījuma noslēgšanas Klients tajā pašā dienā vai vēlākais nākamajā dienā iegūst īpašumtiesības uz konkrētu dārgmetāla daudzumu (izstrādājumu). Klients var personīgi izņemt nopirkto dārgmetāla daudzumu 2 darba dienu laikā Paysera filiālē Pilaitės pr. 16, Viļņā, Lietuvā. Ja tas netiek izņemts 2 darba dienu laikā, naudas krātuves pakalpojums tiek nodrošināts, piemērojot ikmēneša maksu par pakalpojumu. Klients arī var saņemt viņam piederošo dārgmetālu daudzumu, pasūtot Paysera sistēmā papildu pakalpojumu – piegādi (punkts 9).

7. Klients var iegādāties mazāk nekā vienu gramu dārgmetāla, bet tikai kļūstot par kopīgu īpašnieku ar Paysera. Ja Klients nepieņem kopīpašuma attiecības vai nezina to juridiskos ierobežojumus, Klientam nav ieteicams pirkt dārgmetāla stieni pa daļām.

8. Paysera ļauj Klientam bez ierobežojumiem saņemt nopirkto zelta vienību, sākot no 1 g stieņa. Klienti, kuri iegādājas mazāk nekā vienu gramu zelta un vēlas to saņemt personīgi, var izvēlēties:

8.1. norādīt to pirkšanas laikā vai pēc vienošanās par uzglabāšanu un 2 darba dienas pirms zelta izņemšanas informēt par to Paysera. Šajā gadījumā daļa zelta vienības tiek sadalīta natūrā (tiek nogriezts zelta folijas gabals utt.), kuras vērtība ir vienāda ar klientam piederošās zelta daļas vērtību2;

8.2. iegādāties trūkstošo summu un tādā veidā iegūt visu stieni/monētu.

8.3. Paysera no Klienta pērk daļu no Klienta turētā zelta, norēķinoties ar viņu saskaņā ar publiski pieejamajiem tirdzniecības noteikumiem.

9. Klients, iegādājoties dārgmetālu, var pasūtīt piegādi uz noteiktu vietu par piegādes maksu3, kas paredzēta transporta izmaksu segšanai. 

10. Ja Klientam 2 darba dienu laikā neizdodas izņemt iegādāto dārgmetālu, Paysera depozitārijā par katru mēnesi tiek automātiski aktivizēts papildu (glabāšanas) pakalpojums par atsevišķu mēneša maksu (Paysera apņemas klienta nopirkto zelta priekšmetu uzglabāt atsevišķā vietā depozitārijā, un Klients apņemas maksāt par glabāšanu). 

11. Klients var nodot savas īpašumtiesības uz dārgmetāla priekšmetu, kas tiek turēts bez samaksas, citam Paysera klientam Paysera sistēmā. Minimālais daudzums, ko var nodot Paysera sistēmā, ir 0,00001 Trojas unces, t.i., dārgmetāla mazākā daļa, ko var sadalīt. Nodošana Paysera sistēmā ir tūlītēja.  

12. Klients jebkurā laikā var pārdot savu dārgmetālu Paysera sistēmā elektroniski, un Paysera ir tiesības pirkt dārgmetālu no Klienta saskaņā ar tajā laikā publiski pieejamajiem tirdzniecības noteikumiem.

13. Klientam ir aizliegts nodot savu zelta objektu citiem Paysera klientiem Paysera sistēmā, lai veiktu apmaksu (tirdzniecību). Ja tiek pārkāpta šī punkta prasība, Paysera Klientu vispirms par to informēs; atkārtota pārkāpuma gadījumā Klienta Paysera konts tiks ierobežots, dārgmetāla objekts tiks izpirkts vai atgriezts atpakaļ Klientam, un glabāšanas pakalpojums tiks pārtraukts. 

14. Klients uzņemas pilnu atbildību un risku par darījumu. Klients apstiprina, ka ir informēts par dārgmetālu cenu iespējamajām svārstībām un neizteiks pretenzijas pret Paysera. Klientam var rasties zaudējumi, kad samazinās iegādāto dārgmetālu maiņas cena, kā arī tad, ja Klients neatsauc viņa īpašumtiesības un tiek piemērota glabāšanas maksa, kad sertificētam zeltam tiek piemēroti nodokļi vai jebkurā citā gadījumā, ja Klienta finansiālais stāvoklis pasliktinās investīciju dārgmetālos dēļ.  

15. Visus strīdus par dārgmetāliem ar Paysera risina sarunu ceļā. Ja strīdu nevar atrisināt šādā veidā, Klientam, ja tā ir fiziska persona, ir tiesības vērsties Lietuvas Nacionālajā patērētāju tiesību aizsardzības iestādē vai tuvākajā Eiropas Patērētāju centrā. Ja strīdu nevar atrisināt sarunu ceļā vai izmantojot citus ārpustiesas strīdu izšķiršanas veidus, strīdu izšķir saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem Viļņas apgabaltiesā.

* Lietuvas Proves birojs ir pievienojis Paysera to iestāžu sarakstam, kuras var piedalīties investīciju zelta realizācijas darbībās un darbībās, kas saistītas ar dārgmetāliem un dārgakmeņiem (licence stājās spēkā 2020. gada 1. janvārī). Šīs darbības uzrauga Lietuves Proves birojs.

#

1 pasaules dārgmetālu likmes ir iegūtas no https://currencylayer.com, kas tās norāda no tajā laikā darbojošajām biržām.

2 šādos gadījumos Investīciju zelts kļūs par parastu zeltu, kam var piemērot PVN.

3 piegādes maksa tiek aprēķināta automātiski, ņemot vērā piegādes vietu pēc piegādes pakalpojumu uzņēmuma likmēm.