Pdf
Atpakaļ uz sarakstu

Informācija atjaunināta: 16.05.2018.

Paysera Mobilās lietotnes izmantošanas noteikumi

Pamata termini

Vispārīgais Maksājumu veikšanas pakalpojumu līgums – līgums, kas tiek piemērots Paysera klientiem un pieejams šeit.

Paysera – kā norādīts Vispārīgajā Maksājumu veikšanas pakalpojumu līgumā.

Paysera Pakalpojumi – elektroniskās naudas izsniegšanas un atpirkšanas pakalpojums un citi Paysera sniegtie pakalpojumi.

Paysera Sistēma – elektroniskā maksājuma sistēma, kas pieejama www.paysera.lv, kurā personas var atvērt elektronisko naudas kontus un izmantot Paysera Pakalpojumus.

Paysera konts – virtuālais konts, kas Sistēmā atvērts Klienta vārdā un tiek izmantots, lai veiktu pārskaitījumus un citas Maksājumu operācijas.

Konts – reģistrēšanās datorsistēmā, kuras laikā tiek saglabāti reģistrētās personas dati, personai tiek piešķirts lietotājvārds un tiek noteiktas tās tiesības sistēmā.

Paysera tālruņa apstiprinājuma kods – vienreizējas izmantošanas ciparu kods Klienta mobilā tālruņa numura interfeisa un Paysera konta pārbaudei, kas tiek nosūtīts uz Klienta Paysera kontam piesaistīto tālruņa numuru.

Paysera Lietotne – mobilā programma Paysera konta pārvaldībai, kas uzstādīta un tiek izmantota mobilajās ierīcēs.

Tirdzniecības vieta – fiziska pakalpojumu sniegšanas vai preču tirdzniecības vieta, kurā preču pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs pieņem maksājumus par pārdotajām precēm un (vai) pakalpojumiem, izmantojot Paysera Lietotni, un Klients var samaksāt par iegādātajām precēm un (vai) pakalpojumiem, izmantojot Paysera Lietotni.

Paysera Lietotnes PIN kods – Klienta izveidots piecu ciparu kods, ar kura palīdzību Klients atslēdz savu Paysera Lietotni un turpina to lietot.

Tirgotāja identifikators – Tirdzniecības vietā izvietots QR kods (unikāls vizuālais kods) vai svītrkods, ko izmanto, lai noteiktu Tirdzniecības vietu vai konkrētu maksājumu un ļauj, atspoguļot informāciju par Klienta ar mobilo ierīci Tirdzniecības vietā pasūtīto preci vai pakalpojumu un tā cenu.

Konta papildināšana kods – unikāls QR kods vai svītru kodu, kuru Klients izmanto, lai papildinātu savu Paysera kontu ar naudas līdzekļiem.

Unikālais identifikators – tālruņa numurs, e-pasta adrese, konta numurs vai cita informācija, kuru var izmantot, lai noteiktu naudas līdzekļu Saņēmēju un izpildītu maksājuma uzdevumu.

Paysera Lietotnes funkcijas

1. Paysera Lietotne ir viens no Paysera konta administrēšanas līdzekļiem.

2. Paysera Lietotnes lejupielāde ir bezmaksas. Paysera pakalpojumu cenas ir norādītas vietnē.

3. Klientam ir jāpārliecinās, ka Paysera Lietotni viņš / viņa lejupielādē uz savu mobilo ierīci tikai no Paysera norādītajām Apple Store un Google Play interneta vietnēm.

4. Lietojot Paysera Lietotni, Klients var veikt šādas darbības:

4.1. reģistrēties sistēmā, izveidot Kontu, un atvērt Paysera kontu (atvērtā konta izmantošana ir ierobežota, līdz tiek veikta pilnīga identifikācijas procedūra saskaņā ar Paysera sistēmā norādītajiem noteikumiem);

4.2. saistīt maksājumu karti ar Paysera Lietotni un veikt maksājumus no maksājumu kartes Tirdzniecības vietās, izmantojot Paysera Lietotni;

4.3. apskatīt pārskatus par pēdējām Maksājumu operācijām, kas izpildītas, izmantojot Paysera Lietotni.

5. Pilnībā identificētie klienti, lietojot Paysera Lietotni, var izmantot šādus Paysera pakalpojumus:

5.1. veikt maksājumu pārskaitījumus no Paysera konta uz citiem Paysera lietotāju kontiem, norādot tikai Saņēmēja tālruņa numuru vai e-pasta adresi;

5.2. veikt maksājumu pārskaitījumus no Paysera konta uz kontiem citās maksājumu sistēmās;

5.3. pārbaudīt naudas līdzekļu atlikumu un pēdējos izejošos un ienākošos maksājumus Paysera kontā;

5.4. maksāt no Paysera konta Tirdzniecības vietās, kur tiek pieņemti maksājumi ar Paysera Lietotni;

5.5. saistīt maksājumu karti ar Paysera Lietotni un veikt maksājumus no maksājumu kartes Tirdzniecības vietās, izmantojot Paysera Lietotni;

5.6. papildināt Paysera kontu;

5.7. izņemt skaidru naudu no Paysera Konta.

6. Paysera Lietotnes jaunās versijās var tikt pievienotas jaunas Paysera Lietotnes funkcijas. Ja parādās jaunas funkcijas, jaunu funkciju uzstādīšanas piedāvājums tiks nosūtīts uz Klienta mobilo ierīci un, uzstādot piedāvātos atjauninājumus, tiks izteikta Klienta piekrišana jaunu funkciju instalēšanai un izmantošanai.

7. Dažas Paysera Lietotnes funkcijas var atšķirties atkarībā no izmantotās operētājsistēmas.

4. Paysera konta atvēršana, izmantojot Paysera Lietotni

8. Klients reģistrējas Sistēmā, norādot savu e-pasta adresi un (vai) tālruņa numuru. Lai Klients varētu izmantot līdzekļus Paysera kontā un citus Paysera sniegtos pakalpojumus, atkarībā no reģistrācijas Sistēmā laikā sniegtās informācijas, Klientam var tiks pieprasīts veikt Klienta identifikāciju un sniegt informāciju saskaņā ar Vispārīgā maksājumu veikšanas pakalpojuma līguma noteikumiem.

9. Klients var pieslēgties savam kontam ar Paysera Lietotni un veikt darbības pēc tam, kad viņš/viņa:

9.1. piesaista savam Paysera kontam savu konkrētu tālruņa numuru;

9.2. izveido Paysera Lietotnes atbloķēšanas PIN kodu.

10. Klienta izveidotais Paysera Lietotnes PIN kods ir pastāvīgā Parole, ar kuras palīdzību Klients atslēdz savu Paysera Lietotni un pieslēdzas savam Kontam un veic tajā darbības. Ja Klients nav pieslēdzies savam kontam vairāk kā 35 (trīsdesmit piecas) dienas, Klientam vēlreiz jāpieslēdzas ar Paysera konta Paroli un jāizveido jauns Paysera Lietotnes PIN kods. Sistēma var pieprasīt Klientam ievadīt tālruņa apstiprinājuma kodu, kas nosūtīts uz Kontam piesaistīto Klienta mobilā tālruņa numuru. Paysera norāda, ka, ja pēc Paysera Lietotnes lietošanas, Klients vienkārši to izslēdz (t.i., bez atslēgšanās no Konta), Paysera Lietotni var tikt atvērta un būt pieejama 1 (vienu) minūti tajā pašā mobilajā ierīcē, neievadot Paysera Lietotnes PIN kodu. Paysera Lietotne ir pieejama bez Paysera Lietotnes PIN koda ievadīšanas arī tad, ja programma ir vienkārši minimizēta vai atstāta ieslēgta, taču netiek izmantota ilgāku laika periodu.

Maksājumu veikšana

11. Maksājumu pārvedumus var veikt tikai pilnībā identificētie Klienti

12. Lai veiktu maksājumu, Klientam ir jānorāda saņēmēja Unikālais identifikators un maksājuma summu valūtā, kurā Klients tur naudas līdzekļus savā Paysera kontā. 

13. Pirms maksājuma veikšanas Klientam ir jāpārliecinās, vai Saņēmēja Unikālais identifikators ir aktuāls, derīgs. Paysera neuzņemas atbildību, ja, Klientam nepareizi norādot identifikatoru, nauda tiks nosūtīta nepareizam Saņēmējam.

14. Ja maksājuma uzdevumā norādītais identifikators ir piesaistīts Saņēmēja Paysera kontam, maksājums tiek ieskaitīts Saņēmēja Paysera kontā nekavējoties.

15. Ja izrādās, ka Saņēmējam nav Paysera konta vai, ka maksājuma uzdevumā norādītais identifikators nav piesaistīts Saņēmēja Paysera kontam, maksājums tiks ieskaitīts tiklīdz Saņēmējs atvērs Paysera kontu un (vai) piesaistīs identifikatoru savam Paysera kontam. Ja Saņēmējs 30 (trīsdesmit) dienu laikā nav atvēris Paysera kontu un (vai) savam Paysera kontam nav piesaistījis identifikatoru, maksājums automātiski tiek atcelts, un naudas līdzekļi atgriezti maksātāja Paysera kontā.

16. Maksājumu veidi caur Paysera Lietotni:

16.1. Maksājuma pārvedums Sistēmas lietotājam. Šāds pārskaitījums var tikt aizsargāts ar paroli: Klients, veidojot maksājuma uzdevumu, izveido paroli maksājuma saņemšanai. Maksājuma uzdevums tiek veikts pilnībā tikai tad, kad Saņēmējs ievada Klienta (maksātāja) izveidoto un Saņēmējam nodoto Maksājuma saņemšanas paroli. Ja Saņēmējs 30 (trīsdesmit) dienu laikā neievada maksātāja noteikto paroli, naudas līdzekļi tiek automātiski atgriezti maksātāja Paysera kontā. Šāda maksājuma autorizācijas brīdis ir brīdis, kad Saņēmējs ievada Maksājuma saņemšanas paroli. Pēc tam, kad saņēmējs ievadījis paroli, šādu maksājumu nevar atcelt. Klients ir pilnībā atbildīgs par atbilstošu un drošu Maksājuma saņemšanas paroles nodošanu Saņēmējam un par šīs paroles atklāšanu tikai Saņēmējam.

16.2. Maksājuma pārvedums citas sistēmas lietotājam.

17. Maksājuma summa nav ierobežota ar jebkādu minimālo summu. Maksājumiem tiek piemēroti Klienta Paysera kontam noteiktie limiti.

18. Ja nauda tiek sūtīt kļūdas, atbalsta saņēmēja pienākums atgriezt naudu sūtītājam, cik ātri vien iespējams.

19. Lietojot Paysera Lietotni, kā Saņēmēju Klients var izvēlēties jebkuru kontaktu no Klienta mobilās ierīces tālruņu grāmatas. Izmantojot šo funkciju, Klients piekrīt, ka Paysera var piekļūt, pārvaldīt un uzglabāt savos serveros no kontaktiem radītās vērtības, tālruņa numurus un e-pasta adreses, kas atrodas Klienta mobilajā ierīcē, bet tikai šī Līguma un Paysera Lietotnes izmantošanas mērķiem. Klients arī piekrīt, ka viņš / viņa tiks rādīts citu Paysera Lietotnes lietotāju mobilajās ierīcēs, kurās ir Klienta kontaktinformācija.

Maksājumi par precēm un (vai) pakalpojumiem Tirdzniecības vietās

20. Paysera Lietotne nodrošina iespēju veikt samaksu par precēm un (vai) pakalpojumiem Tirdzniecības vietās, kuras maksājumus ar Paysera Lietotni pieņem:

20.1. skenējot Tirgotāja identifikatoru: Klients ar savu mobilo ierīci skenē Tirgotāja identifikatoru, kas novietots Tirgotāja Tirdzniecības vietā un apstiprina samaksu par sniegtajām precēm vai pakalpojumiem;

20.2. pasūtot preci vai pakalpojumu attālināti: Paysera Lietotnē klients var atrast to Tirdzniecības vietu sarakstu, kas pieņem maksājumus, izmantojot Paysera Lietotni, un pasūtīt preces vai pakalpojumus, apstiprinot maksājumu attālināti.

21. Maksājumiem Tirdzniecības vietās tiek piemēroti Klienta Paysera kontam noteiktie limiti. Klienti, kuri nav veikuši pilnu identifikācijas procedūru, var izpildīt maksājumus Tirdzniecības vietās tikai, izmantojot maksājumu karti, kas saistīta ar Paysera Lietotni.

22. Pēc tam, kad Klients ir apstiprinājis maksājumu, to nevar atcelt, un nevar veikt naudas atgriešanu.

Paysera konta papildināšana vai skaidras naudas izmaksa

23. Papildināt Paysera kontu, izmantojot Paysera Lietotni, var tikai pilnībā identificētie klienti.

24. Lai papildinātu Paysera kontu, Klients izvēlas funkciju „Iemaksa“, saņem konta papildināšanas kodu un parāda to konta papildināšanas vietā, kur tas tiek ieskenēts, un Klienta Paysera konts tiek papildināts par norādīto naudas summu.

25. Lai no Paysera konta izņemtu skaidru naudu, Klients izvēlas funkciju „Izmaksa“, saņem kodu naudas izmaksai un parāda to konta papildināšanas vietā, kur tas tiek ieskenēts, un norādītā naudas summa tiks izmaksāta no Klienta Paysera konta.

26. Vietas, kur tiek nodrošināta iespēja papildināt Paysera kontu un izņemt skaidru naudu no Paysera konta, ir norādītas iemaksas/izmaksas vietu kartē vai sarakstā.

27. Konta papildināšanas vai skaidras naudas izmaksas veikšanai Klientam var tikt pieprasīts veikt papildu darbības.

Drošība

28. Par cik Paysera Lietotne tiek izmantota maksājumu veikšanai no Paysera konta, Klientam ir jārūpējas par mobilās ierīces drošību, nedrīkst atstāt Paysera Lietotni ieslēgtu un nedrīkst nosūtīt vai atstāt Paroles citām personām pieejamās vietās. Ja Klients ir aizdomas, ka Paysera Lietotnes PIN kods vai citas paroles ir zināmas citām personām, Klientam nekavējoties ir jāmaina Paysera Lietotnes PIN kods un (vai) Konta parole. Ja viņš/viņa nevar to izdarīt, Klientam par to ir jāinformē Paysera, kā tas ir noteikts Vispārīgajā maksājumu veikšanas pakalpojumu līgumā, lai līdz jaunas Paroles izveidošanas brīdim tiktu bloķēta iespēja pārvaldīt Paysera kontu, izmantojot Paysera Lietotni.

29. Ja Klients to nav izdarījis, viņš/viņa ir atbildīgs par visiem savā Paysera kontā veiktajiem neatļautajiem maksājumiem, kas veikti dēļ tā, ka Paroles kļuvušas zināmas un (vai) Konts kļuvis pieejams trešajām personām.

30. Saskaņā ar šo Pielikumu, Paroles ir pieslēgšanās dati, Paysera Lietotnes PIN kods, Maksājuma saņemšanas parole, konta papildināšanas vai skaidras naudas izmaksas kods.

31. Pēc tam, kad mobilā tālruņa numurs un (vai) e-pasta adrese ir piesaistīta Paysera kontam, Klienta mobilā tālruņa numurs un (vai) e-pasta adrese tiek izmantota kā maksāšanas līdzeklis vai Klienta identifikācijas līdzeklis, tādējādi Klientam ir jāaizsargā šie līdzekļi un to piekļuves dati. Klients ir pilnībā atbildīgs gan par mobilā tālruņa, numura (SIM kartes), e-pasta piekļuves drošību, gan par visu Paroļu drošību.

32. Klientam jāizmanto oriģinālā operētājsistēma un tās standarta rīki, kas sniegti kopā ar mobilo ierīci. Pēc citas operētājsistēmas uzstādīšanas mobilajā ierīcē vai tās standarta integrētās drošības un tiesību funkcijas maiņas, pieaug drošības riski datiem, kas tiek glabāti, izmantojot atsevišķi uzstādītas lietojumprogrammas, tostarp Paysera Lietotni. Paysera neuzņemas atbildību par operētājsistēmas drošības pārkāpumiem un zaudējumiem, kas radušies šādu pārkāpumu dēl.

Atbildība

33. Paysera nav atbildīga par jebkādiem Klienta zaudējumiem, kas radušies, ja Klients kāda iemesla dēļ nevar pieslēgties Paysera Lietotnei, ja ierīce, programma vai operētājsistēma, kas tiek lietota kopā ar Paysera Lietotni pārtrauc darboties, ja Paysera Lietotne nedarbojas tādā veidā kā Klients to bija gaidījis, vai arī, ja ir konstatētas kļūdas vai pakalpojumu nav iespējams sniegt laikā trešo personu ietekmē (piemēram, programmatūras, operētājsistēmas, operatori, u.c.).

34. Klients uzņemas atbildību par to, ka mobilā tālruņa numurs un (vai) e-pasta adrese, ko Klients ir piesaistījis savam Paysera kontam pieder Klientam.

35. Paysera nav atbildīga par tiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas Klientam var rasties, izmantojot šo pakalpojumu. Tāpat, Paysera nav atbildīga par Klienta zaudējumiem, kas radušies telekomunikāciju tīklu darbības traucējumu rezultātā.

Privātuma politika

36. Klients, izmantojot Paysera Lietotni, iesniedz Paysera šādus personas datus: tālruņa numuru, e-pasta adresi, kā arī sasaistītās maksājumu kartes numuru, derīguma termiņu, CVV kodu, vārdu, uzvārdu (ja ir sasaistīta maksājumu karte). Ja klients ir identificēts, Paysera arī apstrādā citus Paysera Sistēmā saglabātos Klienta datus.

37. Klienta dati tiek pārvaldi, lai nodrošinātu Paysera Pakalpojumu sniegšanu un naudas atmazgāšanas novēršanu.

38. Dati tiek uzglabāti 8 gadus pēc darījumu attiecību izbeigšanas ar Klientu. Uzglabāšanas periodu var pagarināt uz laiku, kas nepārsniedz 2 gadus, ja to pamatoti pieprasa kompetentā iestāde. Šādu datu uzglabāšanas periodu nosaka Lietuvas Republikas Likums par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu.

39. Visus datus, ko Paysera pārvalda, persona sniedz brīvprātīgi, nodrošinot informācijas godīgumu un pilnīgumu.

40. Visa iepriekš minētā informācija, kas satur personas datus, netiek nodota nevienai trešai personai bez personas piekrišanas. Paysera var atklāt personas datus vai informāciju, ko sniedz persona, ja šādu atklāšanu pieprasa piemērojamie tiesību akti vai kompetentās iestādes. Paysera var arī atklāt personas datus vai informāciju tikai tad, ja tas nav aizliegts ar likumu un tikai tad, ja tas ir objektīvi pamatots konkrētā gadījumā. Parasti dati tiek atklāti šādos gadījumos:

40.1. ar personas piekrišanu informācijas izpaušanai;

40.2. tiesībaizsardzības iestādēm saskaņā ar Lietuvas Republikas normatīvajos aktos paredzēto procedūru;

40.3. ja nepieciešams novērst vai izmeklēt noziedzīgus nodarījumus;

40.4. citos likumā noteiktos gadījumos.

41. Paysera lietotnē ir uzstādīti arī analīzes rīki, lai nodrošinātu pareizu Paysera Lietotnes tehnisko darbību (piemēram Crashlytics, Firebase Crash Reporting). Šādi rīki analizē lietotnes darbības kļūdu cēloņus un nosūta tos Paysera, lai mēs varētu labāk izprast Klienta vajadzības un darbības traucējumu vai kļūmju cēloņus. Šajā nolūkā Paysera lietotnes tehniskās darbības traucējumu gadījumā dati par kļūmēm var tikt nodoti trešajām personām – šādu tehniskās darbības analītisko rīku pārvaldniekiem, kas apstrādā personas datus saskaņā ar to publiski pieejamām privātuma politikām.

42. Personas datu subjektam ir tiesības pieprasīt iepazīties ar personas datiem, kas tiek uzglabāti Paysera, uzzināt, kā tie tiek apstrādāti, un pieprasīt izsniegt šo datus. Datus var izsniegt bez maksas vienu reizi kalendārajā gadā, bet citos gadījumos, par datu izsniegšanu var tikt ieturēta maksa, kas nepārsniedz datu sniegšanas izmaksas. 

43. Klientam ir tiesības pieprasīt Paysera izlabot visus viņa / viņas personas datus bez maksas. Klientam ir arī tiesības atteikties no viņa / viņas personas datu apstrādes un izpaušanas trešajām personām, izņemot gadījumus, kad tas ir nepieciešams, lai sniegtu pakalpojumus.

44. Klients var nosūtīt pieteikumu par piekļuvi saviem personas datiem, labojumiem un nesaskaņām ar Paysera pa e-pastu: [email protected].

Nobeiguma noteikumi

45. Lejupielādējot un reģistrējoties Paysera Lietotnē, Klients apstiprina šos Noteikumus. Klientam tiek piemēroti visi Vispārīgā Maksājumu veikšanas pakalpojuma līguma noteikumi un nosacījumi un šie Noteikumi.

46. Jautājumus, kas nav paredzēti šajos Noteikumos, regulē Vispārīgais Maksājumu veikšanas pakalpojuma līgums.