Pdf
Înapoi la conținut

Acordul actualizat intră în vigoare la 15/05/2023

Acord General privind Serviciile de Plată pentru Persoane Fizice

1. Dispoziții generale

 

1.1. Prezentul Acord este încheiat între Paysera și Client.

1.2. Obiectul Acordului: prezentul Acord stabilește termenii și condițiile principale dintre Client și Paysera atunci când Clientul se înregistrează în Sistem, deschide un Cont Paysera, și utilizează alte servicii furnizate de Paysera. Condițiile de prestare a serviciilor separate furnizate de Paysera sunt stabilite prin Suplimentele la Acord, alte acorduri și reguli care fac parte integrantă din prezentul Acord. Aceste condiții se aplică Clientului după ce acesta se familiarizează cu termenii Acordului și începe să utilizeze serviciile respective. Pe lângă prezentul Acord, relația dintre Paysera și Client în legătură cu furnizarea de Servicii este, de asemenea, reglementată de acte juridice aplicabile Clientului, Suplimente la Acord încheiat cu Clientul, alte acorduri, reguli și principii de rezonabilitate, justiție și corectitudine.

1.3. Prezentul Acord este un document de importanță deosebită care va fi examinat cu atenție de către Client înainte să decidă să se înregistreze în Sistem, să deschidă un Cont Paysera și să utilizeze alte Servicii furnizate de Paysera. Vă rugăm să citiți cu atenție termenii prezentului Acord înainte de a decide să fiți de acord cu aceștia. Prezentul Acord, împreună cu Suplimentele sale, definesc riscurile specifice care pot apărea la utilizarea Sistemului și oferă orientări pentru utilizarea în siguranță a Sistemului.

1.4. Suplimentele la Acord sunt acorduri în baza cărora Clientul și Paysera convin asupra utilizării serviciilor respective specificate în Suplimente. Condițiile stabilite în Suplimente sunt dispoziții speciale care prevalează asupra altor prevederi ale Acordului. Atunci când Clientul începe să utilizeze servicii care nu au fost utilizate anterior, se aplică respectivele Suplimente adiționale la Acord. În cazul în care este necesară confirmarea suplimentară a identității sau sunt necesare documente suplimentare ale Clientului pentru furnizarea serviciilor nou selectate, serviciile vor fi activate numai după efectuarea de către Client a tuturor acțiunilor specificate de Paysera.

1.5. Prevederile prezentului Acord care se aplică numai Utilizatorilor, nu vor fi aplicate Clienților care nu sunt Utilizatori și care acționează în baza acestui Acord și / sau a Suplimentelor sale în scopul activității lor comerciale, comerciale sau profesionale.

1.6. Noțiuni de bază ale Acordului:

Date personale – orice informație legată de persoana fizică (privată) a cărei identitate este cunoscută sau care poate fi determinată direct sau indirect prin utilizarea unui cod personal (număr de identificare național) și a uneia sau mai multor caracteristici fizice, fiziologice, psihologice, economice, culturale sau sociale specifice individul.

Zi lucrătoare – o zi în care Paysera oferă serviciile sale, stabilită de Paysera. Paysera poate stabili diferite zile lucrătoare pentru diferite servicii, specificându-le împreună cu Tarifele.

Bani electronici (Monedă electronică) – banii Clientului, creditați sau transferați către Client și deținuți în Contul Paysera pentru efectuarea Operațiunilor de plată prin Sistem.

Paysera – Societățile din grupul Paysera, în funcție de țara de reședință a Clientului, precum și de alte persoane juridice care pot fi angajate în scopul furnizării de servicii; toate serviciile de plată vor fi furnizate numai de către companiile licențiate. Un profil inițial este deschis de către compania Paysera Ltd, este efectuată o identificare corespunzătoare a Clientului și un cont IBAN este acordat de o companie care aparține grupului de societăți Paysera și are o licență pentru această activitate. Detaliile juridice ale acestor companii sunt furnizate la sfârșitul Acordului.

Beneficiar – o persoană fizică sau juridică, o altă organizație sau sucursala acesteia, specificată în Ordinul de plată ca beneficiar al fondurilor din tranzacția de plată.

Extras de cont – un document întocmit și furnizat de Paysera, care include informații despre tranzacțiile de plată executate pe o anumită perioadă de timp.

Tarife – prețurile pentru serviciile și tranzacțiile Paysera confirmate de Paysera în conformitate cu reglementările stabilite.

Client – o persoană fizică care s-a înregistrat în sistem și a creat un profil.

Identificare Client – verificarea identității Clientului în conformitate cu procedura stabilită în Sistem.

Comision – o taxă percepută de Paysera pentru o tranzacție de plată și / sau servicii conexe.

Plata transferului – o tranzacție de plată în care fondurile sunt transferate într-un cont de plăți al Beneficiarului la inițiativa Plătitorului.

Ordin de plată – o comandă (transfer de plată) de la Plătitor sau de la Destinatar la furnizor de servicii de plată pentru a executa o tranzacție de plată.

Tranzacție de plată – un transfer de bani sau o operațiune de cash-in / out inițiată de către Plătitor sau Destinatar.

Serviciul de plată – servicii în timpul furnizării condițiilor de depunere și de retragere a numerarului din contul de plăți, precum și toate tranzacțiile legate de gestionarea contului de plăți; operațiuni de plată, inclusiv transferul de bani deținut în contul de plăți deschis în instituția furnizorului de servicii de plată al Utilizatorului serviciilor de plată sau într-o altă instituție de plată; operațiuni de plată atunci când se acordă bani Utilizatorului serviciilor de plată sub o linie de credit: tranzacții de plată utilizând un card de plată sau un instrument similar și / sau transferuri de credit, inclusiv transferuri periodice; emiterea și / sau acceptarea instrumentelor de plată; remitențe de bani; servicii de inițiere a plăților; servicii de informații despre cont.

Instrument de plată – orice instrument de plată pe care Sistemul permite să îl conecteze la contul Paysera și să îl utilizeze pentru a efectua transferuri de plată.

Plătitor – o persoană fizică sau juridică sau altă organizație sau sucursală, care are un cont de plată și care permite executarea unui ordin de plată din acest cont sau, în absența unui cont de plată, prezintă un ordin de plată.

Cont Paysera sau Contul – un cont deschis în Sistem în numele clientului și utilizat pentru efectuarea plăților și a altor operațiuni de plată. Un cont este deschis doar după identificarea Clientului.

Serviciu – serviciul de emitere și răscumpărare a monedelor electronice și alte servicii furnizate de Paysera; un serviciu de plată furnizat de Paysera, precum și orice alt serviciu furnizat de Paysera.

Aplicația mobilă Paysera – o aplicație mobilă pentru gestionarea Contului Paysera, instalată și utilizată pe dispozitive mobile.

Profil – rezultatul înregistrării în sistemul informatic, în timpul căruia sunt salvate datele personale ale Clientului înregistrat, se creează un nume de conectare și se definesc drepturile Clientului în sistem.

Limbi acceptate – oricare dintre limbile disponibile în sistem.

Supliment – un acord între Paysera și Client privind furnizarea și utilizarea serviciilor separate furnizate de Paysera. Suplimentul poate fi considerat ca un acord, reguli, declarație, plan sau în orice alt mod. Suplimentul este parte integrantă din prezentul Acord.

Autentificare puternică a Clienților – procedura de verificare a identității unei persoane fizice sau juridice bazată pe utilizarea a două sau mai multe elemente clasificate drept cunoștințe (de exemplu, parola statică, cod, număr de identificare personală), posesie (de exemplu, token, smart card, telefon mobil) (de exemplu, caracteristici biometrice, cum ar fi o amprentă digitală). Această procedură se aplică atunci când Clientul se conectează la contul său de plată online sau prin alte mijloace de acces la distanță, inițiază o tranzacție de plată electronică și, prin mijloace de acces la distanță, efectuează orice acțiune care ar putea fi legată de riscul de fraudă la efectuarea unei plăți sau a oricăror alte tipuri de abuzuri.

Sistem – o soluție software pe paginile web Paysera, dezvoltată de Paysera și utilizată pentru furnizarea serviciilor Paysera.

Acord – un contract încheiat între Client și Paysera, care include prezentul Acord General privind Serviciile de Plată pentru clienții privați și orice alte condiții și documente (Suplimente, acorduri, reguli, declarații etc.), incluzând dar fără a se limita la informațiile de pe site-urile web, care este menționată în prezentul Acord general privind serviciile de plată pentru clienții privați.

Consimţământ – consimțământul Plătitorului de a efectua o Tranzacție de plată depusă în conformitate cu procedura prevăzută la Articolul 8 din Acord.

Parola (Parole) – orice cod al Clientului creat în Sistem, codul Clientului creat în Sistem utilizat în timpul procedurii de Autentificare Puternică a Clientului sau un cod de securitate unic furnizat Clientului de către Paysera pentru accesul la Profil și/sau la Contul Paysera sau pentru inițierea, confirmarea și/sau gestionarea serviciilor individuale furnizate de Paysera, Operațiuni de plată pentru inițierea, autorizarea, executarea, aprobarea sau primirea plății.

Participant – Paysera sau Clientul.

Identificator unic – o combinație de litere, numere sau simboluri pe care Paysera, ca furnizor de servicii de plată, le oferă Utilizatorului serviciilor de plată și care este utilizată pentru a identifica Utilizatorul serviciilor de plată care participă la Tranzacția de Plăți și / sau contul Utilizatorul utilizat în tranzacția de plată.

Utilizator – un Client care operează în conformitate cu Acorul în scopuri care nu sunt legate de activitatea comercială sau profesională a acestei persoane.

2. Înregistrarea în Sistem și crearea unui Profil

 

2.1. Pentru a începe utilizarea serviciilor Paysera, Clientul trebuie să se înregistreze în Sistem. Paysera are dreptul să refuze înregistrarea noului Client fără a indica motivele, cu toate acestea, Paysera asigură că refuzul de înregistrare se va baza întotdeauna pe motive semnificative pe care Paysera își rezervă dreptul să nu le dezvăluie.

2.2. La înregistrarea în Sistem, un Profil este creat pentru Client. Profilul este personal și numai proprietarul acestuia, adică Clientul, are dreptul să îl folosească. Odată ce Clientul s-a înregistrat în Sistem și Profilul a fost creat, un cont Paysera pentru Client este deschis automat. Contul Paysera operează în conformitate cu principiul descris în secțiunile 4 și 5 din prezentul Acord.

2.3. Clientul poate deține un singur Profil.

2.4. Acordul intră în vigoare și este valabil pe termen nelimitat atunci când Clientul s-a înregistrat în Sistem, a luat cunoștință de Termenii prezentului Acord și și-a exprimat consimțământul de a respecta Termenii.

2.5. Înregistrarea Clientului în Sistem este confirmarea faptului că Clientul își exprimă acordul cu Termenii Acordului și se angajează îi respecte. Paysera oferă servicii persoanelor care au împlinit vârsta de 7 (șapte) ani. Persoanelor cu vârsta sub 7 ani (șapte) li se interzice să utilizeze serviciile Paysera. În cazul în care Clientul are vârsta sub 18 ani (optsprezece ani), Clientul va da consimțământul scris al reprezentanților legali ai Clientului (părinți / tutori / custozi) pentru a utiliza serviciile Paysera. Paysera are dreptul să solicite în orice moment un consimțământ scris (aprobat de notar) de la reprezentanții legali (părinți / tutori / custozi) ai Clientului. În cazul în care Clientul nu transmite permisiunea scrisă în termenii solicitați de Paysera, Paysera are dreptul să suspende imediat furnizarea tuturor sau a unei părți a serviciilor.

2.6. Clientul confirmă faptul că a furnizat datele corecte la înregistrarea în Sistem și, în cazul în care este necesară modificarea sau adăugarea datelor, Clientul va trimite numai datele corecte. Clientul suportă orice pierdere care poate apărea ca urmare a transmiterii datelor nevalabile.

2.7. Pentru ca Paysera să înceapă sau să continue furnizarea de Servicii, Clientul va confirma Profilul, furnizarea unui nou Serviciu sau a unei părți a Serviciului, și va efectua procedura de identificare în circumstanțele și procedurile stabilite în Acord sau în Sistem. Procedura de identificare a clientului, confirmarea Profilului și furnizarea de noi Servicii se efectuează pentru a asigura protecția intereselor Clientului și Paysera.

2.8. Paysera are dreptul să ceară date și / sau documente care să-i ajute pe Paysera să identifice Clientul și (sau) să primească informații semnificative necesare pentru furnizarea corespunzătoare a serviciilor Paysera către Client. Datele și / sau documentele care trebuie prezentate trebuie să fie indicate în mesajul către Clientului cu privire la necesitatea efectuării procedurii de identificare.

2.9. Pentru a efectua o procedură de identificare, Paysera are dreptul să ceară de la Client să furnizeze documente originale și (sau) copiile lor și (sau) copii ale documentelor certificate de un notar sau de orice altă persoană autorizată de stat.

2.10. Termenii, localizarea și tarifele procedurii de identificare a Clientului sunt specificate aici.

2.11. În cazurile separate, atunci când îndeplinește îndatoririle stabilite de legislație sau dacă este necesar ca urmare a tipului de document (de exemplu, trebuie furnizat originalul documentului), Paysera are dreptul de a solicita Clientului să execute procedura de identificare printr-o metodă specifică indicată de Paysera (de exemplu, la Birou Serviciului Clienți).

2.12. Părțile sunt de acord Clientul să poată confirma (semna) documente (de exemplu, acorduri, consimțământ etc.) prin mijloace electronice (inclusiv, dar fără a se limita la, semnarea cu un pix special pe un monitor).

2.13. Paysera are dreptul de a solicita informații suplimentare și / sau documente referitoare la Client sau operațiunile executate de acesta, și solicită Clientului să completeze și să actualizeze periodic (cel puțin o dată pe an) chestionarul Clientului. Paysera are dreptul de a solicita copii ale documentelor certificate de notar și (sau) traduse cel puțin într-una dintre limbile acceptate în Paysera. Toate documentele și informațiile sunt pregătite și furnizate pe cheltuiala Clientului. În cazul în care Clientul nu furnizează informații suplimentare și / sau documente într-un termen rezonabil stabilit de Paysera, Paysera are dreptul să suspende furnizarea către Client a tuturor sau a unei părți a Serviciilor.

2.14. Clientul va primi o notificare privind confirmarea Profilului, furnizarea unui nou serviciu, sau furnizarea reînnoită de servicii suspendate, prin intermediul adresei de e-mail care a fost indicată la înregistrarea în sistem, sau prin mesajul SMS, în cazul în care Clientul a specificat doar un număr de telefon mobil.

2.15. Clientului i se interzice să aibă mai multe Profiluri în Sistem și să furnizeze date incorecte la înregistrarea în Sistem. În cazul în care Clientul furnizează date incorecte, acesta este obligat să le corecteze. Dacă, din cauza unor date inexacte, Clientul a creat mai multe Profiluri, el va informa Paysera despre aceasta, astfel încât toate Profilurile create să fie fuzionate într-un Profil. În caz de încălcare a acestei prevederi, Clientul poate fi blocat, operațiunile ilegale invalidate și informațiile vor fi transmise instituțiilor de aplicare a legii, dacă este necesar.

3. Tarifele serviciilor Paysera și procedura de Plata

 

3.1. Termenii de furnizare și prețurile serviciilor Paysera sunt precizate în secțiunea corespunzătoare a prezentului Acord, în pagina Tarife , sau în Suplimentul dedicat unui anumit Serviciu.

3.2. Dacă Paysera reduce Tarifele generale ale Serviciilor care sunt menționate în Sistem, noile prețuri se vor aplica fără a se ține seama de informarea Clientului, dar numai dacă Tarifele nu au fost modificate în modul indicat în secțiunea 11.

3.3. Comisioanele Paysera sunt deduse:

3.3.1. în timpul Operațiunii de plată;

3.3.2. în cazul în care comisioanele nu au fost deduse la executarea unei Operațiuni de plată, Paysera are dreptul de a le deduce mai târziu, dar nu mai târziu de 2 (doi) ani de la executarea Operațiunii de plată. Clientul este informat cu privire la comisioanele în cadrul procedurii prevăzute în acest punct prin raportul privind comisioanele generat pentru perioada de timp în care s-a dedus comisionul;

3.3.3. Comisionul pentru operațiune este indicat Clientului înainte de Operațiunea de plată (cu excepția cazului în care se specifică altfel în regulile Instrumentului sau al Serviciului de plată respectiv).

3.4. Clientul confirmă că a studiat cu atenție Tarifele și Termenii de transfer și alte servicii Paysera care sunt aplicate și relevante pentru Client.

3.5. Paysera are dreptul de a deduce comisionul din Contul Clientului în care se efectuează Operațiunea de plată sau din alte Conturi deschise în Paysera.

3.6. Comisionul se plătește în valuta indicată în Acord, în Suplimentul la Acord, sau pe site-urile menționate în prezentul Acord sau în Suplimentul acestuia.

3.7. Clientul se obligă să asigure o sumă suficientă de bani în Contul său pentru plata sau deducerea comisionului. Dacă suma fondurilor din moneda indicată este insuficientă pentru plata comisionului, Paysera are dreptul, dar nu și obligația, de a efectua schimburi de bani pe cont în valuta necesară, aplicând rata de schimb valutar Paysera. Rata de schimb valutar standard Paysera este publicată aici. Dacă există bani în mai multe valute diferite, Paysera le poate schimba în moneda de plată, în ordinea alfabetică a abrevierilor internaționale ale monedelor.

3.8. Clientul, care nu a plătit Paysera remunerația pentru serviciile furnizate, la cererea Paysera trebuie să plătească o dobândă de 0,05% pentru fiecare zi de întârziere.

4. Deschiderea Contului Paysera. Condiții de emitere și răscumpărare a Monedei Electronice

 

4.1. Conform prezentului Acord, un Cont Paysera este deschis pentru Client pe o perioadă nedeterminată de timp.

4.2. Contul Paysera oferă Clientului posibilitatea de a depune, transfera și deține bani în Conturile sale pentru viitoarele transferuri, de a efectua transferuri de bani locale și internaționale, de a plăti contribuții, de a primi bani în Cont, de a plăti pentru bunuri și servicii și de a efectua alte operațiuni direct legate de transferurile de bani.

4.3. Banii deținuți în contul Paysera sunt considerați Bani Electronici, pe care Paysera îi emite după ce Clientul transferă sau depune bani în contul său Paysera. Primind banii, Paysera îi creditează în contul Clientului, emițând simultan Bani Electronici, la valoarea nominală. Banii Electronici sunt creditați și deținuti în Contul Clientului Paysera în conformitate cu legile aplicabile.

4.4. Metoda specifică de depunere sau transferare a fondurilor în contul Paysera este selectată de Client în Cont, selectând secțiunea "Alimentare cont", care conține instrucțiuni pentru depunerea fondurilor pentru fiecare metodă de plată. Instrucțiunile de depunere a fondurilor și datele furnizate în acestea sunt considerate Identificatori unici, necesari pentru a efectua o tranzacție de plată într-o manieră adecvată.

4.5. Valoarea nominală a Banilor Electronici corespund valorii sumelor depuse sau transferate în contul Paysera.

4.6. Banii Electronici deținuti în contul Paysera nu constituie un depozit, iar Paysera nu plătește, în nicio circumstanță, dobândă pentru Banii Electronici deținuti în contul Paysera și nu oferă alte beneficii asociate cu perioada de timp în care se stochează Banii Electronici.

4.7. Clientul poate să creeze și să aibă mai multe sub-conturi Paysera pe același Profil personal, și să le folosească la discreția sa.

4.8. La cererea Clientului, Banii Electronici deținuti în contul Paysera al Clientului vor fi răscumpărați la valoarea lor nominală în orice moment, cu excepția cazurilor prevăzute în Acord, în care sunt aplicate limite în Contul Clientului.

4.9. Clientul trimite o cerere de răscumpărare a Banilor Electronici prin generarea unui Ordin de plată, pentru a transfera banii electronici din contul său Paysera în orice alt cont specificat de Client (băncile și sistemele electronice de plată la care Paysera poate transfera fonduri sunt specificate aici) sau pentru a retrage Bani Electronici din contul său Paysera prin alte metode suportate de Paysera și indicate în Sistem. Paysera are dreptul de a aplica limitări pentru răscumpărarea Banilor Electronici specificate aici.

4.10. Nu se aplică condiții specifice pentru răscumpărarea de Bani Electronici, care ar diferi de condițiile standard pentru transferuri și alte operațiuni de plată efectuate în contul Paysera. Suma banilor electronici răscumpărați sau transferați este aleasă de către Client.

4.11. Nu se aplică nici o taxă suplimentară pentru răscumpărarea Banilor Electronici. În caz de răscumpărare a monedei electronice, Clientul plătește comisionul obișnuit pentru un transfer de bani sau retragere, care depinde de metoda de plata aleasă de Client. Comisioanele standard Paysera pentru transferul sau retragerea de bani sunt aplicate.

4.12. Cu condiția ca Clientul să rezilieze Acordul și să aplice cererea de închidere a Contului Paysera și ștergerea profilului său de la Sistem sau dacă Paysera reziliază furnizarea Serviciilor Contului Paysera Clientului și șterge Profilul Clientului de la Sistem în cazurile prevăzute în contract, fondurile deținute în contul Paysera vor fi transferate în contul bancar al Clientului sau într-un cont într-un alt sistem de plăți electronice indicat de Client. Paysera are dreptul de a deduce din banii rambursați sumele care aparțin Paysera (taxele pentru serviciile furnizate de Paysera și cheltuielile care nu au fost plătite de Client, incluzând, dar fără a se limita la, amenzile și daunele produse de Paysera din cauza unei încălcarea acordului comisă de Client, impuse de organizațiile internaționale de carduri de plată, alte instituții financiare și / sau instituții de stat). În cazul unui litigiu între Paysera și Client, Paysera are dreptul de a deține fonduri în litigiu până la soluționarea litigiului.

4.13. În cazul în care Paysera nu reușește să restituie banii Clientului din motive independente de controlul Paysera, clientul va fi notificat imediat despre aceasta. Clientul trebuie să indice imediat un alt cont sau să furnizeze informații suplimentare necesare pentru rambursarea banilor (efectuarea unei plăți).

5.Utilizarea contului Paysera

 

5.1. Clientul poate gestiona Contul Paysera prin internet conectându-se la Profil cu numele personal de conectare și parola printr-un browser web sau conectându-se la Aplicația Paysera după finalizarea unei autentificări suplimentare (Autentificare puternică a clientului) prin introducerea unui cod de securitate primit prin SMS sau prin funcția de confirmare a aplicației Paysera.

5.2. Paysera trimite Clientului un cod de securitate unic prin SMS sau oferă posibilitatea de a confirma acțiunea prin funcția de confirmare a Aplicației Paysera în următoarele cazuri:

5.2.1. când Clientul se conectează la Profil;

5.2.2. atunci când Clientul schimbă Parola Profilului;

5.2.3. atunci când Clientul schimbă adresa de e-mail specificată în Profil;

5.2.4. atunci când Clientul schimbă numărul de telefon specificat în Profil;

5.2.5. în cazurile specificate în actele juridice ale țării în care se află compania licențiată Paysera care a înregistrat Clientul și (sau) Uniunea Europeană, când este obligatorie aplicarea unei proceduri de autentificare mai sigure

5.2.6. când Clientul se conectează de pe același dispozitiv, dacă anterior s-a deconectat de la Profil;

5.2.7. când Clientul confirmă numărul de telefon.

5.3. Clientul trebuie să ia toate măsurile de securitate posibile, să verifice certificatul site-ului bank.paysera.com și să se asigure că codul de securitate unic primit prin SMS sau funcția de verificare a aplicației Paysera este utilizat corect și codul de securitate unic este introdusă sau funcția este utilizată în Profilul Paysera. Paysera nu este responsabilă pentru pierderile Clientului cauzate de utilizarea codului de securitate unic sau a funcției de verificare în paginile web Paysera false create de terți prin fraudă sau în alt mod ilegal, dezvăluirea codului de securitate unic către terți care nu au dreptul de a accesa Profilul Clientului, sau alte condiții specificate în Clauza 14.4 din Acord de nerespectare a obligațiilor Clientului.

5.4. Tranzactiile de plată din Contul Paysera al clientului pot fi executate:

5.4.1. în contul altui utilizator din sistem;

5.4.2. către conturile băncilor lituaniene, UE și străine; (cu excepția anumitor bănci din străinătate, către care sunt interzise transferuri de plată: Paysera informează Clientul despre astfel de țări în Sistem);

5.4.3. către conturile din alte sisteme de plăți electronice indicate în Sistem.

5.5. Atunci când Clientul trimite un ordin de plată pentru a efectua un transfer internațional de plată, Suplimentul "Condiții pentru Executarea transferurilor internaționale de plăți" se aplică în plus față de prezentul Acord.

5.6. Schimbul valutar se bazează pe cursul de schimb al Paysera valabil la momentul conversiei și este actualizat și publicat în mod constant aici(cursurile de schimb valutar se aplică imediat și fără notificare separată).

5.7. Tarifele de deschidere și de întreținere a contului Paysera sunt furnizate în pagina Tarife. În cazul în care Clientul nu s-a logat la Profil și nu a efectuat tranzacții în Cont de mai mult de un an, Paysera va considera că Profilul și Contul (Conturile) nu sunt în uz (inactive). Paysera are dreptul să rezilieze Acordul și să închidă Profilul și Contul, informând Clientul cu privire la Profilurile și Conturile inactive cu 30 de zile înainte de terminare, cu condiția ca Profilurile și Conturile să nu fie utilizate și să nu existe fonduri în Conturi. Dacă cel puțin un cont inactiv are fonduri în acesta, Paysera va lăsa Profilul deschis și va închide numai contul (urile) inactiv (e) . Dacă Profilul Clientului și Contul (Conturile) care dețin fonduri în acestea rămân inactive timp de doi ani, Paysera va începe să aplice comisioane pentru întreținerea Profilului și Conturilor inactive cu fondurile din acestea, comisioane care sunt furnizate aici.

5.8. O bancă sau un alt sistem de transfer de bani electronici poate aplica taxe pentru transferarea banilor din contul Paysera al Clientului în contul bancar, cardul sau contul de plată al unui alt sistem electronic de plată al Clientului, precum și pentru transferarea banilor dintr-un cont bancar, sau un alt sistem de plată electronică la contul Paysera.

5.9. Lista băncilor și a sistemelor electronice de plată, la care pot fi efectuate transferuri de plată, precum și comisioanele aplicate pentru transferuri și termenele de transfer sunt specificate aici.

5.10. Comisioanele pentru serviciile Paysera sunt deduse din sumele din Contul Clientului Paysera. În cazul în care suma din Contul Clientului Paysera este mai mică decât suma transferului de plată indicat de Client și tariful serviciului Paysera, transferul de plată nu se efectuează.

5.11. Atunci când se efectuează un alt transfer decât SEPA, TARGET2 sau SEPA Instant și Clientul transferă bani din contul Paysera către conturi la bănci sau alte instituții de plată electronică, Paysera este indicat ca Plătitor. Împreună cu Transferul de Plăți, Primitorului i se oferă următoarele informații, care, în funcție de opțiunile tehnice, pot fi transferate într-una sau mai multe dintre modalitățile de mai jos:

5.11.1. informații detaliate despre Clientul-Plătitor sunt furnizate în câmpul Plătitor-Principal, dacă acesta este susținut de sistemul electronic de plăți sau de sistemul de plată relevant;

5.11.2. informații detaliate despre Clientul Plătitor sunt furnizate în câmpul Detalii de plată.

5.11.3. Împreună cu transferul de plată,Destinatarului i se oferă si un link numai pentru acel transfer, care îl redirecționează către site-ul web unde sunt specificate informații detaliate despre plată și Plătitor.

5.12. În cazul în care Plătitorul indică date incorecte ale Beneficiarului, și Ordinul de plată este executat în conformitate cu datele furnizate de Plătitor (de exemplu, Plătitorul indică un număr greșit al contului), se consideră că Paysera și-a îndeplinit obligațiile în mod corespunzător și nu rambursează suma transferată Plătitorului. Paysera se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a urmări tranzacția de plată și va încerca să returneze fondurile din tranzacția de plată, cu toate acestea, în caz de nereusita, Plătitorul trebuie să contacteze direct persoana care a primit transferul cu privire la problema returnării banilor.

5.13. Clientul este obligat să furnizeze un Ordin de Plată pentru executarea Tranzacției de Plată în conformitate cu instrucțiunile specificate în Sistem și valabile în momentul transferului. În cazul în care Clientul este Beneficiar, acesta este obligat să furnizeze Plătitorului informații detaliate și precise astfel încât Ordinul de plată pentru tranzacția de plată să fie în toate cazurile în conformitate cu instrucțiunile din Sistem și valabilile în momentul transferului. Înainte de a trimite un Ordin de plată pentru executarea unei tranzacții de plată sau trimiterea de informații unui alt Plătitor, Clientul trebuie să verifice și să actualizeze instrucțiunile privind completarea Contului. Aceste instrucțiuni și datele furnizate în acestea sunt considerate Identificatori unici, necesari pentru a efectua într-o manieră adecvată o operațiune de plată.

5.14. În cazul în care Plătitorul trimite o Ordin de plată incorect sau indică date incorecte ale transferului de plată, dar transferul de plată nu a fost încă executat, Plătitorul poate solicita modificarea Ordinului de plată. În acest caz, se aplică comisioanele pentru modificarea Ordinului de plată indicat în Sistem.

5.15. Cu condiția ca Paysera să fi primit fonduri, dar nu poate să crediteze fondurile indicate în Ordinul de Plată în contul Beneficiarului (de exemplu, contul Beneficiarului este închis, numărul IBAN indicat nu există sau alte motive), Paysera va returna suma tranzacției expeditorului în cel mult două zile lucrătoare. În acest caz, se pot aplica tarife pentru returnarea unui ordin de plată prevăzute în sistem. În cazul în care Paysera nu poate să crediteze către Beneficiar fondurile indicate în Ordinul de Plată din cauza erorilor efectuate de Platitor în Ordinul de Plată, dar Platitorul solicitata returnarea fondurilor indicate în Ordinul de Plată, Ordinul de Plată poate fi anulat și fondurile pot fi restituite la Plătitor, dar numai la cererea scrisă a Plătitorului și în cazul în care destinatarul este de acord să returneze fondurile Plătitorului (în cazul în care poate fi identificat destinatarul). În acest caz, se aplică taxele pentru anularea ordinului de plată indicat în sistem.

5.16. În toate cazurile, atunci când Paysera primește un ordin de plată, dar fondurile nu pot fi creditate din cauza erorilor din Ordinul de plată sau insuficiența informațiilor și nici Plătitorul și nici Recipientul nu au contactat Paysera pentru modificarea Ordinului de Plată sau returnarea fondurilor, Paysera ia toate măsurile posibile pentru a urmări tranzacția de plată pentru a primi informații exacte și pentru a executa Ordinul de plată. Pentru a urmări tranzacția de plată, pot fi utilizate următoarele măsuri:

5.16.1. Dacă Paysera cunoaște datele de contact ale Plătitorului (adresa de e-mail sau numărul de telefon), Paysera contactează Plătitorul pentru modificarea Ordinului de plată.

5.16.2. În cazul în care Paysera nu cunoaște datele de contact ale Plătitorului, și nici Plătitorul și Beneficiarul nu contactează Paysera cu privire la fondurile indicate în Ordinul de plată, Paysera contactează instituția furnizorului de servicii de plată al Plătitorului care a trimis fondurile indicate în Ordinul de plată, cu o cerere de contactare a Plătitorului pentru modificarea informațiilor indicate în Ordinul de plată. Prezenta măsură se aplică în cazul în care există posibilitatea de a contacta instituția furnizorului de servicii de plată al Plătitorului prin intermediul instrumentelor de comunicații electronice.

5.16.3. Dacă măsurile menționate anterior nu ajută la urmărirea Operațiunii de plată, Paysera are dreptul să efectueze un transfer către Plătitor pentru suma de 0,01 EUR sau să efectueze un transfer de plată pentru o altă sumă minimă, indicând în Detaliile plății o cerere pentru a contacta Paysera și pentru a modifica Ordinul de plată incorect prin e-mail. Prezenta măsură se aplică în cazul în care Paysera cunoaște Contul Plătitorului din care au fost transmise fondurile, costurile transferului de plată sunt rezonabile, iar suma transferului plății este de 10,00 (zece) euro sau mai mult.

5.17. În toate cazurile descrise în clauza 5.14, comisionul pentru modificarea Ordinului de plată indicat în Sistem este aplicat prin debitarea acestuia din suma transferului înainte de creditarea transferului către Contul Clientului-Beneficiar.

5.18. În cazul în care este imposibil să se aplice oricare dintre măsurile enumerate în clauza 5.14 pentru urmărirea tranzacției de plată și în alte cazuri în care este încă imposibil să se identifice destinatarul conform datelor indicate sau corectate, fondurile sunt stocate în sistemul Paysera până la primirea contactului Plătitorului sau a Primitorului și a datelor suplimentare care permit creditarea fondurilor destinatarului (după debitarea taxei pentru specificarea sau corectarea ordinului de plată din suma transferată înainte de al credita în contul clientului-primitor). Aceste fonduri pot fi, de asemenea, returnate plătitorului la cererea scrisă a plătitorului. În acest caz, taxa pentru returnarea fondurilor, care este indicată în Sistem, va fi debitată din suma transferată înainte de returnarea acesteia către plătitor.

5.19. Clientul, după ce a observat că banii au fost creditați sau deduși din contul Paysera din greșeală sau în alte moduri care nu au un temei juridic, este obligat să notifice Paysera despre acest lucru. Clientul nu are dreptul să dispună de bani care nu îi aparțin. În cazul în care banii sunt creditați în contul clientului Paysera din greșeală sau în alte moduri care nu au temei legal, Paysera are dreptul și clientul să dea un consimțământ irevocabil de a deduce banii din contul lor Paysera fără comanda clientului. Dacă suma din contul clientului Paysera este insuficientă pentru a debita banii creditați din greșeală, Clientul se obligă în mod necondiționat să restituie Paysera banii creditați sau dedus din contul Paysera din greșeală în 3 (trei) zile lucrătoare de la primirea o astfel de solicitare de la Paysera. În cazul în care Clientul nu restituie banii creditate în timp, la cererea Paysera, Clientul va plăti Paysera penalități zilnice de 0,05% pentru fiecare zi până la care limita de timp a fost depășită.

5.20. Clientul are dreptul de a modifica limitele Transferurilor de Plăți pentru contul de plată, completând o autentificare suplimentară a profilului, în conformitate cu procedura stabilită în Sistem și stabilind alte limite pentru transferuri care intră în vigoare în 12 ore de la verificarea limite suplimentare. Clientul are dreptul de a stabili dimensiunea limitelor la discreția sa. Clientul poate verifica limitele aplicate conectându-se la profilul lor, cu toate acestea, Paysera are dreptul să limiteze dimensiunea limitelor și să solicite Clientului să efectueze o autentificare suplimentară în conformitate cu procedura stabilită în Sistem. Clientul va fi notificat despre activarea noilor limite prin e-mail. Prezenta dispoziție a acordului nu poate fi aplicată minorilor cu vârsta sub 14 ani (paisprezece ani) și altor persoane cărora li se pot aplica limite fixe.

5.21. Clientul poate verifica Soldul și istoricul contului, conectându-vă la Profil. Există, de asemenea, informații despre toate taxele aplicate de Comisie și alte taxe deduse din contul clientului pe o anumită perioadă de timp.

5.22. Clientul confirmă că:

5.22.1. fondurile primite în contul lor Paysera nu sunt obținute ca urmare a infractiunilor;

5.22.2. Clientul nu va folosi serviciile furnizate de Paysera pentru scopuri ilegale, inclusiv acțiuni și tranzacții, în scopul legalizării fondurilor provenite din activități penale sau din alte activități ilegale.

5.23. Clientul poate gestiona contul Paysera și poate efectua tranzacții de plată din contul Paysera în următoarele moduri:

5.23.1. prin Internet, prin conectarea la profilul lor;

5.23.2. prin intermediul aplicației Paysera (Supliment "Gestionarea contului Paysera prin intermediul aplicației Paysera" se aplică după ce Clientul a fost de acord cu condițiile din Supliment);

5.23.3. prin instrumentele de plată legate de contul Paysera (Suplimentul "Instrumente de plată"se aplică după ce Clientul a fost de acord cu condițiile din Supliment);

5.23.4. prin alte instrumente indicate de Paysera după ce Clientul a fost de acord cu condițiile de utilizare a acestor instrumente.

5.24. Confirmările, comenzile, solicitările, notificările și alte acțiuni efectuate de client prin intermediul site-urilor web ale unor terțe persoane sau alte locuri, prin conectarea la contul Paysera și verificarea identității acestora în acest fel, sunt tratate ca încheierea unei tranzacții confirmate prin semnătură electronică.

5.25. Executarea ordinelor de plată din contul Paysera prin Internet:

5.25.1. Pentru a executa o Operațiune de plată prin intermediul Internetului, Clientul trebuie să completeze un Ordin de plată în Sistem și să îl trimită spre executare, confirmând în mod electronic în Sistem consimțământul său de a executa Ordinul de plată.

5.25.2. Autorizarea ordinului de plată în Sistem este un acord al Clientului pentru executarea operațiunii de plată și nu poate fi anulată (anularea Ordinului de plată este posibilă numai până la începerea executării ordinului de plată - statutul ordinului de plată și posibilitatea de anulare sunt vizibile în Profilul Clientului).

5.25.3. Atunci când trimite un Ordin de plată în cadrul Sistemului din Contul Clientului către contul Paysera al altei persoane, Clientul poate alege să efectueze un transfer de plată protejat prin parolă. În acest caz, Clientul stabilește o parolă a transferului atunci când initiaza un ordin de plată. Transferul de plată va fi finalizat numai după ce Beneficiarul a introdus parola stabilită de Client-Plătitor. Dacă Beneficiarul nu introduce parola stabilită de către Plătitor, banii se restituie automat în contul Paysera al Plătitorului după 30 (treizeci) de zile. Momentul autorizării unui astfel de transfer de plată este considerat momentul în care Beneficiarul introduce parola transferului. Acest transfer de Plăți nu mai poate fi anulat după ce Beneficiarul a introdus Parola transferului. Clientul este pe deplin responsabil pentru transferul corespunzător și sigur al parolei de plată către Beneficiarul și asigură că Parola va fi dezvăluită numai Beneficiarulului.

5.25.4. La completarea Ordinului de plată, Clientul poate introduce o dată ulterioară de plată care poate fi de până la 2 (doi) ani după. În cazul în care suma pe contul Clientului Paysera este suficientă în ziua specificată de Client, se va efectua Ordinul de Plată. Transferul către un alt cont Paysera va fi efectuat la începutul zilei specificate (00:00 AM în funcție de fusul orar al serverului). Un transfer într-un cont bancar se efectuează în termenii specificați în Sistem.

5.25.5. În cazul în care Ordinul de plată a fost completat incorect, transferul de plată nu va fi executat, cu excepția cazului în care Paysera din proprie inițiativă, în cazuri excepționale, corectează ordinul de plată sau dispune de o cantitate suficientă de informații pentru a determina corectitudinea informațiilor pentru executarea Ordinului de plată conform unei proceduri obișnuite.

5.25.6. Dacă suma din Contul Clientului Paysera este insuficientă pentru efectuarea transferului de bani, transferul nu se efectuează; cu toate acestea, sistemul va încerca să execute Ordinul de plată timp de 5 (cinci) zile după primirea Ordinului de plată. Dacă în această perioadă suma de bani din contul Paysera nu este suficientă pentru executarea Ordinului de plată, Ordinul de plată va fi anulat și nu mai este executat. Dacă suma din contul Paysera este insuficientă într-o singură valută, dar există o sumă suficientă de bani într-o altă valută, transferul de plată nu va fi efectuat până când clientul nu convertește cealaltă valută în valuta plății (cu excepția cazurilor în care Clientul a comandat funcția de schimb automat de valută sau atunci când transferul este efectuat ca o plată pentru bunuri sau servicii, prin intermediul sistemului Paysera).

5.26. Condițiile de utilizare a altor metode de gestionare a Contului Paysera, indicate în clauza 5.23. din prezentul Acord (cu excepția administrării Contului Paysera prin Internet) sunt stabilite în Suplimente separate, dedicate metodelor specifice de gestionare a Contului Paysera. Suplimentele specifice care reglementează alte metode de gestionare a contului Paysera se aplică în cazul în care Clientul alege să utilizeze metoda respectivă de gestionare a Contului Paysera. Suplimentul se va aplica Clientului din momentul în care Clientul confirmă că a învățat termenii Suplimentului și își exprimă voința de a utiliza Serviciul indicat în Supliment, în format electronic sau într-un alt mod.

5.27. Informațiile despre tranzacțiile executate și primite sunt furnizate Clientului de către Paysera în Extrasele Contului. Clientul poate să se conecteze la Contul său și să vizualizeze aceste informații gratuit sau să le imprime cu o anumită frecvență.

6. Depunerea și retragerea numerarului

 

6.1. Paysera va acorda Clientului dreptul de a depune bani în contul Paysera în condițiile specificate în Sistem. Locațiile, termenii, valutele, limitele și tarifele de depunere în numerar sunt date aici.

6.2. Paysera va acorda Clientului dreptul de a retrage numerar din contul Paysera în condițiile specificate în Sistem. Locațiile, termenii, valutele, limitele și tarifele operatiunilor de retragere numerar sunt date aici.

6.3. În momentul efectuării operațiunilor cu numerar, Clientul va verifica banii pe care dorește să îi depună în contul Paysera înainte de depunerea acestora, și atunci când va retrage numerar din contul Paysera - îi va verifica imediat după primire, și va transmite orice comentarii sau reclamații privind valoarea banilor și a calității bancnotelor fără întârziere.

6.4. Când Clientul depune numerar în contul său Paysera, își poate gestiona banii imediat după efectuarea depunerii.

7. Recepționarea unui Ordinului de plată, Cerințe aplicate Ordinului de plată și Refuzul executării Ordinului de plată

 

7.1. În cazul în care Clientul este Plătitorul, Ordinul de plată este considerat primit de Paysera (calcularea perioadei de executare a Ordinului de Plată începe) în ziua primirii sau, în cazul în care momentul primirii ordinului de plată nu este zi lucrătoare a Paysera, ordinul de plată este considerat primit în cea mai apropiată zi lucrătoare a Paysera.

7.2. Ordinul de plată primit de Paysera într-o zi lucrătoare a Paysera, după orele de lucru stabilite de Paysera, este considerat a fi primit în cea mai apropiată zi lucrătoare a Paysera.

7.3. Ordinele de plată din cadrul sistemului Paysera sunt executate imediat (până la câteva minute, cu excepția cazului în care operațiunea de plată este suspendată în cazurile stabilite de actele juridice aplicate și de contract), independent de programul de lucru al Paysera.

7.4. Paysera are dreptul să înregistreze și să stocheze orice Ordine de plată transmise prin oricare dintre metodele convenite cu Paysera, și să înregistreze și să stocheze informații despre toate Operațiunile de plată efectuate de Client, sau conform Ordinelor de Plată ale Clientului. Înregistrările menționate în prezenta clauză pot fi înaintate de către Paysera Clientului și (sau) terților, care au dreptul să primească aceste date în baza stabilită în legislație, ca dovezi care confirmă primirea Ordinelor de plată și (sau) executarea Ordinelor de plată.

7.5. Ordinul de plată depus de Client trebuie să respecte cerințele pentru depunerea de astfel de Ordine de plată și (sau) conținutul Ordinului de plată stabilit de actele juridice sau de către Paysera. Ordinul de plată depus de Client trebuie să fie formulat în mod clar, fără ambiguitate, trebuie să fie executabil, să conțină voința clar declarată a Clientului. Paysera nu își asumă răspunderea pentru erori, discrepanțe, repetiții și (sau) contradicții în Ordinul de plată depus de Client, incluzând, dar fără a se limita la, corectitudinea cerințelor Ordinului de plată depus de Client. Dacă Ordinul de plată depus de Client nu conține suficiente date sau conține deficiențe, Paysera, independent de natura deficiențelor din Ordinul de plată, poate refuza executarea unui astfel de Ordin de plată sau îl poate executa cu datele oferite în Ordinul de plată.

7.6. Paysera are dreptul de a refuza executarea Ordinului de plată în cazul unei îndoieli rezonabile că Ordinul de plată sau documentele prezentate de Client, sau de un reprezentant autorizat al Clientului, nu sunt conforme cu cerințele prevăzute de legislație și / sau Paysera, sau Paysera au îndoieli rezonabile cu privire la autenticitatea și veridicitatea documentelor menționate. Dacă Paysera are suspiciunea rezonabilă că Ordinul de Plată nu a fost transmis de către Client sau de reprezentantul legal al Clientului, sau exista suspiciunea cu privire la autenticitatea documentelor prezentate, sau o altă suspiciune cu privire la legitimitatea sau conținutul Ordinului de Plată transmis, Paysera are dreptul de a solicita Clientului să confirme suplimentar Ordinul de plată și / sau să prezinte documente care confirmă drepturile persoanelor de a gestiona fondurile deținute în Cont sau alte documente indicate de Paysera într-un mod acceptabil pentru Paysera în detrimentul Clientului. În cazurile prevăzute în prezenta clauză, Paysera acționează în scopul protejării intereselor legale ale Clientului, Paysera și / sau ale altor persoane, astfel, Paysera nu își asumă responsabilitatea pentru pierderile care pot apărea din cauza refuzului de a executa un ordin de plată.

7.7. Clientul va asigura o sumă suficientă de bani într-o monedă relevantă din Contul său pentru a executa Ordinul de Plată.

7.8. Înainte de executarea Ordinului de plată depus de Client, Paysera are dreptul de a solicita Clientului să prezinte documente care dovedesc sursa legală de bani aferentă executării Ordinului de plată. Dacă Clientul nu prezintă aceste documente, Paysera are dreptul de a refuza executarea Ordinului de plată al Clientului.

7.9. Paysera are dreptul să implice terțe părți pentru a executa parțial sau integral Ordinul de plată al Clientului, dacă interesele Clientului și (sau) esența Ordinului de Plată impun acest lucru. În cazul în care esența Ordinului de plată al Clientului necesită trimiterea și executarea plății de către o altă instituție financiară, însă această instituție suspendă ordinul de plată, Paysera nu este responsabilă pentru astfel de acțiuni ale instituției financiare, ci va face încercări de a găsi motivele suspendării ordinului de plată. Paysera are dreptul de a suspenda și / sau să rezilia executarea Ordinului de Plată al Clientului, dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazul în care este necesar din alte motive care nu țin de controlul Paysera.

7.10. Dacă Paysera refuză să execute Ordinul de plată depus de Client, va informa imediat Clientul și va creea condițiile necesare pentru a se lua la cunoștiință această notificare, cu excepția cazului în care notificarea este imposibilă din punct de vedere tehnic sau interzisă de acte juridice.

7.11. Paysera nu acceptă și nu execută Ordine de plată ale Clientului pentru a efectua operațiuni în Contul Clientului în cazul în care banii din Cont sunt popriți, dreptul Clientului de a gestiona banii este altfel limitat din punct de vedere legal sau dacă operațiunile efectuate de Paysera sunt suspendate în cazurile descrise de actele juridice aplicabile.

7.12. Dacă banii transferați prin Ordinul de plată sunt restituiți din motive care nu țin de controlul Paysera (date incorecte ale ordinului de plată, contul beneficiarului este închis, plăți ce nu se pot livra în contul beneficiarului datorită băncilor intermediare, etc.), suma returnată se va credita în Contul Clientului. Comisioanele plătite de către Plătitor pentru executarea ordinului de plată nu sunt returnate, iar alte taxe și costuri legate de returnarea banilor și aplicate împotriva Paysera pot fi debitate din Contul Clientului.

7.13. Transferurile de plată inițiate de Paysera pot fi standard (non-urgente) și urgente ((dacă există o posibilitate tehnică pentru acesta) . Metoda transferului de plată este selectată de către Client ((dacă există o posibilitate tehnică pentru acesta). Dacă Clientul nu selectează metoda Transferului de plată, se consideră că acesta a inițiat un Transfer de Plată care va fi executat prin selectarea automata a celei mai favorabile condiții pentru Client..

8. Furnizarea și Anularea Consimțământului, Anularea Ordinului de Plată, Executarea Ordinului de Plată

 

8.1. Tranzacția de plată este considerată autorizată numai dacă Plătitorul isi oferă Consimțământul Consimțământul dat unui agent Paysera este considerat a fi dat către Paysera. Clientul (Plătitorul) poate acorda Consimțământul în modul stabilit de Paysera sau convenit in prealabil cu Clientul. Consimțământul depus în scris trebuie să fie semnat de Client sau de reprezentantul său legal. Consimțământul poate fi confirmat și prin semnătură electronică, parolă, coduri și / sau alte mijloace de verificare a identității. Consimțământul de a executa o tranzacție de plată sau mai multe tranzacții de plată pot fi, de asemenea, acordate prin intermediul Beneficiarului sau furnizorului de servicii de inițiere a plăților. În toate cazurile prevăzute în prezenta clauză, Consimțământul este considerat aprobat în mod corespunzător de către Client (Plătitor), având aceeași valabilitate legală ca și documentul pe suport de hârtie (Consimțământul ) semnat de Client (Reprezentantul lui) și este permis ca dovada în soluționarea litigiilor dintre Paysera și Client în instanțe și alte instituții. Clientul nu va avea dreptul să conteste Tranzacția de plată executată de Paysera, dacă Ordinul de Plată a fost aprobat de Consimțământul prevăzut în această clauză.

8.2. Consimțământul Clientului (Plătitor) este înaintat înainte de efectuarea operațiunii de plată. În baza unui acord încheiat între Client (Platitor) și Paysera, operațiunea de plată poate fi autorizată, adică un astfel de Consimțământ al Clientului poate fi acordat după executarea operațiunii de plată.

8.3. Clientul este de acord ca, în executarea ordinelor de plată, Paysera va transmite informațiile specificate în Ordinul de plată (inclusiv datele personale ale clientului) persoanelor direct legate de executarea tranzacției de plată, cum ar fi organizațiile internaționale de carduri de plată, companiile care procesează informații despre plăți prin cardurile de plată, prestatorul de servicii de plată al Beneficiarului, operatorul sistemului de plăți pentru efectuarea operațiunii de plată, agenții furnizorului de servicii de plată al Beneficiarului, al prestatorului de servicii de inițiere a plății și al Beneficiarului.

8.4. Procedura de anulare a Ordinului de plată:

8.4.1. Ordinul de plată nu poate fi anulat după ce Paysera l-a primit, cu excepția cazurilor descrise în Acord;

8.4.2. dacă o plată a fost inițiată de către Beneficiar sau prin intermediul Beneficiarului (de exemplu, plata prin intermediul unui card de plată) sau de către un furnizor de servicii de inițiere a plăților, Plătitorul nu poate anula ordinul de plată după ce ordinul de plată a fost trimis spre executare, a acordat prestatorului de servicii de inițiere a plății Consimțământul de a iniția o tranzacție de plată sau dacă Plătitorul a acordat Beneficiarului Consimțământul pentru efectuarea tranzacției de plată;

8.4.3. Ordinele de plată prevăzute în clauza 5.23.4 a Acordului pot fi anulate cel târziu până la sfârșitul unei zile lucrătoare a Paysera, cu o zi înainte de ziua convenită;

8.4.4. la expirarea termenelor prevăzute în clauzele 8.4.1 - 8.4.3 din Acord, un Ordin de Plată poate fi anulat numai în cazul în care Clientul (Platitorul) și Paysera sunt de acord asupra acestui lucru. În cazurile prevăzute în clauza 8.4.2 a Acordului, Consimțământul Beneficiarului este, de asemenea, necesar.

8.4.5. Atunci când o Tranzacție de Plată este inițiată de către Beneficiar sau prin Beneficiar prin efectuarea plata utilizând un card de plată și când suma exactă a tranzacției este necunoscută în momentul în care Plătitorul își dă Consimțământul pentru a executa tranzacția de plată, Paysera poate rezerva fondurile în contul Plătitorului doar dacă acesta își dă Consimțământul să rezerve o anumită sumă. După primirea informațiilor cu privire la suma exactă a tranzacției de plată, Paysera va elimina imediat rezervarea, și nu mai târziu de momentul primirii ordinului de plată din Contul Plătitorului.

8.5. Paysera va credita fonduri într-un cont și va debita fonduri dintr-un cont în conformitate cu identificatorul unic, furnizat în numărul contului de plată - Contul Paysera sau al contului IBAN. Paysera are dreptul, dar nu obligația, să verifice dacă identificatorul unic dat în ordinul de plată primit de Paysera corespunde numelui și prenumelui (numele entității juridice) a proprietarului contului. În cazul în care Paysera indică unicul identificator unic pentru debitarea banilor sau pentru creditarea contului, ordinul de plată este considerat executat în mod corespunzător dacă acesta a fost executat de identificatorul unic indicat. În cazul în care Paysera verifică ordinul de plată și stabilește o discrepanță evidentă între identificatorul unic furnizat către Paysera și numele și prenumele (numele persoanei juridice) a deținătorului contului, Paysera are dreptul de a refuza executarea unei astfel de tranzacții de plată.

8.6. În cazul în care Paysera primește un Ordin de plată pentru a transfera bani în contul de plată a altui furnizor de servicii de plată, această operațiune de plată se efectuează de către Paysera în conformitate cu identificatorul unic furnizat în ordinul de plată primit - numărul contului Beneficiarului în format IBAN, cu excepția cazului în care celălalt furnizor de servicii de plată nu utilizează formatul contului IBAN. Paysera nu își asumă răspunderea dacă identificatorul unic nu este furnizat în ordinul de plată și / sau este incorect și / sau furnizorul de servicii de plată al Beneficiarului a stabilit un alt identificator unic pentru executarea corespunzătoare a unei astfel de operațiuni de plată (creditare de bani în contul de plăți al Beneficiarului).

8.7. Dacă este necesar și (sau) este solicitat de instituții din alte state, Paysera are dreptul de a primi informații suplimentare (de exemplu, numele și prenumele sau titlul Beneficiarului, un cod de plată) necesare pentru executarea corespunzătoare a Ordinului de plată.

8.8 Ordinul de plată este considerat executat atunci când Paysera transferă suma Tranzacției de plată în contul furnizorului de servicii de plată al Beneficiarului. Furnizorul de servicii de plată al Beneficiarului este responsabil pentru creditarea sumei Tranzacției de plată transferată în mod corespunzător de Paysera către furnizorul de servicii de plată al Beneficiarului în contul de plată al Beneficiarului.

9. Activități interzise

 

9.1. Clientului, atunci când utilizează serviciile Paysera, îi este interzis:

9.1.1. să nu respecte Termenii Acordului, Suplimentele la Acord, legislația și alte acte juridice, incluzând, dar fără a se limita la acestea, acțiuni de combatere a spălării banilor și de combatere a finanțării terorismului;

9.1.2. să încalce drepturile Paysera și ale terțelor părți asupra mărcilor, a drepturilor de autor, a secretelor comerciale și a altor drepturi de proprietate intelectuală;

9.1.3. să furnizeze informații false, înșelătoare sau incorecte către Paysera; să refuze să furnizeze informații sau să întreprindă alte acțiuni solicitate în mod rezonabil de către Paysera;

9.1.4. să furnizeze informații false, înșelătoare sau incorecte despre Paysera, sau cooperarea cu Paysera, către terți;

9.1.5. să execute sau primească transferuri de fonduri obținute ilegal, în cazul în care Clientul are cunoștință sau ar trebui să fie conștient de acesta;

9.1.6. să utilizeze serviciile Paysera într-un mod care generează pierderi, responsabilități sau alte consecințe juridice negative sau deteriorează reputația de afaceri a Paysera sau a unor terțe persoane;

9.1.7. să foloseasca serviciile Paysera, în cazul în care Clientul, reprezentantul lui, beneficiarul real, Ordinul de plată executat sau primit, corespunde criteriilor indicate în lista de limitări la furnizarea serviciilor Paysera (lista limitărilor aplicate de Paysera la furnizarea serviciilor este disponibil pe website);

9.1.8. să răspândească viruși de calculator și să ia alte măsuri care ar putea provoca funcționarea defectuoasă, deteriorarea sau distrugerea informațiilor, precum și alte daune ale Sistemului, ale echipamentului Paysera sau ale informațiilor;

9.1.9. să întreprindă orice alte acțiuni deliberate care ar putea perturba furnizarea Serviciilor Paysera Clientului sau terților sau să perturbe funcționarea corespunzătoare a Sistemului;

9.1.10. să organizeze jocuri ilegale, să tranzacționeze ilegal stocuri, indici, materii prime, moneda (de exemplu, Forex), fonduri tranzacționate la bursă (ETF); furnizarea de comert, investitii sau alte servicii pe schimb valutar, piete Forex si alte sisteme de tranzactionare in moneda electronica; angajarea în activități ilegale de produse din tutun, alcool, medicamente eliberate pe bază de prescripție medicală, steroizi, arme, substanțe narcotice și atributele sale, producție pornografică, loterie fără licență, software ilegal și alte articole sau produse interzise de lege;

9.1.11. să accepte plăți în monedă virtuală nereglementată și (sau) nesupravegheată, cumpărarea, conversia sau gestionarea acesteia în alte moduri, adică cazurile în care se urmărește efectuarea sau primirea unui transfer într-o monedă reglementată, totuși, acest transfer este legat de societăți ce execută schimburi de valută virtuală;

9.1.12. să utilizeze Contul fără acordul prealabil scris al Paysera pentru a furniza servicii financiare și/sau a organiza în mod legal tranzacționarea cu acțiuni, indici, materii prime, valute (de exemplu, valută), opțiuni, fonduri tranzacționate la bursă (ETF), furnizarea de servicii de tranzacționare, investiții sau alte servicii pe valută schimburi, piețe valutare, în alte sisteme electronice de tranzacționare cu valută. Clientul poate furniza servicii financiare folosind Contul dacă are o licență (permis) valabilă pentru activitatea relevantă, eliberată într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o țară terță care a stabilit cerințe echivalente sau substanțial similare și este supravegheat de autoritățile competente pentru respectarea cerințelor pentru activitate;

9.1.13. să utilizeze Contul fără acordul prealabil scris al Paysera pentru a organiza jocuri de noroc legale, loterii, alte sau activități care necesită o autorizație. În cazul în care Clientul intenționează să furnizeze serviciile indicate utilizând Contul, acesta trebuie să dețină o licență valabilă, emisă de un stat membru al Uniunii Europene și monitorizată de autoritățile competente cu privire la respectarea acestor cerințe;

9.1.14. să posede mai multe Profile; să inregistreze un Profil prin nume fictiv sau prin altcineva fara a avea procura; să inregistreze un Profil folosind servicii de numere de telefon anonime sau adrese de e-mail furnizate de alte persoane sau site-uri web;

9.1.15. să ofere servicii care sunt interzise de lege sau care se confruntă cu ordinea publică și bunele moravuri;

9.1.16. conectarea la Sistem în mod anonim (de exemplu, prin servere proxy publice), cu excepția cazurilor în care VPN-urile utilizate sunt definite de caracteristici individuale, cum ar fi utilizarea unei adrese IP statice (permanente), pentru a asigura securitatea transmisiei datelor;

9.1.17. să dezvăluie parolele și a alte caracteristici de siguranță personalizate ale instrumentelor de plată unor terțe persoane și permiterea altor persoane neautorizate, care nu sunt înregistrate în sistem, să utilizeze serviciile sub numele Clientului.

9.2. Toate pierderile directe, amenzile și alte sancțiuni bănești impuse Paysera din cauza Acordului, inclusiv, dar fără a se limita la, nerespectarea sau încălcarea clauzei 9.1 din Acord din vina Clientului, vor fi compensate de către Client..

9.3. Clientul este responsabil și se obligă să compenseze orice pierderi suferite de Paysera, de alți clienți Paysera și de terți, ca urmare a utilizării de către Client a Serviciilor Paysera și a încălcării acestui Acord sau a anexelor acestuia. Dacă se dovedește că contul Paysera a fost creat prin depunerea de documente false sau false, suma de 100 EUR (o sută) (o sumă echivalentă cu această sumă în alte valute, dacă Serviciile sunt furnizate în altă monedă) este considerată minim pierdere care nu trebuie dovedită și pe care Paysera are dreptul să o deducă din contul Clientului. O valoare mai mare a daunelor este susținută de dovezi scrise. Dacă sunt detectate semne de activitate ilegală, Paysera se adresează autorităților de aplicare a legii în toate cazurile.

10. Trimiterea notificărilor Părților, Comunicarea și Consultarea Clienților

 

10.1. Clientul confirmă că este de acord ca Paysera să furnizeze notificări Clientului, plasându-le pe site-ul web al Sistemului și trimițându-le la adresa de e-mail pe care Clientul a specificat-o în timpul înregistrării în Sistem sau trimițându-le prin poștă la adresa la care Clientul a specificat-o în timpul înregistrării în Sistem sau prin trimiterea unui mesaj SMS în cazurile în care Clientul a specificat în timpul înregistrării numai numărul de telefon mobil. Clientul confirmă că o notificare către Paysera transmisă prin oricare dintre metodele menționate mai sus va fi considerată transmisă în mod corespunzător. Notificările sunt trimise prin poștă sau mesaj SMS numai dacă Clientul nu și-a specificat adresa de e-mail. e-mail Dacă astfel de notificări nu sunt legate de o modificare fundamentală a termenilor Acordului, se va considera că Clientul a primit mesajul în termen de 1 (una) zi lucrătoare de la momentul plasării acestuia pe site-ul Sistemului și trimiterii către Client. prin e-mail sau mesaj SMS. În cazul în care notificarea este trimisă prin poștă, se va considera că Clientul a primit-o la 5 (cinci) zile lucrătoare de la trimitere, cu excepția cazurilor în care Clientul primește efectiv notificarea prin poștă mai târziu decât termenele stabilite în această parte a Acord. Mesajele clienților (reclamații, întrebări sau reclamații) se consideră a fi primite în ziua în care sunt transmise dacă sunt transmise între orele 8:00 și 20:00. (EET). Notificările transmise în alte momente se consideră primite la ora 8:00 a.m. (EET) a doua zi. atunci când Clientul primește efectiv notificarea prin poștă mai târziu decât termenii stabiliți în această parte a Acordului. Mesajele clienților (reclamații, întrebări sau reclamații) se consideră a fi primite în ziua în care sunt transmise dacă sunt transmise între orele 8:00 și 20:00. (EET). Notificările transmise în alte momente se consideră primite la ora 8:00 a.m. (EET) a doua zi. atunci când Clientul primește efectiv notificarea prin poștă mai târziu decât termenii stabiliți în această parte a Acordului. Mesajele clienților (reclamații, întrebări sau reclamații) se consideră a fi primite în ziua în care sunt transmise dacă sunt transmise între orele 8:00 și 20:00. (EET). Notificările trimise în alte ore sunt considerate primite la ora 8:00 a.m. (EET) a doua zi

10.2. În cazul in care Părți ale Acordului constau in multitudini de persoane ( deținătorii unui cont comun, etc.) Paysera are dreptul de a adresa notificări oricărei persoane implicate. Persoana care a primit informația transmite informațiile către alte persoane indicate în Acord.

10.2. În cazul în care notificarea Paysera se referă la modificările esențiale ale Termenilor Acordului, Clientul este informat cu 60 (șaizeci) de zile în avans. Se va considera primirea notificării de către Client, iar amendamentele la Termenii Acordului intră în vigoare în termen de 60 (șaizeci) de zile de la publicarea notificării pe site-ul Sistemului, sau au fost trimise Clientului prin e-mail sau prin orice alt mijloc care a fost indicat de către Client în timpul înregistrării (mesaj postal sau SMS cu un link către pagina web respectivă). Informațiile privind modificările aduse Termenilor din acord sunt publicate suplimentar pe site-ul web al sistemului.

10.4. Perioada de preaviz de 60 (şaizeci) de zile nu se aplică, iar notificările sunt transmise conform procedurii prevăzute la Clauza 10.1 din Contract, dacă:

10.4.1. termenii Acordului sunt modificați din cauza modificărilor cerințelor obligatorii ale legislației;

10.4.2. Tarifele serviciilor sunt reduse sau termenii potriviți pentru clienți sunt stabiliți în alte moduri;

10.4.3. apare un nou serviciu sau o parte a unui serviciu, care poate fi utilizat sau nu de Client, la alegerea sa.

10.5. Modificări ne-esențiale ale Acordului sunt corecțiile de stil și gramatică, parafrazarea și mutarea unei propoziții, a unei clauze sau a unei secțiuni din Acord pentru o mai bună înțelegere, furnizarea de exemple pentru articole și alte modificări care nu reduc sau limitează drepturile Clientului și nu sporesc răspunderea Clientului sau nu îi agravează situația.

10.6. Clientul se obligă să-și verifice periodic e-mail-ul și alte instrumente pentru primirea notificărilor indicate în cont, precum și pe site-urile Web ale Sistemului, adică cel puțin o zi lucrătoare, pentru a observa notificările privind modificările aduse Acordul în timp util.

10.7. Toate notificările Părților vor fi trimise în limba acceptată sau în limba în care a fost prezentat Acordul scris Clientului, pentru a se familiariza.

10.8. Clientul se obligă să publice în Profilul său și, în cazul modificărilor, să actualizeze imediat datele de contact (număr de telefon, adresa de e-mail și adresa poștală) pe care Paysera le-ar putea folosi pentru a contacta urgent Clientul sau reprezentanții Clientului. În cazul în care Clientul nu actualizează datele de contact din Contul său, toate consecințele care decurg din eșecul Paysera de a trimite notificări către Client, vor reveni Clientului.

10.9. Pentru a proteja fondurile Clientului împotriva posibilelor acțiuni ilegale ale unor terțe persoane, Clientul se angajează să informeze imediat Paysera în scris despre furtul sau pierderea documentelor sale de identitate.

10.10. Pentru toate problemele legate de Sistem și de executarea Acordului, Clientul poate primi suport trimițând întrebarea sa la adresa de e-mail specificată pe site-ul web Paysera, sunând la numărul de telefon al Suportului pentru clienți sau completând o solicitare în Cont. Notificările Clientului legate de acest Acord sunt trimise la adresa de e-mail specificată pe site-ul web Paysera sau la adresa Paysera specificată în Acord. Toate notificările trebuie trimise către Paysera, indiferent de cine este furnizorul direct al Serviciilor Paysera definite în acest acord.

10.11. Paysera va informa Clientul în prealabil, în conformitate cu procedura stabilită în Clauza 10.1 a Acordului, despre defecțiunile tehnice cunoscute și posibile ale Sistemului și ale sistemelor sau echipamentelor terților pe care Paysera le utilizează pentru furnizarea de servicii, care afectează furnizarea. a serviciilor Paysera.

10.12. Paysera poate schimba soluția pentru integrarea tehnică a serviciilor fără constrângere și în orice moment. Notificarea cu privire la orice modificări care necesită corecții în software-ul Clientului trebuie trimisă cu cel puțin 90 (nouăzeci) de zile în avans. Modificările, solicitate din partea Clientului, vor fi efectuate pe cheltuiala Clientului.

10.13. Părțile se vor informa imediat reciproc despre orice circumstanțe semnificative pentru executarea Acordului. Clientul trebuie să prezinte documentele care confirmă astfel de circumstanțe (de exemplu modificări ale numelui, prenumelui, semnăturii, adresei, numărului de telefon, altor date de contact, documentului personal sau persoanelor care au dreptul de a gestiona fonduri pe Cont, inițierea procedurii de faliment împotriva Clientului, etc), indiferent dacă aceste informații au fost deja transferate în registrele publice sau nu.

10.14. Paysera are dreptul de a solicita traducerea documentelor încheiate în străinătate, legalizate și confirmate cu Apostila, cu excepția cazului în care actele juridice prevăd altfel.

10.15. Toate costurile pentru încheierea, depunerea, confirmarea și traducerea documentelor furnizate către Paysera revin Clientului.

10.16. Clientul are dreptul de a consulta în orice moment modificările valabile ale Acordului, Suplimentelor și Prețurilor pe site-ul web Paysera.

11. Modificări ale Acordului

 

11.1. Paysera are dreptul să modifice în mod unilateral și (sau) să suplimenteze condițiile din Acord, urmând procedura de notificare prevăzută in articolul 10 din prezentul Acord.

11.2. Clientul nu are dreptul să modifice unilateral și (sau) să modifice condițiile Acordului.

11.3. Clientul poate fi de acord cu modificările sau le poate respinge informând Paysera înainte de data propusă de intrare în vigoare a modificărilor. În cazul în care Clientul nu anunță acordul/dezacordul cu modificările înainte de data intrării în vigoare a modificărilor propuse, se consideră că Clientul este de acord cu modificările aduse termenilor Acordului și modificările intră în vigoare la data de data specificată de intrare în vigoare. În cazul în care Clientul notifică că nu este de acord cu modificările propuse la Acord, el reziliază Contractul în conformitate cu procedura prevăzută în clauza 12.12 din Contract, iar pentru perioada prevăzută de 30 (treizeci) de zile calendaristice, termenul valabil termenii Acordului continuă să se aplice acestuia

11.4. Suplimentele la Acord se modifică în conformitate cu procedura stabilită în respectivul Supliment. În cazul în care nu se prevede nicio procedură de modificare în Supliment, se aplică procedura de modificare și notificare cu privire la modificările prevăzute în prezentul Acord.

11.5. Părțile pot conveni asupra unor condiții suplimentare care nu sunt prevăzute în Acord sau Suplimente sau alte condiții care nu sunt menționate în Acord sau Supliment, printr-un acord scris separat. Un astfel de acord va deveni parte integrantă a Acordului. La cererea Clientului, Paysera va pregăti un proiect de acord și va fi trimis Clientului prin fax sau e-mail (acordul poate fi încheiat și sub forma unei declarații). Dacă Clientul este de acord cu proiectul furnizat, Clientul va semna proiectul și va trimite o copie scanată a documentului către Paysera prin fax sau e-mail. Paysera are dreptul de a cere Clientului să trimită acordul prin poștă cu semnătura originală a Clientului. Un astfel de acord va intra în vigoare după ce acordul semnat a fost trimis către Paysera, adică semnătura lui Paysera pe acord nu este necesară și Paysera nu este obligată să trimită contractul semnat înapoi Clientului.

12. Suspendarea furnizării de Servicii. Rezilierea Acordului (Stergerea Profilului)

 

12.1. Paysera, la discreția sa și luând în considerare situația specifică, acordând prioritate executării actelor juridice aplicate activității Paysera și intereselor Clientului, are dreptul de a aplica unilateral și fără o notificare prealabilă una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

12.1.1. să suspendarea executarea unuia sau mai multor Ordine de plată;

12.1.2. să suspende furnizarea către Client a tuturor serviciilor sau a unei părți a acestora;

12.1.3. să limiteze accesul Clientului la Profil;

12.1.4. să rețină fondurile Clientului care fac obiectul unui litigiu;

12.1.5. să blocheze Contul (adică să suspende total sau parțial operațiunile de plată din cont) și / sau Instrumentul de plată (adică să interzică total sau parțial utilizarea instrumentului de plată);

12.1.6. să refuze să furnizeze servicii;

12.1.7. să returneze fondurile poprite din Contul Clientului către expeditorul principal de fonduri.

12.2. Măsurile indicate în clauzele 12.1.1-12.1.7 din Acord pot fi aplicate numai în următoarele cazuri excepționale:

12.2.1. în cazul în care Clientul încalcă în mod esențial Acordul sau Suplimentele sale, sau există o amenințare reală de încălcare esențială a Acordului sau a Suplimentelor sale de către Client;

12.2.2. dacă activitățile Clientului care utilizează Contul Paysera au un potențial de a aduce atingere reputației de afaceri a Paysera;

12.2.3. în cazul în care Clientul nu reușește să finalizeze procedurile de identificare necesare sau să transmită informații solicitate de Paysera, sau Clientul furnizează informații care nu sunt conforme cu cerințele prevăzute de legislație sau Paysera sau există îndoieli cu privire la veridicitatea și autenticitatea documentelor transmise către Paysera, de asemenea, dacă Paysera are suspiciunea rezonabilă că Clientul nu respectă cerințele prevăzute la articolul 9 din Acord;

12.2.4. dacă din cauza prestării în continuare a serviciilor și activității Clientului, interesele justificate ale terților pot fi lezate;

12.2.5. dacă din motive justificate în mod obiectiv, legate de siguranța banilor din Cont și / sau din Instrumentul de plată, este suspectată utilizarea neautorizată sau frauduloasă a banilor din Cont și / sau a Instrumentul de plată;

12.2.6. dacă Paysera află despre furtul sau pierderea Instrumentului de plată, suspectează sau constată cumpărarea ilegală sau utilizarea neautorizată a Instrumentului de plată, de asemenea în cazul unor fapte sau suspiciuni privind caracteristicile datelor de siguranță personalizate ale Instrumentului de plată (inclusiv instrumentele de confirmare a identității) au devenit cunoscute sau pot fi folosite de terțe persoane, Paysera are suspiciuni rezonabile că fondurile sau instrumentul de plată pot fi utilizate ilegal de către terți sau Contul și Instrumentul de plată pot fi folosite pentru activități ilegale;

12.2.7. dacă Paysera primește informații justificate despre decesul Clientului, sau cazul de faliment al persoanei fizice;

12.2.8. în cazurile specificate de legislație;

12.2.9. în alte cazuri prevăzute în Acord sau în Suplimentele acestuia.

12.3. Măsura specificată în clauza 12.1.7 a Acordului poate fi aplicată Clientului în cazul în care Paysera are suspiciuni rezonabile asupra Clientul ca este angajat în activități frauduloase. În acest caz, la început sunt înghețate fondurile plătitorilor primari din Contul Clientului și, în cazul în care Clientul nu efectuează acțiunile necesare (să completeze o procedură de identificare suplimentară, să furnizeze documentele solicitate) sau să furnizeze o explicație motivată intr-o perioadă specificată de timp, fondurile înghețate pot fi returnate plătitorilor primari. Această măsură se aplică, de asemenea, în cazurile în care Paysera dispune de un ordin de executare a legii pentru returnarea fondurilor blocate catre plătitorul principal.

12.4. Scopul limitărilor prevăzute în clauza 12.1. din Acord este de a proteja Paysera, alte terțe persoane și Clientul de eventualele sancțiuni financiare, pierderi și alte consecințe negative.

12.5. Paysera va informa Clientul despre măsurile indicate în clauza 12.1. imediat (într-o oră). Dacă există posibilitatea de a restitui fondurile Clientului, acesta va fi informat în termen de 2 (două) zile lucrătoare din momentul suspendării prestării serviciilor, cu excepția cazurilor în care furnizarea acestor informații ar diminua măsurile de siguranță sau este interzisă de actele juridice.

12.6. În cazul în care există o suspiciune rezonabilă că spălarea banilor, finanțarea terorismului sau altă activitate infracțională este executată prin intermediul Clientului sau al Contului Clientului, Paysera are dreptul să suspende parțial sau total furnizarea serviciilor către Client pentru o perioadă de 30 (treizeci) de zile, cu dreptul de a se prelungi de nenumărate ori până când acuzațiile sunt retrase sau confirmate integral.

12.7. În cazul în care Paysera suspectează în mod rezonabil că atacuri ale hacker-ilor au loc asupra Contului sau Profilului Paysera personal al Clientului, Paysera are dreptul să suspende parțial sau total furnizarea de servicii către Client fără notificare prealabilă. În acest caz, Paysera va informa Clientul cu privire la suspendare, și va furniza informații suplimentare cu privire la acțiunile ce trebuie îndeplinite de către Client pentru a relua furnizarea de servicii către Client.

12.8. Paysera anulează blocarea Contului și (sau) Instrumentului de plată (sau îl înlocuiește cu un nou Instrument de plată) atunci când cauzele blocării Contului și (sau) Instrumentul de plată încetează să existe.

12.9. Contul și/sau Instrumentul de plată pot fi blocate la inițiativa Clientului dacă acesta va înainta o cerere corespunzătoare către Paysera și va informa Paysera că instrumentul de plată al Clientului a fost furat sau pierdut, sau că fondurile de pe Cont și /sau instrumentele de plată sunt utilizate sau pot fi utilizate ilegal. Paysera are dreptul de a solicita Clientului să confirme mai târziu cererea prezentată oral de a bloca Contul și (sau) Instrumentul de plată în scris sau într-un alt mod acceptabil pentru Paysera. În cazul în care contul și instrumentul de plată au fost blocate la inițiativa Clientului, Paysera are dreptul de anulare a blocajului numai după primirea unei solicitări scrise din partea Clientului sau prin aplicarea altor proceduri de identificare a Clientului, cu excepția cazului în care acordul prevede altfel. Paysera are dreptul să înlocuiască instrumentul de Plată blocat cu unul nou.

12.10. Paysera nu este răspunzătoare pentru pierderile suferite de Client din cauza suspendării furnizării serviciului, a blocării Contului și a Instrumentului de Plată sau a altor acțiuni, dacă aceste acțiuni au fost efectuate în conformitate cu procedurile prevăzute în Acord sau în Suplimentele sale, și în circumstanțe și pe baza specificată în documentele menționate.

12.11. În conformitate cu procedura prevăzută de lege, Paysera are dreptul de a retine banii din operațiunea de plată timp de până la 10 (zece) zile lucrătoare, sau pentru o perioadă mai lungă de timp prevăzută de lege, de Acord sau de Suplimentul acestuia.

12.12. Clientul are dreptul să rezilieze Acordul în mod unilateral fără a face apel la instanță, notificând în scris Paysera în scris cu 30 (treizeci) de zile calendaristice în avans. În cazul în care Clientul reziliază Acordul, banii electronici emiși sunt returnați Clientului prin metoda aleasă (indicată în Contract) în conformitate cu limitele Transferurilor de Plăți specificate în prezentul Acord.

12.13. Paysera are dreptul de a rezilia unilateral Contractul și Suplimentele acestuia, și să refuze să furnizeze servicii fără a preciza motivul, notificând Clientul cu 60 (șaizeci) de zile în avans prin mijloacele prevăzute în Articolul 10 a prezentului Acord. Paysera are, de asemenea, dreptul de a rezilia unilateral Acordul și Suplimentele acestuia, și să refuze să furnizeze servicii din motivele menționate în clauza 12.2. din prezentul Acord, prin notificarea Clientului cu 30 (treizeci) de zile in avans prin mijloacele prevazute in Articolul 10 a prezentului Acord. În cazurile în care se dovedește că Clientul comite o activitate criminală și / sau ilegală folosind Contul, Paysera are dreptul de a rezilia Acordul cu o notificare de 5 zile

12.14. În cazul rezilierii Acordului, Paysera deduce din Contul Clientului sumele de bani plătibile pentru serviciile Paysera furnizate Clientului, de asemenea, amenzi, pierderi, pierderi și alte sume plătite terților sau statului, pe care Paysera le-a dat din culpa Clientului. În cazul în care suma pe contul Paysera (sau Conturile) Clientului este insuficientă, Clientul se obligă să transfere sumele furnizate în contul Paysera în decurs de 3 (trei) zile lucrătoare, acoperind toate sumele indicate în prezenta clauză. În cazul în care Paysera recuperează o parte din sumele plătite unor terțe părți, Paysera se obligă să restituie in cel mai scurt timp sumele recuperate Clientului.

12.15. Încetarea Acordului General nu exclude Clientul de la executarea corespunzătoare a tuturor datoriilor către Paysera care au fost aplicabile Clientului înainte de încetare.

12.16. După terminarea Acordului dintre Paysera și Client, Clientul va alege un mijloc de răscumpărare a banilor electronici din Contul Clientului. În cazul în care nivelul de identificare al Clientului nu respectă nivelul necesar pentru răscumpărarea tuturor banilor electronici, Clientul va alege un alt nivel de identificare și va efectua acțiunile necesare pentru a schimba nivelul de identificare. Clientul este de acord să efectueze acțiuni necesare pentru răscumpărarea monedei electronice și înțelege că, prin astfel de mijloace, Paysera are drept scop reducerea riscului de fraudă și urmărește respectarea normelor privind spălarea banilor și alte cerințe legale.

12.17. În cazul în care, după încheierea Acordului dintre Paysera și Client, Clientul nu alege un mijloc de rambursare a monedei electronice și (sau) nu finalizeaza o procedură suplimentară de identificare pentru majorarea limitelor, Paysera poate (dar nu este obligată) să răscumpere banii electronici ai Clientului prin mijloacele de răscumpărare a banilor electronici, disponibile la momentul rambursării.
13. Transfer de cont Paysera

13.1. Un Client care dorește transferul Contului său către un alt furnizor de servicii de plată, trebuie să trimită o cerere corespunzătoare. Solicitarea Clientului de a transfera Contul către un alt furnizor de servicii de plată trebuie să îndeplinească cerințele statului în care compania Paysera care a înregistrat Clientul este licențiată și/sau cerințele stabilite de legislația Uniunii Europene.

13.2. În cazuri excepționale, Paysera poate transfera Contul Clientului de la o companie Paysera licențiată care a înregistrat Clientul către o altă companie Paysera licențiată. Transferurile de cont în astfel de cazuri sunt efectuate fără consimțământul separat al Clientului și fără aplicarea procedurii de notificare prealabilă a Clientului specificată în Capitolul 10 al Contractului.

13.3. Transferul de cont este efectuat de Paysera gratuit în cazurile specificate în clauzele 13.1 - 13.2 din Acord.

14. Confidențialitatea și protecția datelor

 

14.1. Părțile se angajează să păstreze secrete informațiile tehnice și comerciale reciproce, cu excepția informațiilor disponibile publicului care le-au devenit cunoscute în timpul executării prezentului Acord, și să nu le transfere terților fără acordul scris al celeilalte părți sau al reprezentanților săi legali.

14.2. Clientul este de acord ca Paysera să-i administreze datele personale cu scopul de a furniza servicii Clientului și de a executa alte responsabilități în temeiul prezentului Acord. Părțile garantează securitatea datelor personale primite în timpul executării prezentului Acord. Datele personale sunt utilizate în măsura necesară pentru a executa prezentul Acord. Datele personale menționate mai sus nu pot fi divulgate unor terțe părți fără consimțământul privind aceste date, cu excepția cazurilor prevăzute de lege sau de prezentul Acord.

14.3. Chestiunile privind păstrarea și protecția datelor cu caracter personal sunt, de asemenea, reglementate de Suplimentul la Acord numit Politica de confidentialitate, pe care Clientul a parcurs-o și se obligă să o respecte.

14.4. Clientul se obligă să protejeze și să nu dezvăluie parole create de acesta sau care i-au fost furnizate în baza prezentului Acord, sau alte elemente de securitate personalizate ale instrumentelor de plată către terțe persoane, și să nu permită altor persoane să utilizeze servicii sub numele al Clientului. În cazul în care Clientul nu și-a respectat această obligație și (sau) ar putea, dar nu l-au împiedicat și (sau) să efectueze astfel de acțiuni în scop sau din neglijență proprie, Clientul își asumă integral pierderile și se angajează să ramburseze pierderile altor persoane datorate acțiunilor indicate de Client sau incapacității sale de a acționa.

14.5. În cazul pierderii unei Parole a Profilului sau a altor Parole de către Client, sau Parola / Parolele sunt dezvăluite nu din vina Clientului sau a Paysera, sau în cazul în care a avut loc o amenințare reală sau poate apărea pe Profilul Clientui, acesta se obligă să schimbe imediat parolele sau, în cazul în care Clientul nu are posibilitatea să facă acest lucru, notifică imediat Paysera (nu mai târziu de o zi calendaristică) prin mijloacele indicate în secțiunea 10. Paysera nu este răspunzătore pentru consecințele care au apărut din cauza eșecului notificării.

14.6. După ce Paysera primește notificarea de la Client, așa cum este indicat în clauza 13.5, Paysera va suspenda imediat accesul la Profilul Clientului și furnizarea serviciilor Paysera până când va fi furnizată sau creată o nouă parolă pentru Client.

14.7. Paysera atrage atenția Clientului asupra faptului că e-mailul conectat la contul Paysera și alte instrumente (de exemplu, numărul de telefon mobil) care, la alegerea Clientului, sunt legate de contul său Paysera, sunt utilizate ca instrumente de comunicare sau identificare a Clientului, prin urmare, aceste instrumente și conectările la acestea vor fi protejate de către Client. Clientul este pe deplin responsabil pentru siguranța parolelor sale de e-mail și a tuturor celorlalte instrumente folosite de el și parolele sale de conectare. Parolele sunt informații secrete, și Clientul este responsabil pentru divulgarea acestora și pentru toate operațiunile efectuate după ce Parola utilizată de Client pentru un cont relevant sau pentru un alt instrument de plată este introdusă. Paysera recomandă să se memoreze parolele, și să nu fie scrise sau să afișate în instrumentele în care pot fi văzute de alte persoane.

14.8. Paysera are dreptul de a transmite toate informațiile importante cu privire la Client și activitatea sa către alte instituții de aplicare a legii, autoritățile statului (Inspectoratul Fiscal de Stat (VMI), Fondul de Asigurări Sociale (SODRA)) și alte instituții financiare, dacă este determinată de legislație, și pentru a identifica dacă prezentul Acord și legislația relevantă nu au fost sau nu vor fi încălcate.

14.9. Clientul acordă Paysera dreptul de a întreprinde măsuri necesare, inclusiv, dar fără a se limita la, trimiterea cererilor către terțe persoane direct sau prin terțe părți pentru a determina identitatea Clientului și acuratețea altor date prezentate de Client.

14.10. Paysera subliniază că, în toate cazurile, Paysera operează numai ca prestator de servicii pentru Client, și nu furnizează sau oferă nici un serviciu Beneficiarului până când acesta nu devine Client al Paysera.

14.11. Paysera are dreptul de a înregistra convorbiri telefonice cu Clientul. Părțile sunt de acord asupra conversațiilor telefonice și mesajele transmise prin poștă, e-mail și alte instrumente de telecomunicații, ca pot fi considerate probe în soluționarea litigiilor dintre părți. Prin prezentul Acord, Clientul confirmă că înțelege și este de acord cu privire la înregistrarea convorbirilor telefonice de către Paysera cu Clientul sau cu reprezentanții săi. De asemenea, Clientul are dreptul să înregistreze și să stocheze convorbiri telefonice și alte corespondențe.

14.12. Clientul este de acord că numărul Contului și datele personale necesare pentru transferul de plată pot fi detectate și afișate unui alt utilizator Paysera care intenționează să efectueze un transfer de plată către Client în cazul în care un alt utilizator Paysera introduce un identificator confirmat al Clientului (nume, numele de familie, contul bancar, adresa de e-mail).

14.13. În baza consimțământului Clientului, datele Clientului pot fi transmise și instituțiilor de servicii de inițiere a plăților sau de informații privind contul. Paysera poate refuza furnizarea unui furnizor de servicii de informații de cont sau a unui furnizor de servicii de inițiere a plăților cu acces la Contul Clientului pe baza unor motive obiective și motivate în mod corespunzător legate de accesul neautorizat sau nedrept la Cont, obținut de acel furnizor de servicii de informații de cont sau de serviciul de inițiere a plăților furnizor, inclusiv inițierea neautorizată sau inechitabilă a tranzacției de plată. În astfel de cazuri, Paysera va informa Clientul cu privire la refuzul de a acorda acces la Cont și va indica motivele acestei acțiuni. Aceste informații trebuie furnizate Clientului înainte de a refuza accesul la Cont, dacă este posibil, și nu mai târziu de momentul refuzului de a-l acorda, cu excepția cazului în care furnizarea unor astfel de informații ar putea slăbi măsurile de siguranță sau a fost interzisă de legislație.

14.14. Pentru a proteja interesele legitime ale Paysera, datele Clientului pot fi transferate către mijloace de informare publică atunci când Clientul aplică aceste mijloace fără a utiliza remediile prevăzute în Clauza 16.6 din Acord și atunci când informațiile despre disputa sunt furnizate publicului. mijloacele de informare nu corespund informațiilor disponibile pentru Paysera și dăunează reputației de afaceri a Paysera.

15. Răspunderea Părților

 

15.1. Fiecare Parte este răspunzătoare pentru toate amenzile și alte pierderi pe care cealaltă Parte le provoacă din cauza încălcării Acordului, de către Partea vinovată. Partea vinovată se angajează să ramburseze daunele directe suportate datorită acestei răspunderi, părții afectate. În toate cazurile, răspunderea Paysera, în cadrul Acordului, este limitată de următoarele prevederi:

15.1.1. Paysera este răspunzătoare doar pentru daunele directe cauzate de încălcarea directă și esențială a Acordului făcut de Paysera și numai pentru prejudiciile care ar fi putut fi prevăzute de către Paysera, în momentul încălcării Acordului;

15.1.2. suma de despăgubire pentru pagubele cauzate de încălcarea Acordului de către Paysera nu va depăși media comisioanelor pentru ultimele 3 (trei) luni, plătite de Client catre Paysera, pentru serviciile prestate. Această restricție se aplică pentru suma totală a tuturor încălcărilor din lună. În cazul în care nu se poate calcula media de 3 (trei) luni, compensația nu poate depăși 2000 EUR (două mii de euro);

15.1.3. în toate cazurile, Paysera nu va fi răspunzătoare pentru neincasarea profitului și a veniturilor de către Client, pierderea reputației Clientului, pierderea sau neîndeplinirea activității Clientului și daune indirecte;

15.1.4. limitările de răspundere ale Paysera nu se vor aplica dacă aceste limitări sunt interzise de legea aplicabilă.

15.2. Paysera nu garantează funcționarea neîntreruptă a Sistemului, deoarece funcționarea Sistemului poate fi influențată de mai mulți factori care nu sunt sub controlul Paysera. Paysera va depune toate eforturile pentru a asigura funcționarea cât mai fluentă a Sistemului; cu toate acestea, Paysera nu va fi răspunzătoare pentru consecințele care decurg din tulburările de funcționare a Sistemului, dacă astfel de tulburări nu apar din cauza vina Paysera.

15.3. Sistemul poate fi inactiv din motive aflate sub controlul Paysera, iar Paysera nu va oferi nicio compensație în cazul în care sistemul a fost accesibil pentru mai mult de 99% (nouăzeci și nouă la sută) din timp, calculând media a cel puțin 3 (trei) luni.

15.4. Cazurile în care Paysera limitează temporar accesul la Sistem, dar nu mai mult de 24 (douăzeci și patru) de ore, datorită lucrărilor de reparare, dezvoltare și a altor cazuri similare și dacă Paysera informează Clientul despre astfel de cazuri cu cel puțin 2 calendaristice în avans, nu vor fi considerate tulburări de funcționare a Sistemului.

15.5. Paysera nu este răspunzătoare pentru:

15.5.1. retragerea și transferul de bani din contul Paysera și pentru alte operațiuni de plată cu bani din Contul Clientului Paysera, în cazul în care Clientul nu și-a protejat parolele și instrumentele de identificare, și au devenit cunoscute altor persoane, cat si pentru acțiunile si operațiunile unor terțe persoane efectuate cu ajutorul documentelor contrafăcute și / sau ilegale sau a datelor primite ilegal;

15.5.2. erori și tranzacții târzii sau ratate de către bănci, sistemele de plăți și alte terțe persoane;

15.5.3. consecințele apărute ca urmare a perturbării îndeplinirii oricăror obligații ale Paysera, cauzate de o terță parte care nu este controlată de Paysera;

15.5.4. consecințele care apar după ce Paysera anulează în mod legal Acordul sau limitează accesul Clientului la Cont, sau după o limitare rezonabilă sau rezilierea furnizării unei părți a Serviciilor;

15.5.5. pentru bunurile și serviciile achiziționate utilizând contul Paysera și, de asemenea, pentru terța-parte, care primește plăți din contul Paysera, dar care nu respectă termenii oricărui acord;

15.5.6. pentru neîndeplinirea propriilor obligații contractuale și a daunelor, în cazul în care a fost cauzată de îndeplinirea de către Paysera a îndatoririlor stabilite de lege.

15.6. Clientul asigură că toate acțiunile Clientului legate de executarea Acordului vor fi conforme cu legea aplicabilă.

15.7. Clientul este pe deplin răspunzător pentru corectitudinea datelor, a comenzilor și a documentelor transmise către Paysera.

15.8. În cazul în care Paysera cunoaște o tranzacție de plată neautorizată, Paysera va returna Clientului suma tranzacției de plată neautorizate și, dacă este cazul, va restabili soldul Contului, din care s-a debitat suma, la punctul anterior tranzacției neautorizate, cu excepția cazurilor în care Paysera are motive de a suspecta o activitate frauduloasă și raportează aceste motive autorității de supraveghere.

15.9. Dacă Utilizatorul refuză confirmarea unei tranzacții de plată care a fost autorizată sau afirmă că Ordinul de plată a fost executat în mod necorespunzător, Paysera este obligată să demonstreze că autenticitatea Tranzacției de plată a fost confirmată, a fost înregistrată corect și înregistrată în conturi și nu a fost afectat de niciun fel de probleme tehnice sau de altă natură.

15.10. Utilizatorul poate suporta toate pierderile apărute din cauza unor tranzacții de plată neautorizate în valoare de până la 50 (cincizeci de euro), dacă aceste pierderi au fost suportate din cauza: utilizărea unui Instrument de plată pierdut sau furat sau deturnarea ilegală a unui instrument de plată.

15.11. În cazul în care clientul nu este Utilizator sau Tranzacția de plată este executată în moneda unei țări membre către / dintr-o țară străină sau în moneda unei țări străine, Clientul suportă toate pierderile suferite, din motivele prevăzute în clauza 14.10.

15.12. Clientul suportă toate pierderile survenite ca urmare a operațiunilor de plată neautorizate, în cazul în care Clientul le-a suportat acționând în mod necinstit, din cauza neglijenței sale grave sau prin neîndeplinirea intenționată a uneia sau mai multora dintre obligațiile Clientului menționate mai jos:

15.12.1. nerespectarea regulilor care reglementează emiterea și utilizarea instrumentului de plată prevăzut în prezentul Acord sau în Suplimentul său, atunci când utilizează instrumentul de plată;

15.12.2. în cazul în care Clientul constată pierderi, furt, achiziții ilegale sau utilizarea neautorizată a Instrumentului de plată, și fapte și suspiciuni că elementele de securitate personalizate ale instrumentelor sale de plată au devenit cunoscute sau pot fi folosite de terți, notifică imediat Paysera, sau subiectul indicat de Paysera, cu respectarea regulilor care reglementează emiterea și utilizarea instrumentului de plată, prevăzute în prezentul Acord și în Suplimentele acestuia;

15.12.3. nu a întreprins toate măsurile posibile pentru a proteja caracteristicile personalizate ale datelor de securitate ale instrumentului de plată, după ce instrumentul de plată a fost emis.

15.13. După ce Clientul prezintă o notificare, conform Articolului 13.5., cu o cerere de blocare a instrumentului de plată, Paysera va suporta pierderile Clientului datorate instrumentului de plată pierdut, furat sau dobândit ilegal, cu excepția cazurilor de rea voință a Clientului. Dispozițiile acestei clauze sunt aplicate numai Utilizatorului.

15.14. În cazul în care Paysera nu asigură posibilitatea de a notifica imediat despre un instrument de plată pierdut, furat sau deturnat ilegal, si, de asemenea, în cazurile în care Paysera nu necesită o autentificare mai sigură, Paysera suportă pierderile suferite ca urmare a utilizării neautorizate a instrumentului de plată, cu excepția cazurilor de rea voință a Clientului. Dispozițiile acestei clauze sunt aplicate numai Utilizatorului.

15.15. Clientul va verifica informațiile despre Tranzacțiile de plată efectuate în Cont cel puțin o dată pe lună și va notifica Paysera despre Tranzacțiile de plată neautorizate sau executate necorespunzător, de asemenea despre orice alte erori, inconsecvențe sau inexactități din Extrase. Notificarea se depune în cel mult 60 (șaizeci) de zile calendaristice după ziua în care Paysera, conform Clientului, a efectuat Tranzacția de plată neautorizată sau a efectuat operațiunea de plată în mod necorespunzător. Utilizatorul va notifica Paysera despre o Tranzacție de plată neautorizată sau executată în mod necorespunzător într-o valută a unei țări membre către țara UE în scris, în cel mult 13 (treisprezece) luni după ziua debitării banilor din contul de plată. Dacă Clientul nu prezintă notificările specificate în termenul indicat, se consideră că Clientul a acceptat necondiționat Tranzacțiile de plată care au fost executate pe contul de plată. Clientul va transmite catre Paysera orice informații despre autentificări ilegale la Profil sau alte acțiuni ilegale legate de Cont și va lua toate măsurile rezonabile indicate de Paysera pentru a ajuta la investigarea acțiunilor ilegale.

15.16. Partea este scutită de răspunderea pentru neîndeplinirea Acordului dacă Partea dovedește că Acordul nu a fost executat din cauza unor circumstanțe de forță majoră, dovedite în conformitate cu procedura stabilită de lege. Clientul va notifica Paysera despre situații de forță majoră care împiedică executarea Acordului, în scris ,în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data apariției unor astfel de circumstanțe. Paysera va notifica Clientul despre circumstanțele de forță majoră prin e-mail sau prin site-urile Web ale Sistemului.

16. Soluționarea litigiilor dintre Client și Paysera, Procedura de depunere a reclamațiilor

 

16.1. Paysera are drept scop soluționarea amiabilă a tuturor disputelor cu Clientul, prompt și în condiții acceptabile pentru Părți; astfel, în caz de litigiu, Clienții sunt încurajați să se adreseze, în primul rând, direct către Paysera. Litigiile sunt rezolvate prin negociere.

16.2. Clientul poate depune orice reclamație sau plângere privind serviciile de plată ale Paysera prin trimiterea unei notificări prin e-mail, prin apelarea Centrului de asistență pentru Clienți, sau prin trimiterea unei notificări prin intermediul Profilului.

16.3. Plângerea trebuie să conțină o referire la circumstanțele și documentele care au servit drept bază pentru reclamație. În cazul în care Clientul își întemeiază plângerea pe documente pe care Paysera nu le posedă, Clientul va depune și aceste documente sau copii ale acestora.

16.4. Paysera va examina o reclamație sau o plângere în scris a Clientului în cel mult 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data primirii cererii, și va furniza Clientului un răspuns detaliat, motivat, și bazat pe documente. În cazuri excepționale, atunci când Paysera nu este în măsură să ofere un răspuns din motive care nu țin de controlul companiei, Paysera va furniza Clientului un răspuns nefinalizat, indicând motivul întârzierii și termenul limită pentru depunerea unui răspuns final. Termenul limită pentru furnizarea unui răspuns final nu va depăși 35 (treizeci și cinci) zile lucrătoare. Clientul va primi un răspuns prin mijloacele specificate în clauza 10.1 a Acordului, cu excepția cazului în care Clientul solicită ca răspunsul la cererea sau reclamația să fie furnizat prin alte mijloace.

16.5. Analiza plângerilor Clientului de către Paysera este gratuită.

16.6. În cazul în care Clientul nu este mulțumit de decizia Luată de Paysera, Clientul are dreptul să folosească alte căi de atac pentru a-și proteja drepturile, si:

16.6.1. pot depune o cerere către autoritatea de supraveghere conform Procedurii stabilite de autoritatea de supraveghere;

16.6.2. își protejează drepturile utilizatorului, adresându-se autorității de supraveghere ca instituție extrajudiciară de soluționare a litigiilor pentru consumatori conform Procedurii stabilite de autoritatea de supraveghere.

16.6.3. În cazul în care litigiul nu este soluționat pe cale amiabilă sau prin alte mijloace de soluționare extrajudiciară a litigiilor, litigiul va fi soluționat în instanță în conformitate cu sediul principal al Paysera, conform procedurii stabilite prin lege.

16.7. O procedură detaliată pentru depunerea și procesarea cererilor (reclamațiilor) clienților este, de asemenea, prevăzută în Regulile pentru depunerea și procesarea revendicărilor clienților (reclamații).

16.8. Acest acord, anexele sale, precum și relațiile care nu sunt reglementate de acordul părților sunt supuse legii țării în care compania Paysera care a înregistrat clientul este licențiată, inclusiv cazurile în care o instanță dintr-o altă țară este competentă să audieze un dispută între Client și Paysera

17. Dispoziții finale

 

17.1. Fiecare parte confirmă că deține toate permisiunile și licențele necesare conform legii aplicabile, necesare pentru executarea prezentului Acord.

17.2. Titlurile secțiunilor și articolelor din Acord sunt destinate exclusiv scopului convențional al Părților, și nu pot fi utilizate pentru interpretarea prevederilor prezentului Acord.

17.3. Părțile sunt răspunzătoare în mod independent fata de obligațiilor fiscale datorate Statului, și de alte subiecte pentru îndeplinirea tuturor obligațiilor fiscale. Paysera nu este răspunzătoare pentru executarea obligațiilor fiscale ale Clientului, calcularea sau transferarea impozitelor aplicate Clientului.

17.4. În toate cazurile, Paysera acționează ca o parte independentă a Acordului care nu controlează sau nu își asumă răspunderea pentru produsele și serviciile care sunt plătite pentru utilizarea serviciilor Paysera. Paysera nu își asumă răspunderea ca vânzătorul, cumpărătorul, sau o altă parte va îndeplini condițiile unui contract încheiat cu Clientul.

17.5. Clientul nu are dreptul să-și atribuie drepturile și obligațiile care decurg din acest Acord unor terțe părți fără acordul prealabil scris al Paysera. Paysera își rezervă dreptul de a-și transfera în orice moment drepturile și obligațiile care decurg din acest Acord către terți, fără consimțământul Clientului, dacă acest transfer de drepturi și obligații nu contravine legislației.

17.6. În cazul în care o dispoziție a Acordului devine invalidă, alte dispoziții ale prezentului Acord rămân în vigoare.

17.7. Acordul intră în vigoare în conformitate clauzei 2.4 din prezentul Acord. Clientul poate salva textul Acordului în momentul înregistrării în Sistem.

17.8. Acest acord este furnizat în Sistem în mai multe limbi. Acordul aplicabil Clientului se încheie în limba în care Acordul a fost prezentat Clientului în momentul înregistrării în Sistem.

17.9. Legăturile la site-urile web menționate în Acord și Suplimentele care reglementează furnizarea de servicii separate fac parte integrantă din prezentul Acord și sunt aplicate Clientului din momentul în care acesta începe să utilizeze serviciul respectiv.17.10 Detalii despre companiile grupului Paysera:

„Paysera LT”, UAB, cod persoană juridică 300060819; Licența instituției de monedă electronică nr. 1, eliberată la 27 septembrie 2012 (eliberată de Banca Lituaniei). Autoritatea de supraveghere a „Paysera LT”, UAB este Banca Lituaniei, cod de identificare 188607684, adresa: Žirmūnų g. 151, LT-09128, Vilnius, Lituania, www.lb.lt/en. Datele despre „Paysera LT”, UAB sunt colectate și stocate în Registrul persoanelor juridice din Republica Lituania. Sunt furnizate date detaliate despre grupul corporativ Paysera, inclusiv adresele birourilor corporative și adresele de e-mail aici.

Paysera Kosova SH.P.K., cod persoană juridică 811301473; O instituție financiară nebancară cu licența de emitere de monedă electronică nr. IFJB/069, emisă de Banca Centrală a Kosovo la 8 iunie 2020. Date despre Paysera Kosova SH.P.K. sunt acumulate și stocate în Kosovo Business Registration Agency. Date detaliate despre Paysera Kosovo, inclusiv adresa biroului corporativ și adresele de e-mail, sunt furnizate aici. Autoritatea de supraveghere a Paysera Kosova SH.P.K. este Banca Centrală a Kosovo, cod de identificare 600104187, adresa: Rr. Garibaldi 33, Prishtina, 10000, Republica Kosovo https://bqk-kos.org/.
Paysera Albania SH.PK, cod companie M01608007N; Licența instituției de monedă electronică nr. 47, eliberată la 5 martie 2021; licența a fost eliberată de Banca Albaniei. Datele despre Paysera SH.PK sunt colectate și stocate în Registrul persoanelor juridice din Republica Albania. Informații mai detaliate despre Paysera Albania SH.PK, inclusiv adresa sediului social și adresele de e-mail, pot fi găsite aici. Autoritatea de supraveghere a Paysera Albania SH.PK este Banca Albaniei, adresa: Sheshi "Skënderbej" nr. 1, Tirana www.bankofalbania.org.

Paysera Bank Georgia JSC, cod persoană juridică 402204841; Licență bancară nr. 465, eliberată de Banca Națională a Georgiei la 17 noiembrie 2022. Datele despre Paysera Bank Georgia JSC sunt colectate și stocate la Registrul antreprenorilor și al persoanelor juridice neantreprenoriale (necomerciale) din Georgia. Sunt furnizate date detaliate despre Paysera Bank Georgia JSC, inclusiv adresa biroului corporativ și adresele de e-mail aici. Autoritatea de supraveghere a Paysera Bank Georgia JSC este Banca Națională a Georgiei, adresa: 1, Zviad Gamsakhurdia Embankment, 0114 Tbilisi, Georgia, https://www.nbg.gov.ge.