Обратно към списъка

Такси за преводи в евро (EUR)

Таксите за преводи в друга валута може да бъдат разгледани тук. Paysera е част от Единната зона за плащания в евро (SEPA) и е член на SEPA Instant, което ни позволява да изпълняваме незабавни преводи.
Моля, имайте предвид, че времето на уебсайта на Paysera е посочено в съответствие с часова зона UTC+3.
Има няколко метода за превод на парични средства в евро, които се различават по отношение на цена и време за заверяване на средствата по сметката.

Стандартни преводи

Стандартни (не спешни) преводи в евро към държави от ЕИЗ се изпълняват чрез системата SEPA, ползвайки IBAN сметка.

Преводите могат да струват повече, ако банката на получателя не е част от зоната на SEPA area.

Ако преводът бъде подаден за изпълнение до 15:45 ч., той достига до получателя в същия ден
Държава Банка на получателя Такса Приет за изпълнение Парите достигат банката на получателя
Всички държави Paysera 0,00 EUR 24/7 незабавно
Държави от ЕИЗ Всички банки 0,00 EUR за физически лица
0,15 EUR за юридически лица
Пн - Пт, 8:00 - 20:00 ч. до 1 работен ден
Други държави Всички банки 7,00 EUR* Пн - Пт, 8:00 - 15:30 ч. от 1 до 3 работни дни

Срок за изпълнение на парични преводи

Подаден за изпълнение** Приблизително време на заверяване по сметката на клиента
9:30 – 12:00 ч. 13:40 ч.
12:00 – 14:30 ч. 16:10 ч.
14:30 – 16:30 ч. 17:40 ч.
16:30 – 20:45 ч. на следващия работен ден в 9:00 ч.
20:45 – 9:30 ч. 11:10 ч.

ИЗКЛЮЧЕНИЕ: при превеждане на пари през работни дни към литовските банки Citadelė, Medicinos bankas, Šiaulių bankas, Lithuanian Credit Union, Vilnius credit, CSDL Registrar of personal accounts, Lithuanian post и Perlas services, преводите се изпълняват както следва:

Подаден за изпълнение** Приблизително време на заверяване по сметката на клиента
8:00 – 18:00 ч. до 15 мин.
18:00 – 20:45 ч. 20:15 ч.
20:45 – 8:00 ч. 8:15 ч.

* ВНИМАНИЕ!Ако изберете начин на плащане OUR, преводът ще струва 25 EUR. Ако заплатената такса не е достатъчна, за да прокрие всички такси на банките кореспонденти и на банката получател, разликата трябва да бъде платена допълнително.

* Забележка! Обработката на плащането може да отнеме до 5 минути.

Експресни преводи

При извършване на преводи от Paysera IBAN сметка към банка, която е член на системата SEPA Instant, клиентът има възможност да избере типа превод - спешен или стандартен (не спешен). Ако бъде заявен "спешен" превод, паричните средства ще достигнат до получателя незабавно (до 1 минута). Подобни преводи са безплатни за физически лица.
В таблицата по-долу са посочени банки, които не са част от системата SEPA Instant, но към тези банки може да се изпълняват спешни преводи. Паричните средства, наредени като спешен превод, достигат до получателя в рамките на 30 минути.

Две различни комисионни могат да бъдат приложени за преводи в една и съща валута: местна и стандартна.

Местна - такси, прилагани за потребители, които имат сметка в конкретна банка, посочена в таблицата и са свързали тази банкова сметка към своята Paysera сметка. За да свържете сметките, трябва да преведете някаква сума от банковата си сметка към Вашата Paysera сметка.

Стандартна - такси за всички останали потребители на Paysera, за които не се прилага местната такса.

Държава Банка на получателя Преференциална такса Стандартна такса Приет за изпълнение Парите достигат банката на получателя
Литва Medicinos bankas 0,20 EUR 0,29 EUR Пн-Нд, 8:00-20:00 ч. до 30 минути
Литва Šiaulių bankas, Citadele 0,23 EUR 0,29 EUR Пн-Нд, 8:00-20:00 ч. до 30 минути
Литва Luminor (DNB) 0,29 EUR 0,29 EUR Пн-Нд, 8:00-20:00 ч. до 30 минути
Германия DNB 0,00 EUR 0,29 EUR Пн-Нд, 8:00-20:00 ч. до 30 минути

Незабавни преводи (SEPA Instant)

Незабавните преводи (SEPA Instant) се изпълняват само към държави от ЕИЗ и при условие, че банката на получателя е член на системата SEPA Instant.

клиентът има възможност да избере типа превод - спешен или стандартен (не спешен). Ако бъде заявен "спешен" превод, паричните средства ще достигнат до получателя незабавно (до 1 минута). Подобни преводи са напълно безплатни за физически лица. EUR за юридически лица
Държава Банка на получателя Такса Приет за изпълнение Парите достигат банката на получателя
Държави от ЕИЗ Член на SEPA Instant EUR за физически лица
0,29 EUR verslui
24/7/365 до 1 минута
ВНИМАНИЕ! Преводи на стойност по-голяма от 15 000 евро (EUR) се изпълняват като стандартни (не спешни). Повече информация за стандартните преводи можете да намерите тук.

ИЗКЛЮЧЕНИЕ: Банките, посочени в таблицата по-долу, позволяват извършването на спешни преводи на стойност по-голяма от 15 000 евро (EUR). За тези преводи има допълнителни такси.  
Държава Банка на получателя Преференциален курс Стандартен курс Приет за изпълнение Достига банката на получателя
Латвия Citadele 0,07 EUR 0,29 EUR Пон - Нед, от 08:00 до 20:00 ч. до 30 минути
Естония SEB 0,16 EUR 0,29 EUR Пон - Нед, от 08:00 до 20:00 ч. до 30 минути
Литва SEB 0,29 EUR 0,29 EUR Пон - Нед, от 08:00 до 20:00 ч. до 30 минути
Литва Swedbank 0,23 EUR 0,29 EUR Пон - Нед, от 08:00 до 20:00 ч. до 30 минути

Такси за преводи в евро (EUR) за юридически лица

Повечето услуги на Paysera се предоставят на клиентите в размера на тяхната себестойност. Трансферите, извършвани от международни компании и доставчици на платежни услуги, изискват допълнителни човешки ресурси, поради което и цената е по-висока.

Услуга Държави от SEPA Държави извън SEPA Международни компании* Доставчици на платежни услуги
SEPA превод 0,15 EUR + 0,35 EUR към общата цена + 5,00 EUR към общата цена + 0,50 EUR към общата цена
Международен превод (SWIFT) 7,00 EUR 7,00 EUR + 30,00 EUR към общата цена + 5,00 EUR към общата цена
Заверяване на превод Безплатно + 0,10 EUR към общата цена + 0,50 EUR към общата цена + 0,35 EUR към общата цена

* "Международна компания" е юридическо лице, което:

  • осъществява реална стопанска дейност в международна среда или на територията на няколко държави, обаче не извършва такава дейност в държавата на регистрация на дружеството или дейността е ограничена, съгласно документите за учредяване или от юрисдикцията на тази държава, и/или
  • клиентът е обект на значително данъчно облагане, и/или
  • правните актове не изискват такива юридически лица да подготвят и подават финансови отчети към надзорни институции, включително годишни финансови отчети.

При изпълнение на превод от електронната система, издателят на електронни пари (Paysera) изкупува обратно електронни пари по тяхната номинална стойност, т.е. обменя електронни пари в системата за стандартни пари в съотношение 1:1. По този начин таксите за превод, дадени в таблицата, в действителност са такси за обратно изкупуване на електронни пари.

Забележки:

  • Към цената за международни преводи (с изключение на SEPA) за доставчиците на платежни услуги, отбелязана в ценовата листа, се начисляват допълнително 3 EUR.
  • Преводи към чуждестранна банка може да отнемат повече време, ако преводът не е направен през работното време на банката кореспондент. В такъв случай преводът ще се изпълни в първия работен ден на банката кореспондент.
  • Преводи към банки в Беларус не се извършват поради ограниченията, наложени от местното законодателство.
  • Банката на получателя може да прилага такса за заверяване на пари по сметка, когато преводът се извършва от ЕС. Препоръчваме да се проверят стойностите на банковите такси, които може да бъдат наложени.
  • Банката на получателя може да откаже да приеме превод от трето лице, поради вътрешни разпоредби/правила. Paysera не компенсира каквито и да е комисионни, удържани от банката на получателя от възстановената сума.
  • Допълнителни такси може да бъдат наложени поради спецификата на превода.

Могат да бъдат наложени допълнителни такси за преводи. Всички такси са посочени тук.