Opłaty za pobieranie płatności poprzez operatora

W każdym kraju obowiązują różne stawki taryfowe i podatki, działają różni operatorzy i używana jest różna waluta. Dlatego, obok każdego kraju wskazane oprocentowanie jest wyliczane od ceny bez VAT i w walucie wybranego kraju.

W zależności od generowanej przez projekt kwoty miesięcznego dochodu stosowane są różne stawki odsetkowe. Kwota jest wyliczana w zależności od pieniędzy wydanych przez użytkowników, ponieważ ta kwota nie zależy od otrzymywanego przez Ciebie dochodu. W tabeli są wskazane trzy poziomy wypłat odsetek. I - przy kwocie do 289,62 EUR, II - od 289,62 EUR  do 868,86 EUR, III - ponad 868,86 EUR

Wielkość stawki odsetkowej może nie zgadzać się z tabelą, jeżeli w umowie jest wskazana inna stawka.

Za wiadomości SMS, otrzymane poprzez oszustwo, pieniądze nie są wypłacane. Dlatego otrzymane wiadomości mogą być anulowane bez względu na okres przedawnienia i kraj. O działalności przestępczej zawsze powiadamiamy organy ścigania i Operatorów. 

Ceny za pobieranie opłat za pomocą wiadomości SMS nie są tak przyjazne, jak dla innych sposobów pobierania płatności dlatego, że większa część dochodu zostaje u operatorów sieci komórkowej, którzy pobierają z nas opłaty nie tylko za pomyślne płatności, ale też gdy nie otrzymują pieniędzy od klienta. Do ceny też przyczynia się duża ilość zapytań od klientów, a także obsługa krótkich numerów i innych rozwiązań technicznych.

Na dany moment połączone jest 42 krajów (aby zobaczyć warunki, kliknij na nazwę państwa):

Azja i Oceania 
(4 krajów)

Ameryka 
(1 kraj) 

Afryka 
(2 krajów)