Получаване на плащания чрез оператори (чрез SMS)

Тъй като в различните държави се прилагат различни данъци, различни са както операторите, така и валутата, за съответните държави се посочва процент след приспадане на ДДС и стойност в национална валута. 

В зависимост от месечната сума на натрупаните пари се прилага различен процент. Сумата се изчислява съобразно парите, похарчени от потребителите, тъй като тази сума не зависи от Вашия процент. Има три нива, посочени в таблици. I - когато сумата е по-малка от 289,62 EUR, II - между 289,62 EUR  и 868,86 EUR, III - над 868,86 EUR

Процентът може да бъде различен от този в таблицата по-долу, ако Вашето Споразумение за услуги предвижда друго. 

Ето защо полученото съобщение може да бъде отменено, независимо от лимитирания период и държава. Ние винаги информираме правоохранителните органи и операторите за престъпни действия. 

Таксите за получаване на плащания чрез SMS не са толкова изгодни, колкото за другите методи за получаване на плащания, тъй като по-голямата част от приходите са за мобилни оператори, които ни таксуват не само за успешни операции, но и когато не получават плащания от клиенти. В цената са включени и разходи за голям брой клиентски заявки, поддръжка на кратки номера и други технически решения.

Към момента ние покриваме 42 държави (кликнете върху името на държавата, за да прегледате условията и цените):

Америка 
(1 държава) 

Африка 
(2 държави)